Studie ústavu Project Management Institute identifikuje šest technologií umělé inteligence (AI), které mají vliv na profesionály zabývající se projekty

Philadelphia (USA) 18. června 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost Project Management Institute (PMI) dnes zveřejnila zprávu 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance. (2019 Rytmus profese® Hloubková analýzy : Průkopníci AI: Rozluštění kódu výkonnosti projektů). Zpráva poskytuje detailní pohled na to, jaký vliv má umělá inteligence (AI) na organizace a profesi projektových manažerů. Z výsledků vyplývá, že umělá inteligence má velký vliv v širokém měřítku: 81 procent respondentů uvedlo, že AI má na jejich organizaci velký vliv, 37 procent uvedlo, že zavádění AI technologií představuje pro jejich organizaci vysokou prioritu a projektoví profesionálové uvádějí, že poměr projektů, které řídí s pomocí AI se zvýší v následujících třech letech z 23 na 37 procent.

Tato tisková zpráva obsahuje multimedia. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20190617005558/en/

Výstupy průzkumu provedeného u 551 profesionálů zaměřených na řízení projektů na celém světě ukazují, že AI technologie se budou nadále rozšiřovat a vyžadovat změny ve způsobech řízení projektů a v tom jak organizace zavádí strategie. Zpráva uvádí šest technologií umělé inteligence, které mají dopad na organizace celosvětově. Mezi tři AI technologie, které v současné době ovlivňují nejvíce organizací, patří:

Systémy založené na znalostech: Chápou kontext zpracovávaných dat, pomáhají podporovat vzdělávání a rozhodování lidí.

Strojové učení: Analyzuje data pro tvorbu modelů detekováním vzorů, zúročením lepšího rozhodování s minimální intervencí člověka.

Management rozhodování: Vytváří inteligentní proces nebo sadu procesů založených na pravidlech a logice pro automatické rozhodování.

Projektoví profesionálové očekávají, že v následujících třech letech stoupne význam těchto tří AI technologií:

Expertní systémy: Napodobují a imitují lidskou inteligenci, dovednosti nebo chování v určitých oblastech, tématech nebo situacích.

Hluboké učení: Buduje, trénuje a testuje neuronové sítě, které předpovídají výstupy anebo klasifikují nestrukturovaná data založena na pravděpodobnosti.

Robotická automatizace procesů: Imituje a automatizuje lidské úkoly na podporu firemních procesů.

V nedávné zprávě Pulse of the Profession® požadovala společnost PMI, aby organizace zvýšily svůj technologický kvocient projektového řízení (PMTQ) . Ten představuje možnost posouzení předpokladů organizace řídit a integrovat technologii založenou na potřebách organizace nebo projektu, které má k dispozici. Vzhledem k tomu, že organizace ve stále vyšší míře přijímají AI technologie, silný koeficient PMTQ bude nezbytností.

„Z této zprávy vyplývá zejména to, že je pravý čas na to přemýšlet o tom, jak může organizace využít AI technologie pro úspěšnost svých projektů,“ řekl Michael DePrisco, vice prezident globálních řešení společnosti PMI. „Vzhledem k tomu, že projektoví profesionálové jsou ve velké míře zodpovědní za pomoc při zavádění změn, budou hrát klíčovou roli při ovlivňování přijímání těchto technologií v jejich organizacích. Na základě výzkumu PMI víme, že organizace s vysokým technologickým kvocientem projektového řízení (PMTQ) chápou, že porozumění přínosu AI znamená víc než jen implementaci technologie. Vyžaduje nové myšlení, kulturu pro vzdělávání a podporu vedení, aby mohla být zavedena taková organizační struktura, která povede k úspěchu.“

Z výzkumu společnosti Accenture vyplývá, že nejpokrokovější organizace při investicích do umělé inteligence aplikují pět základních principů. Tyto principy se uvádí pod zkratkou MELDS (myšlení, podnikání, vedení, data a dovednosti), a organizace by měly podle nich plnit následující:

•Podporovat správné myšlení

•Propagovat podnikání

•Podporovat aktivní vedení

•Začlenit data do strategie

•Kultivovat nové dovednosti

Organizace, které zahrnují těchto pět principů, jsou nazývány AI Innovators (Průkopníci) a mají mnohem větší pravděpodobnost zavedení takové organizační struktury, která povede k úspěšným projektům než organizace, které tyto principy neakceptují, tzv. AI Laggards (Opozdilci). Podle údajů z průzkumu Pulse® existují mezi těmito dvěma skupinami výrazné rozdíly, pokud jde o jejich přístup k AI. Skupina průkopníků má mnohem lepší výsledky než skupina opozdilců v několika klíčových projektových parametrech:

Zlepšení termínů dodávek: Skupina průkopníků uvádí, že dodala 61 procent projektů včas, oproti 47 procentům u skupiny opozdilců.

Vynikající realizace projektů: Skupina průkopníků uvádí, že u 69 procent svých projektů realizovala 95 a víc procent obchodních benefitů, v porovnání s 53 procenty projektů u druhé skupiny.

Vyšší návratnost investic (ROI): Průkopníci uvádí, že 64 procent jejich projektů splnilo nebo předčilo původní odhady ROI, oproti 52 procentům projektů u opozdilců.

Úspěšné zavádění technologií umělé inteligence vyžaduje na organizacích, aby přehodnotily své priority. Nejen, že je důležité se podívat na PMTQ (technologický kvocient projektového řízení) jako měřítko připravenosti, ale rovněž je nutné zjistit, jak dobře organizace dodržuje principy MELDS (myšlení, podnikání, vedení, data a dovednosti). To bude velmi důležité, neboť v následujících letech bude zaváděno do provozů stále více AI technologií.

Další informace o průzkumu 2019 Pulse of the Profession® In-Depth Report: AI Innovators: Cracking the Code on Project Performance (2019 Rytmus profese® Hloubková analýzy : Průkopníci AI: Rozluštění kódu výkonnosti projektů) naleznete na adrese www.PMI.org/Pulse.

O průzkumu PMI Pulse of the Profession® Survey

Průzkum Pulse of the Profession® In-Depth byl realizován online v průběhu dubna a května 2019 u 551 profesionálů ze sféry řízení projektů na celém světě.

O společnosti Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) je přední světová asociace pro všechny, kteří uvažují o tom, vnést do své profese projektové a programové řízení nebo management portfolia. Společnost PMI byla založena v roce 1969 a je přínosem pro více než tři miliony profesionálů, kteří pracují v téměř každé zemi na světě prostřednictvím globálního prosazování, spolupráce, vzdělávání a výzkumu. Pomáháme v kariérním růstu, zlepšujeme úspěch organizací a dále zdokonalujeme profesi projektového manažera prostřednictvím světové uznávaných standardů, certifikací, komunit, nástrojů, akademického výzkumu, publikováním, kurzy pro rozvoj profesionálů a příležitostem k setkávání. Společnost ProjectManagement.com jako součást skupiny PMI vytváří online globální komunitu, která přináší více zdrojů, lepší nástroje, rozsáhlejší sítě a širší perspektivy.

Navštivte nás na stránkách www.PMI.org,www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute a na stránkách Twitter @PMInstitute.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190617005558/en/

Kontakty

Mary Ortega

Specialista na vztahy s veřejností

Project Management Institute

14 Campus Blvd.

Newtown Square, PA 19073

Tel: +1 610 356 4600 X7030

Email: mary.ortega@pmi.org

Web: www.pmi.org

Zdroj: Project Management Institute (PMI)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Klíčová slova USA-elektronika-lidé-Project Management Institute

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.