Workshop k výzkumu a šlechtění obilnin

Praha 10. června 2019 (PROTEXT)

Pšenice dvouzrnka,  odrůda Rudico

Pšenice dvouzrnka, odrůda Rudico

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zve na polní prezentaci odrůd a genových zdrojů běžných (pšenice, ozimý ječmen, tritikale) a netradičních (archaické druhy pšenic - jednozrnka, dvouzrnka, špalda, barevná pšenice, čirok, bér) obilnin se specifickými hospodářsky významnými vlastnostmi.

Workshop k výzkumu a šlechtění obilnin se bude konat 20. června 2019 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni od 9:30. Budete seznámeni s novými směry výzkumu u obilnin, s perspektivními genovými zdroji pro potřeby šlechtění i s novými formami obilnin vhodnými do suchých podmínek.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je největší výzkumnou institucí aplikovaného výzkumu, zaměřenou na zemědělství a příbuzné obory v ČR. Zaměřujeme se na dosažení rovnováhy v rostlinné výrobě a na zajištění kvality zemědělské produkce v podmínkách měnícího se klimatu.

Kontakt:

Ing. Jiří Hermuth, e-mail: hermuth@vurv.cz, tel.: 702 087 673 Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., e-mail: nesvadba@vurv.cz, tel.: 607 060 302 Ing. Petr Martinek, CSc., e-mail: martinek@vukrom.cz, tel.: 573 317 152

Klíčová slova ČR-pěstování-věda-obilí-VÚRV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.