Společnost Baxter spouští telemedicínskou platformu Sharesource 2.0 s cílem podpořit individualizovanou peritoneální dialýzu

Praha 19. června 2019 (PROTEXT)

- Platforma poskytuje lékařům přístup k ucelenějším údajům o pacientech na peritoneální dialýze

- Nová studie prokázala význam vzdálené technologie pro řízení léčby pacientů na domácí dialýze, který vede ke snížení počtu alarmů a osobních návštěv nemocných na klinikách a šetří tak čas lékařů i pacientů.

Společnost Baxter International, zaměřující se na inovace v léčbě ledvin, oznámila spuštění portálu Sharesource 2.0. Ten umožní poskytovatelům lékařské péče ještě detailnější přístup k informacím o domácí léčbě pacientů na peritoneální dialýze a ušetří tak zároveň čas zdravotnického personálu nutný při osobní péči o tyto pacienty. Lékaři nyní budou dostávat souhrnné informace o péči poskytované jejich pacientům ze vzdálené platformy a to včetně přenosu ultrafiltračních dat, která pomohou k včasnému rozhodnutí o úpravě léčby.

Sharesource je celosvětově nejužívanější telemedicínská platforma pro domácí dialýzu. Pomohla při léčbě sedmi milionů pacientů ve více než 40 zemích. Vzdálená technologie pro řízení léčby pomáhá lékařům s včasným odhalením a zásahem v případě problémů s katetrem (1, 2, 3, 4), zánětem pobřišnice (5), a komplikacemi souvisejícími s přilnavostí (6, 7, 8), což může snížit počty hospitalizací (9).

"Zatímco potřeba dialýzy u populace roste, počet klinických pracovníků a jejich zdrojů se nezvyšuje," uvádí Laura Angelini, generální manažerka divize renální péče společnosti Baxter. "Proto jsme se zavázali k přeměně léčby ledvin prostřednictvím smysluplných inovací jako je platforma Sharesource, která nabízí lepší možnosti léčby pro klinické lékaře i pacienty," dodává Angelini.

Sharesource 2.0 je vybavena novou informační deskou, která poskytuje:

- Ucelenější shrnutí informací o léčbě pacienta umožňující rychlejší klinické porozumění

- Sdílení agregovaných ultrafiltračních dat, které informují o účinnosti léčby a pomáhají při informovaných rozhodnutích

- Zdokonalení pracovních postupů s rychlejším tříděním dle závažnosti a kontrolou souboru informací o pacientovi

V nedávno provedené nezávislé observační studii nazvané „Dlouhodobé zkušenosti s dálkovým sledováním automatizované peritoneální dialýzy u pacientů (Longitudinal Experience with Remote Monitoring for Automated Peritoneal Dialysis Patients)” zveřejněné v časopise Nephron Clinical Practice, 2019, výzkumní pracovníci popsali, jak centrum peritoneální dialýzy v Nemocnici San Borolo v italské Vicenze změnilo svou klinickou praxi po zavedení vzdáleného řízení péče o pacienty s pomocí platformy Sharesource.

Studie sledovala 43 pacientů využívajících systém HomeChoice Claria společnosti Baxter a platformu Sharesource po dobu jednoho roku, ve srovnání s historickými kontrolními údaji (42 pacientů s automatizovanou peritoneální dialýzou bez pomoci platformy Sharesource). Zjistilo se, že změny v lékařských předpisech u pacientů, jejichž léčba byla řízena pomocí Sharesource, se téměř zdvojnásobily, zatímco počet nočních alarmů a osobních návštěv se výrazně snížil. Další zjištění ukázala, že vzdálené řízení léčby pacientů vede u lékařů i sester v Nemocnici San Bartolo k časovým úsporám až 105 hodin ročně. To přináší nejen časové, ale i finanční úspory na straně poskytovatelů lékařské péče i pacientů. Zároveň umožňuje individuálnější léčebný režim a včasné odhalení a řešení technických problémů.

Aktualizace Sharesource 2.0 je k dispozici na Amia a HomeChoice Claria systémech společnosti Baxter v Evropě, Kanadě, Latinské Americe a ve Spojených státech. Později v průběhu tohoto roku bude k dispozici v Asii, kde jsou využívány systémy Kaguya a HomeChoice Claria.

Kontakt pro média

Michaela Šimková, Native PR

Michaela.simkova@nativepr.cz

O peritoneální dialýze

Pacienti v koncovém stadiu renálního onemocnění potřebují k přežití dialýzu nebo transplantaci ledvin. Peritoneální dialýzu si pacienti běžně provádějí sami u sebe doma, během dne, kdykoliv jim to vyhovuje. Proces zbavuje krev toxinů a odstraňuje přebytečnou tekutinu peritoneální dutinou.

O společnosti Baxter

Každý den se miliony pacientů a osob, které o ně pečují, spoléhají na hlavní portfolio intenzivní péče společnosti Baxter, výživu, produkty k léčbě ledvin, nemocniční produkty a chirurgické výrobky. Již více než 85 let působíme v oblasti, kde se inovace zachraňující a chránící životy setkávají s poskytovateli lékařské péče, kteří léčbu realizují. S využitím produktů, technologií a terapií dostupných ve více než 100 zemích nyní zaměstnanci společnosti Baxter po celém světě stavějí na bohatém dědictví společnosti v oblasti lékařských pokroků, aby podpořili další generaci převratných lékařských inovací. Více informací naleznete na www.baxter.com, sledujte nás také na Twitter, LinkedIn a Facebook.

Baxter, Amia, HomeChoice Claria, Kaguya a Sharesource jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Baxter International Inc.

1 Jiménez S & Condia J. Abstract presented at 17th ISPD congress. Vancouver (Canada). 2018. [P-337]

2 Garcia I, et al. Abstract presented at 13th Euro-PD congress. Dublin (Ireland). 2017. [P-63]

3 Jotterand Drepper V, et al. Abstract presented at ASN Kidney Week congress. Chicago (US). 2016. [SA-PO023]

4 Rojas-Diaz M, et al. Abstract presented at ASN Kidney Week congress. New Orleans (US). 2017. [PUB344]

5 Gomez R, et al. Abstract presented at 13th Euro-PD congress. Dublin (Ireland). 2017. [P-222]

6 Jiménez S & Condia J. Abstract presented at 17th ISPD congress. Vancouver (Canada). 2018. [P-229]

7 Firanek C, et al. Abstract presented at 54th ERA-EDTA congress. Madrid (Spain). 2017. [MP557]

8 Jotterand Drepper V, et al. Perit Dial Int. 2018; 38:76-78; 10. Rojas-Diaz M & Ramos A. Abstract presented at ASN Kidney Week congress. New Orleans (US). 2017. [TH-PO859]

9 Rivera A, et al. Abstract presented at ASN Kidney Week congress. San Diego (US). 2018. [FR-PO683]

Klíčová slova ČR-zdraví-ledviny-firmy-Baxter

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.