Benzoát sodný Kalaguard® SB získal schválení EU podle Nařízení o biocidních přípravcích (BPR)

Vancouver/Washington (Kanada/USA) 21. června 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Kalaguard® SB je prvním a jediným benzoátem sodným schváleným v Evropě v rámci nařízení BPR část 6, který poskytuje ekologickou alternativu pro konzervační prostředky pro domácí péči, jež jsou pod regulačním tlakem.

Společnost Emerald Kalama Chemical získala v Evropské unii schválení od členských států za účelem registrace konzervačního prostředku benzoátu sodného Kalaguard® SB, který inhibuje mikrobiální růst v přípravcích pro údržbu domácností, jako jsou čisticí prostředky, detergenty, prostředky pro ruční mytí nádobí a změkčovače tkanin.

Benzoát sodný je důvěryhodný, účinný konzervační prostředek, který se již řadu let používá v potravinách, nápojích a výrobcích pro osobní péči. Doposud však nebyl k dispozici pro výrobce přípravků péče o domácnost. Nyní je k dispozici díky registraci prostředku Kalaguard® SB společností Emerald v rámci Nařízení o biocidních přípravcích v Evropě (BPR) část 6.

„Regulační omezení a preference spotřebitelů zvyšují tlak na mnoho tradičních konzervačních látek používaných v oblasti péče o domácnost. Nové konzervační látky musí být registrovány a bez nových registrací po mnoho let se paleta možností konzervace stále zmenšovala. Viděli jsme příležitost pro nabídnutí atraktivní alternativy, která je efektivní, zelená a snadno použitelná," řekl Paul Hogan, viceprezident a generální ředitel divize Consumer Specialties společnosti Emerald Kalama.

Benzoát sodný Kalaguard® SB je Evropskou komisí klasifikován jako nízkoriziková látka pro aplikace, na které se vztahuje BPR, a je upřednostňován před klasickými biocidy pro podporu používání přípravků s příznivějším profilem pro životní prostředí, člověka nebo zdraví zvířat.

„Dnešní spotřebitelé chtějí ujištění, že výrobky, které si zakoupili, mají zelený profil a jsou bezpečné pro jejich domácnosti. Z těchto důvodů je Kalaguard® SB uživatelsky velmi přívětivé řešení. Je jako přírodní, biologicky rozložitelný a je povolen pro použití v rámci programů označených zelenou značkou jako Ecocert, Ecolabel a Nordic Swan. Je také klasifikován jako nesenzibilizující a nedráždivý pro kůži," řekl Paul Wanrooij, ředitel pro rozvoj obchodu divize Consumer Specialties.

Wanrooij uvedl, že Kalaguard® SB má také výhody pro výrobce, protože je snadno použitelný a lze jej snadno začlenit do široké škály výrobků pro domácnost. Je prakticky bez zápachu a bezbarvý, odolává žloutnutí a obecně má malý vliv na viskozitu.

Společnost Emerald vyrábí Kalaguard® SB ve svém závodě v Rotterdamu v Nizozemsku s dodržením nejvyšších standardů kvality a společenské odpovědnosti, včetně norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a ISO 45001.

KONTAKT: Eileen Petridis, Falls Communications, +1-216-696-0229

Klíčová slova Kanada-USA-ekologie-chemie-Emerald Kalama Chemical

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.