První dluhopisový portál v Česku "známkuje" emitenty

Praha 11. července 2019 (PROTEXT)

Jednatel Centra dluhopisů Jiří Mesároš

Jednatel Centra dluhopisů Jiří Mesároš

Inzertní portál Dluhopisy.cz začal jako první v České republice používat iRating - ratingové hodnocení rizikovosti jednotlivých emitentů. Čtrnáctistupňová škála vychází z odborného hodnocení garanta CRIF - Czech Credit Bureau. Díky tomu může zájemce o dluhopisy lépe posoudit, zda se do dané emise vyplatí investovat.

"Centrum dluhopisů jako provozovatel inzertního portálu Dluhopisy.cz je lídrem na trhu a dlouhodobě se snaží o jeho kultivaci. Bohužel podvodníků přibývá a my jsme přesvědčeni, že investor musí znát rizikovost emitentů a teprve podle ní se rozhodnout, zda si dluhopis koupí nebo ne," vysvětlil jednatel Centra dluhopisů Jiří Mesároš.

Použitý rating reprezentuje hodnocení firmy jako celku, nikoliv jen aktuálně vydaných dluhopisů. Jeho cílem není posouzení podnikatelských záměrů, ale objektivní vystižení výchozí ekonomické situace společnosti, která může být pro dosažení záměrů klíčovým parametrem.

"Hodnocení se skládá ze dvou složek - z finanční a nefinanční. Podkladem pro finanční část hodnocení jsou zejména účetní výkazy za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí, které zájemce o rating musí doložit. Bez nich není možné rating získat. Nefinanční analýza pak využívá dalších informací o firmě, jako je doba její existence, odvětví podnikání a pozice na trhu nebo dosavadní výše úvěrů," doplnil Mesároš.

Metodika a výsledky iRatingového hodnocení si vybudovaly respekt v řadě institucí, které je zabudovaly do svých systémů řízení rizik. Například: Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP), Expobank CZ a.s., Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Svaz českomoravských bytových družstev, Státní fond rozvoje bydlení, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.

O serveru Dluhopisy.cz

Dluhopisy.cz jsou prvním nezávislým a úzce specializovaným inzertním portálem, který se zabývá kompletní problematikou dluhopisů v České republice. Jeho cílem je přehledně, pravidelně a především objektivně poskytovat podrobné informace o dluhopisech. Svým návštěvníkům navíc k užitečným informacím umožňuje i nákup dluhopisů přímo od emitentů nebo vzájemné obchodování s dluhopisy. Nákup je bez poplatků a úroky se pohybují mezi 6 až 10 % ročně. Portál provozuje společnost Centrum Dluhopisů s.r.o. od roku 2013. Více informací zde.

Martin Opatrný

Mediální zástupce

Centrum Dluhopisů s.r.o.

Email: Opatrny@prclinic.eu

Klíčová slova ČR-finance-internet-firmy-Centrum Dluhopisů

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.