Společnost JA Solar byla agenturou DNV GL a PVEL již počtvrté jmenována "Špičkovým výrobcem" roku 2019 z hlediska spolehlivosti modulů

Peking 30. června 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost JA Solar Co., Ltd, přední světový výrobce vysoce výkonných fotovoltaických produktů, oznámila, že v přehledu spolehlivosti fotovoltaických modulů pro rok 2019, společně vydaném agenturami DNV GL a PVEL, byla jmenována "Špičkovým výrobcem". Je to již počtvrté, kdy společnost JA Solar byla tímto oceněním poctěna.

Tento výsledkový přehled, vydaný společně agenturou DNV GL, největším nezávislým energetickým poradenským a certifikačním orgánem na světě, a PVEL, přední laboratoří pro testování spolehlivosti a výkonu pro solární moduly, představuje nejúplnější veřejně dostupné výsledky testů spolehlivosti solárních modulů a je ukazatelem pro vývojáře solárních projektů, finančníky a vlastníky aktiv a provozovatele na celém světě, pro výběr nákladově efektivních a výkonných modulů.

Přehled pro rok 2019 shrnuje výsledky testů laboratoře PVEL během 18 měsíců provozu modulů, včetně testů na tepelné cyklování, vlhké teplo, dynamický sled mechanického zatížení a potenciálně indukované degradace (PID). Moduly, které degradovaly méně než 2 % pro celou sekvenci testu, jsou rozpoznány jako produkty „Špičkového výrobce". Společnost JA Solar se svými vysoce kvalitními solárními moduly uspěla ve všech testech a byla uznávána jako „Špičkový výrobce" ve všech čtyřech zkušebních kategoriích.

Společnost JA Solar nedávno zahájila sériovou výrobu svého solárního modulu 9BB s půlenými články PERC. Nový modul, který obsahuje řadu špičkových technologií, by mohl u modulu s 72 články dosáhnout výkonu až 405 W. Ve srovnání s konvenčními moduly má modul 9BB s půlenými články PERC společnosti JA Solar vynikající výsledky v oblasti spolehlivosti, stability, mechanických vlastností a adaptability na životní prostředí, což jí umožňuje poskytovat slibnou záruku návratnosti investic a snižování nákladů na systém a výrobu elektrické energie. Tímto se stává efektivním řešením pro dosažení parity sítě.

Pan Jin Baofang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JA Solar, řekl: „Společnost JA Solar se zavázala k výzkumu a vývoji a masové výrobě vysoce účinných solárních modulů pro další snížení nákladů na výrobu elektrické energie a podporu parity sítě. Do budoucna budeme nadále poskytovat vysoce kvalitní produkty pro zákazníky na celém světě a globálně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie."

KONTAKT: Xiaorui Sun, +86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com

Klíčová slova Čína-energie-ocenění-firmy-JA Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.