Protestuji proti přepisování dějin - stanovisko k pochodu Pohořelice - Brno 2019

Brno 3. června (PROTEXT)

Z Pohořelic na Brněnsku se v Den dětí, 1. června 2019, pořádal vzpomínkový pochod na odsun říšských Němců a sympatizantů fašistického protektorátu Böhmen und Mehren v roce 1945, po trase v opačném směru tehdejšího transportu. Blíže viz TZ ČTK z toho dne pořadatelů akce.

K této události uvádím jako žijící pozůstalý po pamětníkovi té doby a zaživšímu válečné útrapy prohlášení: Ač jsem si vědom důsledků, které uvedený transport měl na životy osob (uváděné úmrtí 1700 osob z 20.000 vysídlovaných), nesouhlasím s takovým pojetím dějin, kdy je následek přičítán republice, která chtěla vyřešit daný problém, nastolený pátou kolonou tvořenou agrárníky, národními socialisty, henleinovci, sympatizanty fašismu i říšskými Němci - optovanými či rodilými - kteří, po celou dobu válečnou, měli vůči českým osobám vstřícný názor k jejich vyhlazení a přesídlení, nebo využití k podřadným pracím a k jejich názorům o rasových menšinách či etnikům ani nehledíc.

Vysídlení bylo v té době opatřením, kterým se nastoloval právní stav na základě závěrů vítězných mocností učiněných na Jaltě, ač si o tom myslí pořadatelé i sympatizanti pochodu cokoliv.

Omluvy sudetským Němcům a spolupráci se zástupci bývalých uchvatitelů mají kupodivu v programu ty strany, které i v té době měly blízko k politice, která vedla k mnichovské zradě a záboru Sudet, válce a dlouhodobé porobě lidí této země.

Za svoje nežijící blízké mohu sdělit jen tento údaj: Jen v jedné rodině, která byla postižena fašistickou represí, přežilo válku z osmi osob pět, ze kterých 1 zemřela krátce po válce na následky věznění za odbojovou činnost, 2 osoby byly gestapem zatčeny a vězněny a popraveny, 1 osoba byla již na počátku války internována v koncentračním táboře, odkud se již nevrátila. Nejmladší žijící přežil jen díky skrývání a byl zdravotně doživotně poznamenán po nasazení na nucené práce.

Omlouvám se proto z takové připomínkové akce s poukazem na právo mít odlišný názor na dané okolnosti a vyjadřuji svůj občanský názor tímto stanoviskem.

Tyto akce jsou součástí procesu, před kterým nás v roce 1946 varoval prezident Dr. Edvard Beneš, když na aktivu protifašistických bojovníků a vězňů koncentračních táborů řekl: "Řekl jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou 'očišťovací' kampaní. Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku."

V čase, kdy jsou v této zemi znova osočováni a napadáni občané, političtí volení zástupci, ba i ústavní činitelé, je nutné, aby se proti takovým praktikám spojili všichni slušní občané republiky. Neuvědomění si souvislostí a přepisování dějin není cesta vpřed, a to ani k prosperitě, ani k demokracii.

Ing. Dalibor Hamliš, stavební inženýr

whisteblower, ekolog, vodohospodář

podporuje ochranu vodního zdroje proti záměrům těžby štěrkopísku v okrese Hodonín

Kontakt pro média:

tel.: +420 518 324 367

e-mail: watertech@seznam.cz

Klíčová slova ČR-Německo-historie-1945-Pohořelice-Brno

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.