CMEC pořádá konferenci o podpoře podnikání během Výstavy čínského zboží a služeb v Bělorusku

Minsk ( Bělorusko) 3. července 2019 (PROTEXT/PRNewswire) -

Ztělesňujme tvořivost, propojme celý svět

Odpoledne 30. června (místního času) se jako důležitá součást Výstavy čínského zboží a služeb (Bělorusko) konala konference CMEC „Ztělesňujme tvořivost, propojme svět" na podporu obchodu ve výstavním a obchodním centru Čínsko-běloruského průmyslového parku v Bělorusku. Zhang Chun, prezident společnosti China Machinery Engineering Corporation (CMEC), se zúčastnil akce a přednesl hlavní řeč s názvem Prohloubení pragmatické spolupráce ve více oblastech a zajištění jasnější budoucnosti plné vzájemných výhod.

Hlavní řeč v oblasti obchodu přednesli Yang Xiumin, poradce Úřadu ekonomického a obchodního poradce čínského velvyslanectví v Bělorusku, Han Shengjian, zástupce ředitele Úřadu pro rozvoj obchodu Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky, Zaklevski Vajim Alexanderovich, běloruský náměstek ministra energetiky, Bogdanov Aleksey Igorjevič, zástupce ředitele Úřadu pro zahraniční obchod a hospodářskou spolupráci Ministerstva zemědělství Běloruska, Baruchin Jurij Alkatyevič, ředitel odboru hutního průmyslu a obráběcích strojů Ministerstva průmyslu Běloruska, hlavní inženýr prvního zástupce manažera běloruské energetické společnosti, Baprov Ulajimir Ulajimirovich, místopředseda představenstva společnosti CMEC, Fang Yanshui. Propagační konferenci uspořádal Cao Qing, prezident běloruské pobočky CMEC. Akce se zúčastnilo více než 100 čestných hostů z domova i ze zahraničí.

Předseda Zhang Wei ve svém úvodním projevu poukazuje na to, že Čína a Bělorusko se v posledních letech spojily v rámci B&R (iniciativa Pásu a cesty) a dosáhli skvělých výsledků. Čínsko-běloruský průmyslový park se stal jedním z modelových projektů v rámci Iniciativy B&R. Obě země si navzájem důvěřují díky vzájemným výhodám a jejich pragmatická spolupráce dosáhla nových rozměrů. Čína a Bělorusko se staly dobrými přáteli. Společnost CMEC se aktivně podílela na ekonomické výstavbě Běloruska, vybudovala most přátelství mezi Čínou a Běloruskem a svým jedinečný dílem přispěla ke zlepšení kvality života běloruských občanů.

CMEC je jedním z čínských státních podniků, které jako první prorazily v zahraničí. Od roku 2010 se intenzivně angažuje na běloruském trhu kontraktů v oblasti strojírenství a postupně uzavřela kontrakty na projekty, jako je elektrárna Bereza s výkonem 427 MW a Lukoml, taktéž s výkonem 427 MW v kombinovaném cyklu. Dále zde patří projekt Gomel, rekonstrukce tepelné elektrárny č.1, projekt výstavby třídičky odpadu Grodno, projekt přenosu a transformace Čínsko-běloruského průmyslového parku, projekt vodní elektrárny Vitebsk o objemu 4*10 MW. Plynulá implementace a realizace těchto projektů podpořila hospodářský rozvoj a průmyslovou transformaci Běloruska. V posledních letech CMEC také úspěšně zrealizovala několik projektů v zemích SNS, včetně projektu termální elektrárny Karaganda v Kazachstánu, projektu fotovoltaické elektrárny o výkonu 246 MW v Nikopolis na Ukrajině, projektu čerpací stanice Alat v Uzbekistánu, zpracování železa v Rusku, rekonstrukce elektrárny o výkonu 7*300 MW a projektu vodní elektrárny v Ázerbájdžánu.

Společnost CMEC bude jako průkopník iniciativy B&R v budoucnu nadále spolupracovat s Běloruskem několika formami, aby podpořila industrializaci, modernizaci a transformaci průmyslové struktury Běloruska. Úsilí bude směrováno i na podporu komoditních produktů, jako jsou například mléčné a masné výrobky výjimečné běloruské kvality, s jejich vlastnostmi a konkurenčními výhodami. Vznikne vlastní přeshraniční platforma elektronického obchodu pro Čínu a globální trh, která obohatí zahraniční trh běloruských výrobků a podpoří dokončení přiměřeného plánu úprav pro strukturu dodávek v Bělorusku. CMEC také využije své vlastní zkušenosti a přínosy v městských oblastech, jako je výroba energie z bioplynu a výroba energie z odpadu při rozvoji projektů na ochranu životního prostředí ve městech, a bude pokračovat v rozšiřování rozsahu a oblastí spolupráce mezi Čínou a Běloruskem ve sféře hospodářství a obchodu.

Čínská výstava zboží a služeb (Bělorusko) je jednou z řady aktivit v rámci Fóra regionální spolupráce zemí iniciativy B&R. Fórum s tématem „Otevřený park, globální příležitost" pozvalo asi 1000 účastníků zastupujících ministerstva, místní a obchodní společnosti a sdružení, finanční instituce a podniky z Číny, Běloruska a okolních zemí z Evropy a Asie. Jeho cílem je shromažďovat a integrovat výrobní prvky všech zainteresovaných stran v zemích iniciativy B&R a podporovat koordinovaný a integrovaný rozvoj souvisejících odvětví v rámci této oblasti.

Výstava čínského zboží a služeb (Bělorusko) se koná pod patronátem Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a jejím pořadatelem je Úřad pro rozvoj obchodu Ministerstva obchodu Číny. Výstavu spolupořádá CMEC International Exhibition Co., Ltd. China Machinery International Engineering pod hlavičkou China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH). Jeho cílem je vytvořit novou výstavu a fórum výměny pro podniky z různých zemí. SINOMACH jako hlavní investor Čínsko-běloruského průmyslového parku, nejvíce symbolického a nejreprezentativnějšího projektu Číny a Běloruska, jakož i modelového projektu v rámci iniciativy B&R, investoval v Bělorusku celkem 4 mld. USD. Přispívá svými vlastními silnými stránkami, zkušenostmi a řešeními k neustálému prohlubování a rozvoji celkového strategického partnerství mezi Čínou a Běloruskem, které se vyznačuje vzájemnou důvěrou a výhodami. Sídlo společnosti SINOMACH a jejích 9 dceřiných společností včetně CMEC pokrývá více než 600 m2 z celkové výstavní plochy. Jde tedy o vystavovatele s největší výstavní plochou.

Výstava Fóra regionální spolupráce v rámci iniciativy B&R a Výstavy čínského zboží a služeb (Bělorusko) nepochybně dále prohloubí komunikaci a výměnu společnosti SINOMACH a jejích dceřiných společností s podniky v Bělorusku a v dalších částech světa. SINOMACH bude v budoucnu realizovat iniciativu B&R s ještě větším odhodláním urychlit proces interakcí a propojení podniků, obchodů a společných ambicí v rámci iniciativy B&R, rozšířit spolupráci, dosáhnout vzájemných výhod a navázat kontakty při zajišťování jasnější budoucnosti v rámci iniciativy B&R.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/941548/CMEC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/941549/CMEC.jpg

KONTAKT: Yuntong Yang, +86-10-63363826

PROTEXT

Klíčová slova Bělorusko-obchod-průmysl-komunikace-CMECEXPO

Oblast
země bývalého SSSR bez Pobaltí (sp)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.