Společnost Shell zahájila produkci na poli Appomattox v Mexickém zálivu

Společnost Shell zahájila produkci na poli Appomattox v Mexickém zálivu

Společnost Shell zahájila produkci na poli Appomattox v Mexickém zálivu

První struktura v oblasti Norphlet je v provozu před termínem, pod odhadem FID (konečného investičního rozhodnutí)

Společnost Royal Dutch Shell plc prostřednictvím své dceřiné společnosti Shell Offshore Inc (Shell) dnes oznámila, že výroba na plovoucím výrobním systému Appomattox provozovaném společností Shell začala předstihu před plánovaným termínem, čímž otevírá nové hranice v hlubokých vodách amerického Mexického zálivu. Platforma Appomattox, která má v současné době očekávanou produkci 175 000 barelů ropného ekvivalentu za den (boe/d), je prvním komerčním objevem, který byl nyní uveden do výroby v geologické formaci Norphlet v hlubokých vodách Mexického zálivu.

„To, že platforma Appomattox byla bezpečně zprovozněna před plánovaným termínem a daleko pod rozpočet, je důkazem našeho pokračujícího závazku snižovat náklady díky zlepšování efektivnosti instalací," řekl Andy Brown, ředitel společnosti Royal Dutch Shell. „Appomattox tvoří pro Shell v oblasti Norphlet dlouhodobý uzel, skrze který můžeme navázat několik již objevených polí a také budoucí objevy."

Appomattox je příběhem účinnosti prostřednictvím inovací. Díky optimalizovanému plánování vývoje, lepšímu designu a výrobě a odbornému provádění vrtů platforma Appomattox realizovala od přijetí konečného investičního rozhodnutí v roce 2015 snížení nákladů o více než 40 %. Začátek výroby na platformě Appomattox je jen začátkem dalšího maximalizace toku zdrojů v plodné oblasti Norphlet obklopující platformu Appomattox.

Celosvětové podnikání společnosti Shell v hlubokých vodách má silný rozvojový a průzkumný potenciál v Brazílii, USA, Mexiku, Nigérii, Malajsii, Mauritánii a západním Černém moři. Celosvětová výroba je na cestě k dosažení více než 900 000 barelů ropného ekvivalentu za den (boe/d) do roku 2020 z již objevených, zavedených rezervoárů. Společnost je i nadále jedním z největších nájemců amerických hlubokých vod a zůstává jedním z nejplodnějších offshore výrobců ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu. Společnost Shell navrhuje a provozuje své hlubokomořské projekty takovým způsobem, aby byly konkurenceschopné, a od roku 2014 snížila své náklady na vývoj jednotek a provozní náklady na jednotku o cca 45 %.

Upozornění

Společnosti, ve kterých Royal Dutch Shell plc přímo a nepřímo vlastní investice, jsou samostatnými právními subjekty. V této zprávě jsou názvy jako „Shell", „skupina Shell" a „Royal Dutch Shell" někdy používány pro jednoduché odkazování se na společnost Royal Dutch Shell plc a její dceřiné společnosti obecně. Stejně tak se slova „my", „nás" a „naše" používají také pro označení Royal Dutch Shell plc a jejích dceřiných společností obecně nebo těch, které pro ně pracují. Tyto termíny jsou také používány tam, kde určení konkrétního subjektu nebo entity nesplňuje žádný užitečný účel. Termíny „dceřiné společnosti", „dceřiné společnosti Shell" a „společnosti Shell", jak jsou použity v této zprávě, se týkají subjektů, nad nimiž má Royal Dutch Shell plc buď přímou nebo nepřímou kontrolu. Subjekty a ujednání nezapojená do obchodního rejstříku, nad kterými má Shell společnou kontrolu, se obecně označují jako „společné podniky" a „společné operace". Subjekty, v nichž má Shell významný vliv, ale nemá kontrolu ani společnou kontrolu, se označují jako „společníci". Pojem „Zájmy společnosti Shell" se používá pro usnadnění označení přímého a/nebo nepřímého vlastnického podílu, který drží společnost Shell v účetní jednotce nebo ve společném ujednání nezapojeném do obchodního rejstříku, po vyloučení všech zájmů třetích stran.

