FN-NANO PODPORUJE FRIDAYS FOR FUTURE

Praha 3. května 2019 (PROTEXT)

Každý rok v Evropě v důsledku znečištěného ovzduší předčasně zemře 800 tisíc lidí a dochází k těžkému poškozování přírody! Už je opravdu nejvyšší čas začít!

Ptáte se co?

Jestliže chceme, abychom dýchali lepší vzduch a naše děti měly ještě místo, kde žít, pojďme si přestat stěžovat a doprošovat se a začněme něco konkrétního dělat! Vlády a úředníci jenom stanovují limity hranice, pokuty, odpustky, ale skutečné kroky, které by vedly k postupné nápravě a ozdravění našeho životního prostředí, jsou nedostatečné.

Nemusíme čekat na úřady a politiky. Každý z nás může svou troškou přispět ke zlepšení životního prostředí i tím, že využije moderní technologie k odstranění škodlivých látek z ovzduší.

Ptáte se jak?

Stačí k tomu použit speciální nano nátěr, který je českým patentem. Jedná se o super technologii FN-NANO, která jako jediná na světě dokáže aktivně, účinně a nesmírně levně čistit ovzduší od široké škály škodlivin, které jsou v něm rozptýleny.

Tento fakt je potvrzený řadou nezávislých testů prováděných špičkovými odborníky na Akademii věd ČR, VŠCHT, VŠB i na zahraničních pracovištích.

Tato technologie je natolik výjimečná a vizionářská, že pro ni ještě politici ani příslušné akreditované laboratoře nemají vytvořeny technické normy, aby ji mohli někam zařadit a vystavit tzv. "kulaté" razítko.

Nechceme a už nebudeme čekat.

Už nyní pomáháme čistit ovzduší od tun nebezpečných oxidů dusíku, mikroskopických prachových částic (PM2,5 a menších) obsahujících nebezpečné karcinogenní látky jako je benzo(a)pyrén a dokonce také od skleníkových plynů jako je metan. Jen fasády a zdi domů v Praze, kde našly naše nátěry uplatnění, kompenzují ekologický dopad ročního provozu více než 800 osobních automobilů.

Naši zákazníci si většinou ani neuvědomují, že když našimi nátěry FN ošetří, kvůli jejich samočistícímu efektu, 15 m2 zdi nebo fasády domu, vytvoří z této plochy nano technologickou čističku vzduchu, která kompenzuje ekologickou stopu produkce NOx - oxidů dusíku a CO2 provozu jednoho osobního automobilu.

Plná funkčnost této čističky je 15 -20 let. Nevyžaduje žádnou údržbu a o "provozní energii" se stará Slunce v podobě denního světla.

Už není čas čekat - pojďte s námi do toho! NATŘEM SI TO!

TAM, KDE SLOVA NESTAČÍ, MUSÍ NASTAT ČINY.

STUDENTY PODPOŘÍME NAŠÍ TECHNOLOGIÍ.

Kontakt:

Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com nebo Blanka Zajíčková., mob.: +420 724 309 696, e-mail: zajickova@fn-nano.com

Klíčová slova ČR-chemie-ekologie-zdraví-firmy-FN-NANO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.