Pojišťovny jednají nesystémově

Návrh pojišťoven na snížení hodnoty signálního výkonu na 12,- Kč je nesystémový, přinese segmentu lékárenské péče destabilizaci a pokračování monopolizace trhu ve prospěch kapitálových skupin. Lékárníci požadují 18,- Kč. Tyto prostředky lze získat úsporou ze špatně propočítaných nákladů pro pacienty na léčebné konopí, kdy tento výdaj byl pojišťovnami nadhodnocen.

Lékárenství je dlouhodobě podhodnocovaným segmentem zdravotnictví, kde reálně klesají příjmy ze zdravotního pojištění. Zároveň jsou jsou však kladeny na lékárníky stále větší administrativní povinnosti ze strany státu /zavedením elektronických receptů, směrnicí GDPR/. V letošním roce na lékárny dopadlo především zavedení tzv. protipadělkové směrnice ověřování každé krabičky léků a v příštím roce se zavedením lékového záznamu pacienta.

"Zdravotním pojišťovnám jsme předložili odborně zpracovanou Studii dopadu směrnice o padělcích léků. Jen v tomto roce jsou náklady lékáren vyčísleny ve výši 616 mil Kč. Jde o obrovský nárůst v nákladech. Jako koordinátor jsem transparentně v průběhu celé fáze dohodovacího řízení předkládal zpracované analýzy a vysvětloval argumenty pro uzavření dohody. Zdravotní pojišťovny však předložily v průběhu jednání bilanci systému zdravotního pojištění ( příjmy a výdaje ). Na straně výdajů zdravotních pojišťoven byla uvedena suma ve výši 450 mil Kč na léčbu konopím v roce 2020. V tomto týdnu se objevily nové informace v odhadu počtu pacientů léčených konopím pro lékařské účely. Dle kvalifikované analýzy člena správní rady spolku KOPAC Dr. Kubů a statistických údajů počtu léčených pacientů od začátku roku, postačuje pro léčbu konopím v příštím roce částka ve výši cca 50 mil Kč, což zajistí až dvojnásobné zvýšení počtu pacientů s léčebným konopím v příštím roce. Navýšením signálního výkonu stabilizuje poskytovanou péči pacientovi," uvedl koordinátor segmentu Marek Hampel.

Vzniká tak prostor k přehodnocení návrhů pro jednání o odpovídající finanční částce pro zajištění lékárenské péče ve výši 400 mil Kč za signální kód za výdej položky na receptu. Současně koordinátor zdůrazňuje, že není žádné části zdravotnictví o tuto částku snížen objem financí pro následující rok a ani nedopadne na již uzavřené dohody v jiných částech zdravotnictví.

Grémium majitelů lékáren (GML) - koordinátor segmentu lékárenské péče - zastupuje 787 majitelů lékáren, což představuje 91 procent hlasovacích práv. Uvědomujeme si vážnost situace, která vznikla nedohodou v přípravné fázi dohodovacího řízení (DŘ) u lékáren. S představiteli zdravotních pojišťoven jsme naplánovali poslední jednání na pondělí 17.6.2019. Prostor pro hledání řešení v segmentu lékárenské zdravotní péče je tak zajištěn a veřejně deklarujeme, že je možné dohodu ještě uzavřít. Poslední návrh ze strany zdravotních pojišťoven ve výši 12,-Kč za signální kód nebyl férový a ve své podstatě znamenal pokles reálných příjmů lékáren v následujícím roce. To by způsobilo naprostou destabilizaci systému lékárenské zdravotní péče.

ikona Pacientský spolek KOPAC

ikona Bilance systému zdravotního pojištění a mandat orní výdaje pro rok 2020

Mgr. Marek Hampel mobil: 603 458 883

Předseda GML

Koordinátor segmentu lékárenské péče

MUDr. Pavel Kubů - člen správní rady KOPAC

Email: pavel.kubu@icci.science

Mobil: 775 192 888

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-léky-lékárníci-Grémium majitelů lékáren-Vaši Lékárníci CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.