Tisková konference mezinárodního projektu ECOBREED

Praha 24. května 2019 (PROTEXT)

Dne 28. května od 13:45 do 14:30 v Genové bance Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni proběhne tisková konference k mezinárodnímu projektu ECOBREED.

Pětiletý projekt, financovaný z evropského programu Horizont 2020, se zaměřuje na rozvoj ekologického šlechtění s cílem nabídnout ekologickým zemědělcům odrůdy se zvýšenou odolností ke stresům, s efektivnějším využíváním živin a vyšší kvalitou. Zkoumány jsou čtyři plodiny - pšenice, brambor, sója a pohanka. Projekt je koordinován Slovinským výzkumným zemědělským ústavem a realizován 24 partnery z 15 zemí; mj. z Číny, Itálie, Německa, USA a Velké Británie. Za Českou republiku se projektu účastní Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Selgen a.s. a PRO-BIO obchodní společnost s r.o.

Kontakt:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, kontaktní osoba pro tiskovou konferenci Kateřina Rumíšková, rumiskova@vurv.cz, 770 167 021

Klíčová slova ČR-pěstování-Výzkumný ústav rostlinné výroby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.