Společnost CyrusOne položila základy třetího datového centra ve Frankfurtu

Dallas 3. července 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost CyrusOne Inc. (burzovní index NASDAQ: CONE), přední světový realitní investiční fond (REIT), dnes oznámila, že zahájila první fázi výstavby nejnovějšího datového centra se sídlem v německém Frankfurtu.

Budova je třetím centrem společnosti CyrusOne ve čtvrti Sossenheim a nabídne poskytovatelům cloudových řešení, integrátorům systémů a nadnárodním korporacím na míru šitá, bezpečná a pružná řešení datového centra v rámci klíčového obchodního uzlu.

Po dokončení, které by mělo proběhnout ve druhém čtvrtletí příštího roku, bude mít centrum podobu dvou sousedních čtyřpodlažních budov s kapacitou dodávek 22 MW energie IT na ploše 11 500 čtverečních metrů prvotřídního technického prostoru. Nepřímé adiabatické chlazení vzduchu v každé hale zajistí extrémně nízký indikátor energetické efektivity (PUE).

„Frankfurt je pro společnost CyrusOne jednou z nejrychleji se rozvíjejících a strategicky nejvýznamnějších lokalit vzhledem k ekonomické síle a blízkosti k jednomu z nejdůležitějších finančních center v Evropě,“ řekl Tesh Durvasula, prezident evropské divize společnosti CyrusOne. „Jde o třetí centrum ve Frankfurtu a očekáváme, že si zájemci zajistí pronájem ještě předtím, než ho v příštím roce dokončíme.“

„Požadavky, které sledujeme u amerických firem zaměřených na velkokapacitní úložiště dat v Evropě, jsou velké a můžeme vidět, že stále rostou. Tento rozvoj spolu s našimi snahami o expanzi v Dublinu, Amsterodamu a Londýně podtrhuje naši snahu stát se jediným poskytovatelem velkokapacitních datových center v Evropě. Očekává se, že se naše aktivity v Evropě rozšíří a v následujících dvou letech stoupnou tržby společnosti CyrusOne o 20 procent.“

Plán rychlé výstavby třetího datového centra ve Franfurtu je společnost CyrusOne schopna zvládnout díky rozsáhlým zkušenostem s výstavbou více než 45 datových center na celém světě. Společnost CyrusOne využívá modulární metodu výstavby a bude úzce spolupracovat s významnými partnery, jako jsou například firmy Mercury a Klein Architekten.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která se týkají předpokládaných výsledků a budoucích událostí ve smyslu kapitoly o výhledových prohlášeních novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Všechna prohlášení obsažená v této tiskové zprávě, kromě historických faktů, musí být považována za výhledová prohlášení, včetně, bez omezení, prohlášení o plánech společnosti CyrusOne, cílech, očekáváních a záměrech a jakýchkoli zmínek o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních, odhadech, předpovědích a předpokladech o průmyslu a trzích na kterých my a naši zákazníci působíme a současném přesvědčení, názorech a odhadech našeho vedení. Výrazy jako „očekává“, „čeká“, „předpokládá“, „hodlá“, „plánuje“, „věří“, „hledá“, „odhaduje“, „pokračuje“, „usiluje“, „snaží se“, „možná“, „bude“, „měl by“, „mohl by“ a záporné nebo jiné tvary těchto výrazů a podobných slov uvádějí tato výhledová prohlášení. Kromě toho jakákoli prohlášení, která se týkají odhadů našich budoucích finančních nebo provozních výsledků, předpokladů našeho rozvoje a trendů v průmyslových odvětvích týkající se nás a našich zákazníků, obchodů a trzích nebo další informace o budoucích událostech nebo okolnostech jsou výhledová prohlášení. Upozorňujeme, že tato výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních a odhadech a podléhají mnoha faktorům, rizikům a nejasnostem, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou zcela lišit od údajů uváděných v těchto výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit nebo přispět k takovým rozdílům patří, mimo jiné, schopnost společnosti úspěšně vybudovat centrum Frankfurt III a realizovat a integrovat jeho rozšíření a vývoj v Evropě v širším měřítku. Další informace o těchto faktorech, rizicích a nejasnostech, které mohou způsobit nebo přispět k těmto rozdílům naleznete v našich hlášeních, které předkládáme Komisi pro cenné papíry (SEC), jako například v kapitole Rizikové faktory a diskuse a analýza vedení ve výroční zprávě na formuláři 10-K a v našich následných zprávách na formuláři 10-Q a dalších hlášeních pro komisi. Všechna výhledová prohlášení v této zprávě se vztahují pouze k datu jejího vydání. Nemáme žádnou povinnost aktualizovat ani jinak revidovat žádné z výhledových prohlášení, ať už v důsledku nových informací, změně okolností, budoucích událostí, ani jinak, pokud to nevyžaduje zákon.

O společnosti CyrusOne

Společnost CyrusOne (burzovní index NASDAQ: CONE) je vysoce rozvojový realitní investiční fond (REIT), který se specializuje na spolehlivé budovy datových center pro podniky, nezávislé na poskytovateli. Společnost buduje klíčové budovy datových center, které chrání a zajišťují kontinuální provoz IT infrastruktury pro zhruba 1 000 zákazníků, mezi kterými je i 210 firem z žebříčku Fortune 1000.

Společnost CyrusOne má za sebou rekordní úspěchy, pokud jde o plnění a překonávání agresivních a náročných požadavků poskytovatelů velkokapacitních cloudových řešení, stejně jako rostoucích požadavků od firem na rozšiřování IT infrastruktury. Společnost CyrusOne nabízí flexibilitu, spolehlivost, bezpečnost a konektivitu, která posiluje rozvoj firem. CyrusOne nabízí na míru uzpůsobenou platformu zaměřenou na služby zákazníkům a usiluje o plnou transparentnost v komunikaci, vedení a dodávkách služeb prostřednictvím svých více než 45 datových center na celém světě. Další informace o společnosti CyrusOne naleznete na adrese www.CyrusOne.com.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190702005470/en/

Kontakty

Allison+Partners

Martina Muller / Sophie Koenigsberger

Email : CyrusOneGermany@allisonpr.com

Tel : + 49 (0)89 388 892 014

Zdroj : CyrusOne Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Německo-finance-reality-počítače-CyrusOne

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.