Plánovaná kapacita společnosti LONGi do konce roku 2021: Monokrystalické plátky: 65 GW, monokrystalické moduly: 30 GW

Si-an (Čína) 4. května 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost LONGi 30. dubna 2019 zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2018 a výsledky za první čtvrtletí. Zpráva ukazuje, že provozní výnosy společnosti LONGi v roce 2018 činily 21,988 miliardy RMB, což představuje nárůst o 34,38 % oproti předchozímu roku a čistý zisk připadající akcionářům kótovaných společností dosáhl 2,558 miliardy RMB. Ke konci 1. čtvrtletí 2019 činila celková hodnota společnosti 43,165 miliard RMB. Nezávislá výzkumná data třetích stran ukázala, že společnost LONGi vyrobila 40 % kapacity monokrystalických křemíkových plátků v tomto průmyslu, což posiluje její pozici největšího výrobce monokrystalických modulů na světě. Podle organizace BNEF a jejího indexu finanční kondice měřené podle finanční analýzy Alman-Z skóre zaujímá společnost LONGi druhé místo ze všech světových fotovoltaických podniků a první v Číně.

Dodávky monokrystalických článků a modulů v roce 2018 představují výkon 7,072 GW

Dodávky monokrystalických křemíkových plátků společnosti LONGi dosáhly v roce 2018 počtu 3,483 miliardy kusů, což představuje nárůst o 59 % oproti předchozímu roku. Roční dodávky solárních článků a modulů představují celkový výkon 7,072 GW, což je 50 % nárůst oproti předchozímu roku. Společnost LONGi aktivně propagovala svou značku v mezinárodním měřítku, dosáhla průlomu v obchodních operacích a dosáhla rychlého růstu zásilek v USA, Evropě, Indii, Latinské Americe, Japonsku, Austrálii a Africe.

S výhledem do budoucna se společnost LONGi bude i nadále zaměřovat na globální trh a usilovat o dosažení globalizace zákazníků, služeb a managementu, aby mohla zákazníkům poskytovat vysoce výkonné a pokročilé produkty.

Do konce roku 2021, monokrystalické plátky 65 GW, monokrystalické moduly 30 GW

Ke konci roku 2018 dosáhla výrobní kapacita monokrystalických křemíkových ingotů/plátků LONGi výkonu 28 GW. Továrna na výrobu modulů v Chuzhou v provincii Anhui s výrobní kapacitou 5 GW byla uvedena do provozu v březnu 2019, což dále rozšiřuje kapacitu výroby vysoce výkonných monokrystalických modulů LONGi.

Společnost LONGi také představila nejnovější plánování kapacity: do konce roku 2019 bude kapacita výroby ingotů/plátků činit 36 GW, kapacita výroby článků 10 GW a kapacita výroby modulů 16 GW. Do konce roku 2020 bude kapacita výroby ingotů/plátků činit 50 GW, zatímco kapacita výroby článků bude 15 GW a kapacita výroby modulů 25 GW. Do konce roku 2021 dosáhne kapacita výroby ingotů/plátků celkového výkonu 65 GW, kapacita výroby článků 20 GW a kapacita výroby modulů 30 GW.

Zpráva také ukazuje, že dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje poskytly silnou podporu rozvoje nových technologií a produktů společnosti LONGi. V roce 2018 získala společnost LONGi 526 patentů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/879655/LONGi_Solar_product_shipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

KONTAKT: Ted Yang, +86-15388637121

Klíčová slova Čína-energie-elektronika-solární-firmy-LONGi Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.