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení (ve smyslu zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995) týkající se finanční situace, výsledků operací a podniků společnosti Royal Dutch Shell. Všechna prohlášení jiná než prohlášení o historické skutečnosti jsou nebo mohou být považována za výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení jsou tvrzení o budoucích očekáváních, která vycházejí ze současných očekávání a předpokladů vedení a zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky, výkony nebo události budou lišit od skutečností a výsledků uvedených v těchto prohlášeních. Výhledová prohlášení mimo jiné zahrnují prohlášení týkající se potenciálního vystavení společnosti Royal Dutch Shell tržním rizikům a prohlášením vyjadřujícím očekávání, přesvědčení, odhady, předpovědi, prognózy a předpoklady vedení. Tato výhledová prohlášení jsou identifikována použitím výrazů a frází, jako je „cíl", „ambice", „předvídat", „věřit", „moci", „odhadovat", „očekávat", „cíle", „zamýšlet", „může", „cíle", „výhledy", „plán", „pravděpodobně", „předpokládat", „risk", „načasovat", „hledat", „měl by", „cíl", „bude" a podobné výrazy a fráze. Existuje celá řada faktorů, které mohou ovlivnit budoucí operace společnosti Royal Dutch Shell, a mohly by způsobit, že se tyto výsledky budou značně lišit od výsledků vyjádřených ve výhledových prohlášeních obsažených v této zprávě, včetně (bez omezení): a) kolísání cen ropy a zemního plynu; změny v poptávce po produktech Shell, c) fluktuace měn, d) výsledků vrtů a produkce, e) odhadů rezerv, f) ztráty podílu na trhu a konkurence v průmyslu, g) environmentálních a fyzikálních rizik, h) rizik spojených s identifikací vhodných potenciálních akvizičních vlastností a cílů a úspěšného vyjednávání a dokončení takových transakcí; i) rizik podnikání v rozvojových zemích a zemích podléhajících mezinárodním sankcím; j) legislativního, fiskálního a regulačního vývoje včetně regulačních opatření zabývajících se změnou klimatu; k) podmínek na hospodářském a finančním trhu v různých zemích a regionech; l) politických rizik, včetně rizik vyvlastnění a opětovného sjednání smluvních podmínek s vládními subjekty, zpoždění nebo pokroku při schvalování projektů a zpoždění v úhradě společných nákladů; a m) změn obchodních podmínek. Neposkytuje se žádné ujištění, že budoucí výplaty dividend budou odpovídat nebo překračovat předchozí výplatu dividend. Všechna výhledová prohlášení obsažená v této zprávě jsou výslovně kvalifikována v plném rozsahu výstražnými prohlášeními obsaženými v této části. Čtenáři by neměli na tato výhledová prohlášení nepřiměřeně spoléhat. Další rizikové faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky, jsou obsaženy ve formuláři 20-F společnosti Royal Dutch Shell za rok končící 31. prosincem 2017 (dostupné na webových stránkách www.shell.com/investor a www.sec.gov). Tyto rizikové faktory také výslovně kvalifikují všechna výhledová prohlášení obsažená v této zprávě a čtenář by je měl zvážit. Každé výhledové prohlášení hovoří pouze ke dni vydání této zprávy 23. května 2019. Royal Dutch Shell plc ani žádná z jejích dceřiných společností nepřebírá žádnou povinnost veřejně aktualizovat nebo aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných informací. Vzhledem k těmto rizikům by se výsledky mohly lišit od výsledků uvedených, předpokládaných nebo odvozených z výhledových prohlášení obsažených v této zprávě.

V této zprávě jsme mohli použít určité termíny, například zdroje, které nám Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) striktně zakazuje zahrnout do našich spisů u SEC. Američtí investoři jsou vyzváni, aby důkladně zvážili upozornění v našem formuláři 20-F, soubor č. 1-32575, který je k dispozici na webových stránkách komise SEC. www.sec.gov.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

KONTAKT: Vztahy s investory, mezinárodní: +31 (0) 70 377 4540, Severní Amerika: +1 832 337 2034; Vztahy s médii: mezinárodní: +44 (0) 207 934 5550, USA a Brazílie: +1 832 337 4355 / Poznámky autora: - Appomattox je společný podnik společnosti Shell (79 %, provozovatel) a CNOOC Petroleum Offshore S.A. Inc., dceřiné společnosti CNOOC Limited (21 %). - Plovoucí plošina Appomattox je umístěna přibližně 80 mil (129 km) na jihovýchod od Louisiany, ve formaci Norphlet v Mexickém zálivu, v hloubce přibližně 2 255 m (7 400 stop). - V roce 2010 byla plošina Appomattox v oboru prvním z řady komerčních objevů společnosti Shell v oblasti Norphlet. - Odhadovaná maximální produkce plošiny Appomattox představuje 100 % celkových hrubých údajů. - Mattox Pipeline Co. LLC (Mattox) je systém o délce 90 mil (145 km) a průměru 24 palců (61 cm) s kapacitou průtoku 300 000 barelů za den, který přepraví vyráběnou ropu z plošiny Appomattox na západ do systému potrubí Proteus a dále na pevninu. Společnost Mattox je společně vlastněna společnostmi Shell GOM Pipeline Company LLC a CNOOC Petroleum Sales U.S.A. Inc., nepřímo plně vlastněnou dceřinou společností CNOOC Limited. - Systém Mattox byl dokončen několik měsíců před plánovaným zprovozněním a pod rozpočtem.

Klíčová slova USA-ropa-energie-Shell Offshore

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.