Mnoho velkých firem bojuje s vleklou stagnací obratu

Praha 17. května 2019 (PROTEXT)

Pravidelně se setkávám u mnoha malých a středních firem, že pořád oscilují v určité úrovni obratu. Tím "pořád" myslím třeba i 20 let. A nezáleží, zda jsou obratově na úrovni 40 nebo 100 mil. Kč za rok. Firma neroste, ani zásadně neklesá. Zkrátka stagnuje.

Když jsme si na mnoha projektech u nás v J.I.P. pro firmy tento jev analyzovali, došli jsme k jasnému závěru a přesvědčení, že každá firma roste do "velikosti" svého šéfa, který stojí nahoře a firmu táhne dopředu. A je jedno, zda tímto lídrem je podnikatel sám, či najatý manažer.

Jestli má tedy zmíněný podnikatel nebo manažer v sobě limitované schopnosti v řízení firmy např. do ročního obratu 200 mil., pak tuto hranici úspěšně dosáhne. Stačí ale, aby ji i mírně překročil a začnou se ve firmě dít "zvláštní" věci. Klíčoví pracovníci z podniku odcházejí, narůstá zmetkovost a počet reklamací, zvyšuje se míra chaosu v denním provozu firmy a nakonec podnik opouští v nečekané míře i běžní zákazníci. Velikost firmy se tak za chvíli zkonsoliduje zpátky na kapacity a možnosti jejího šéfa. Osciluje mezi 10 až 30% kolem svého dlouhodobého průměru.

Praxe mne přesvědčila o tom, že není důvod, aby zdravé firmy v průběhu let nerostly. Nemám na mysli každoroční zdvojnásobení firmy. Ale 5 až 7% ročního růstu už zdravé firmě sluší a dá se zvládnout. Existují samozřejmě výjimky jako např. hospodářský cyklus, změny v legislativě, situace v oboru či politický nebo globální vývoj ve světě, jež ovlivňují výkonnost firmy. Při běžném provozu se však dá reálně dosahovat alespoň mírných nárůstů. Má to ale pár "háčků".

Nejzásadnější je totiž to, jestli šéf se svými kapacitami dokáže nejen firmu táhnout dopředu, ale jestli také dokáže růst podniku "udýchat". Aby nakonec nebyl brzdou vývoje. Zda to dokáže, či nikoliv, poznáte na číslech. Pokud firma ve střednědobém, nebo dokonce dlouhodobém, horizontu stagnuje či klesá, pak ji vede šéf, který své kapacity vyčerpal. S ním firma dál nepůjde.

Zastávám názor, že každý by měl dělat to, na co stačí a co je mu vlastní. Žádný "trpaslík" se totiž nedovede dlouhodobě udržet tam, kam patří "obr". Projeví se to jak na financích, tak na jeho psychice a sociální úrovni. Proč by si navíc měl působit takové trápení? Vždyť tam, kde stačí "trpaslík", může velmi dobře fungovat jako užitečný "obr".

Chtěli byste se vyvarovat chyb v řízení svého podniku? V červnu připravuji miniRoadshow, na které budu předávat vyzkoušené podnikatelské a manažerské principy (realizované ve více než 150 projektech). Specializuji se na koučování podnikatelů, leadership, prodej a řízení firem. Na vlastní kůži jsem zažil obtíže spojené s budováním firem a pomáhal je dávat do pořádku z krizového stavu. Díky širokému spektru firem, v nichž jsem působil, vím, že při rozvoji potřebuje firma v každé etapě rozdílný přístup a vědomosti. Více na jip-pf.cz.

Autor: Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA, CEO v J.I.P. pro firmy s.r.o.

Kontakt:

Ing. Mgr. Bc. Jiří Jemelka, MBA

výkonný ředitel

jednatel / CEO

tel.: +420 603 995 052

e-mail: jiri.jemelka@jip-pf.cz

www.jip-pf.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-firmy-J.I.P. pro firmy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.