Společnost Sirtex Medicaldosáhla milníku stotisícího pacienta s přijatou dávkou pryskyřičných mikrosfér Y-90 SIR-Spheres®

Woburn (Massachusetts) 24. června 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Lékaři a zaměstnanci byli oceněni za svou roli v tomto milníku a dopad na životy pacientů

Společnost Sirtex Medical, přední výrobce cílených terapií pro léčbu rakoviny jater, dnes oznámila, že stotisícímu pacientu podala dávku pryskyřičných mikrosfér Y-90 SIR-Spheres® pro léčbu pacientů s rakovinou jater.* Tuto léčbu nabízí více než 1 000 poskytovatelů zdravotní péče a nemocničních zařízení po celém světě.

„Tento milník by nebyl možný bez podpory zdravotnických pracovníků po celém světě, spolu s významnými investicemi společnosti Sirtex do našeho Intervenčního onkologického klinického programu. Jsme také velmi hrdí na to, že máme tak odhodlané zaměstnance, kteří kladou pacienty na první místo a jsou zaměřeni na dosažení dokonalosti ve své snaze zlepšit kvalitu a délku života pacientů," řekl Kevin Smith, dočasný generální ředitel společnosti Sirtex. „Nicméně toto je první z mnoha milníků, protože se neustále snažíme vyvíjet nové způsoby, jak zlepšit dodávky pryskyřičných mikrosfér Y-90 SIR-Spheres a zvýšit standard péče."

Společnost Sirtex se od svého založení zavázala k tomu, že multidisciplinárním týmům pečujícím o pacienty s rakovinou jater bude poskytovat nejlepší školení, podporu a vzdělávání ve své třídě, aby zajistila, že ti, kteří budou mít největší prospěch z interní radiační terapie, budou mít přístup k léčbě a péči. Dosažení milníku 100 000 dávek je uznáním celosvětového úsilí o rozšíření dosahu léčby karcinomu jater s využitím terapie SIR-Spheres s pryskyřičnými mikrosférami Y-90.

„Klinický výzkum dlouhodobě vykazoval přínos selektivní interní radiační terapie (SIRT) s pryskyřičnými mikrosférami SIR-Spheres Y-90 pro pacienty s metastázami kolorektálního jaterního systému ve Spojených státech amerických. Tento minimálně invazivní postup je určen k regulaci nádorů jater, přičemž je dobře snášen a udržuje kvalitu života pacientů1,2," řekl Dr. Charles Nutting, přední certifikovaný odborník, který je intervenčním radiologem centra Minimally Invasive Treatment Specialists v Coloradu, kde se zaměřuje na léčbu rakoviny jater. V roce 2002 byl Dr. Nutting prvním lékařem, který v USA podal pryskyřičné mikrosféry SIR-Spheres Y-90. „Jsem poctěn a velmi rád, že mohu pokračovat ve spolupráci se společností Sirtex, která tuto léčbu poskytla pacientům v USA."

Profesor Thomas Helmberger, předseda oddělení radiologie, neuroradiologie a nukleární medicíny nemocnice Klinikum Bogenhausen v Mnichově v Německu provedl v roce 2002 první selektivní vnitřní radiační léčbu (SIRT) v Evropě, na Středním východě a v Africe prostřednictvím pryskyřičných mikrosfér SIR-Spheres Y-90. „Jedná se proveditelnou možnost léčby, kterou pacientům nabízím ke zvážení jako součást jejich plánu péče," řekl Pr. Helmberger. „Jsem hrdý na to, že jsem se připojil ke společnosti Sirtex a lékařské komunitě při oslavě tohoto důležitého milníku".

Profesor Guy van Hazel, onkolog nemocnice Mount Hospital ve West Perth a klinický profesor medicíny na fakultě lékařství a farmakologie na University of Western Australia, byl součástí počátečního vývoje pryskyřičných mikrosfér SIR-Spheres Y-90. Uvedl: „Je to důležitá možnost léčby pro mé pacienty a milník, jehož součástí jsem velmi rád".

*Pryskyřičné mikrosféry SIR-Spheres Y-90 získaly ve Spojených státech od úřadu FDA předběžný souhlas (PMA) a jsou indikovány pro léčbu neresekovatelných metastatických nádorů jater z primárního kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií intrahepatickou tepnou pomocí floxuridinu. Pryskyřičné mikrosféry SIR-Spheres Y-90 jsou schváleny pro léčbu neoperovatelných nádorů jater v Austrálii, Evropské unii, Argentině, Brazílii, Kanadě a několika zemích Asie, jako jsou Indie a Singapur.

O selektivní vnitřní radiační léčbě (SIRT) s využitím pryskyřičných mikrosfér SIR-Spheres Y-90

Pryskyřičné mikrosféry SIR-Spheres Y-90 jsou přípravkem pro léčbu neoperovatelných nádorů jater. Jedná se o minimálně invazivní léčbu, která přináší vysoké dávky beta záření s vysokou energií přímo do nádorů. Léčba SIRT je pacientům aplikována intervenčními radiology, kteří zavádějí miliony radioaktivních pryskyřičných mikrosfér pomocí katétru do jaterních tepen, které dodávají krev do nádorů. Využitím krevního zásobování nádorů se mikrosféry selektivně zaměřují na tumory jater dávkou záření, která je až 40krát vyšší než u běžné radioterapie, zatímco šetří zdravé tkáně.

O společnosti Sirtex

Sirtex Medical je globální zdravotnický podnik s pobočkami v USA, Austrálii, Německu a Singapuru, který se snaží zlepšit výsledky u lidí s rakovinovým onemocněním. Náš současný hlavní produkt je cílená radiační terapie pro rakovinu jater nazvaná SIR-Spheres s pryskyřičnými mikrosférami Y-90. K léčbě pacientů s rakovinou jater ve více než 1 000 zdravotnických střediscích ve více než 40 zemích bylo dodáno více než 100 000 dávek. Pro více informací navštivte webové stránky www.sirtex.com.

SIR-Spheres® je registrovanou značkou společnosti Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

Literatura

1 Kennedy A., Cohn M., Coldwell D.M. et al. (2017). „Updated survival outcomes and analysis of long-term survivors from the MORE study on safety and efficacy of radioembolization in patients with unresectable colorectal cancer liver metastases," Journal of Gastrointestinal Oncology. 8(4): 614-624. Dostupné na stránkách: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582033/, získáno dne 06/05/2019 .

2 Cosimelli M., Golfieri R., Cagol P.P. et al (2010). „Multi-centre phase II clinical trial of yttrium-90 resin microspheres alone in unresectable, chemotherapy refractory colorectal liver metastases," British Journal of Cancer. 103(3): 324-331. Dostupné na stránkách: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628388, získáno dne 06/07/2019.

DOC ID: 196-EUA-0619

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

KONTAKT: Kevin Smith, Tel.: 781.721.3801, E-mail: Kevin.Smith@Sirtex.com

Klíčová slova USA-zdraví-léky-lékaři-Sirtex Medical

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.