Půlmiliardový Skřivánek opět vyrostl a dál boduje za hranicemi

Praha 2. května 2019 (PROTEXT)

Skřivánek zvýšil svůj roční obrat na téměř 560 milionů korun. Česká pobočka největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě dále zaznamenala za minulý rok největší nárůst v Lotyšsku a USA. To jsou hlavní statistiky společnosti Skřivánek za rok 2018.

Jazyková agentura Skřivánek zaznamenala za uplynulý rok zvýšení celkového obratu o více než 18 milionů Kč. Jen v Česku společnost utržila opět přes 300 milionů Kč, čímž upevnila svou dominantní pozici na poli českých jazykových agentur.

"Minulý rok lze určitě označit za úspěšný. Opět jsme potvrdili silnou pozici na mezinárodním poli a podařil se nám nejen nárůst celkového obratu, ale především i zisku," říká k číslům ředitelka jazykové agentury Skřivánek Bronislava Chudobová. "Mezi naše největší trhy patří vedle České republiky i sousední Polsko, Německo a tyto dvě země doplňuje též Lotyšsko,” dodává.

Prim drží angličtina, posiluje němčina

"Nejčastěji poptávanými jazyky v oblasti překladů a tlumočení jsou i nadále angličtina a němčina v kombinaci s češtinou. V těchto kombinacích jsme přeložili více než 40 milionů slov," upřesňuje Bronislava Chudobová. "Specializace se týká především techniky, práva a průmyslu 4.0," doplňuje. "Nárůst jsme opět zaznamenali u poptávek překladů do čínštiny a arabštiny, které patří mezi naše speciality," doplňuje ředitelka Skřivánka. Trendem na trhu jsou především individualizované slovníky, CAT překlady a lokalizace webových stránek a software. V tlumočení je to pak Skype výuka a online jazykové audity.

Další čísla

Jen za minulý rok Skřivánek vykázal více téměř 154 milionů přeložených slov ve 440 jazykových kombinacích, přes 1655 odtlumočených dní v 50 jazykových kombinacích a 167 tisíc odučených hodin ve dvou desítkách cizích jazyků.

Skřivánek v zahraničí

Společnost Skřivánek se podle studie "The Language Service Market 2018" nezávislé výzkumné organizace Common Sense Advisory opět nominoval mezi 100 největších jazykových agentur světa. Z pohledu tržeb patří společnosti 1. místo pro oblast východní Evropy.

Nejúspěšnějším trhem je pro Skřivánka, co se obratu týče, Polsko následované Lotyšskem a Německem. "Polsko a Lotyšsko pro nás představují velmi zajímavé trhy, kde v rámci zahraničí vykazujeme dlouhodobě velmi dobré výsledky a věříme, že potenciál rozhodně není vyčerpán," uzavírá ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Skřivánek poskytuje komplexní jazykové služby nejen velkým nadnárodním společnostem, ale i vládním nebo neziskovým organizacím, v neposlední řadě také lokálním obchodním firmám a jednotlivcům z řad široké veřejnosti.

O společnosti Skřivánek, s.r.o.

Skřivánek je největší jazykovou agenturou ve střední a východní Evropě. Jeho pobočky najdete v 18 českých městech a ve skoro dvou desítkách zemích s pobočkami či zastoupením v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku, Německu, Slovensku, Litvě, Belgii, Estonsku, Velká Británii, USA, Rusku, Brazílii, Rakousku či Lotyšsku. Jazykové služby si můžete objednat ve více než 40 jazycích. Přes svou velikost a progresivní vývoj v metodice však Skřivánek zůstává českou firmou s více než dvacetiletou tradicí poskytování jazykových služeb. Od roku 2008 je Skřivánek členem Asociace jazykových škol.

Kontakt pro média

Michaela Studená

e-mail: michaela.studena@ttl-promotion.cz

tel.: 608 307 205

Klíčová slova ČR-služby-trh-firmy-Skřivánek

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.