EDEN Bioscience, společnost z USA, přináší ekologické technologie pro drobné farmáře

EDEN Bioscience Corporation (Nasdaq: EDEN, společnost z Washingtonu, předvedla minulý pátek program, který přináší přední zemědělské technologie méně vyspělým zemím a tím pomůže chudým farmářům zvýšit výnos zdravějších potravin a krmných plodin.

Podle tohoto programu bude produkt společnosti Messenger(R) nejprve dostupný pro malé farmáře v Etiopii a v Keni. Během roku se projekt rozšíří do dalších afrických zemí a zemí východní Evropy, které zažádají EDEN(R) o zařazení do tohoto projektu.

"Usilujeme o lidštější svět, ve kterém technologie zlepšující kvalitu života jsou zároveň dostupné všem," řekl Beat Adler, obchodní manažer EDENU pro Afriku a Střední východ v prezentaci na fóru Crans Montana Forum. "Zahájíme předváděcí program drobné farmáře v Etiopii, kde žijí ti nejchudší pěstitelé z celého světa. Avšak současně využívají technologii Messenger velkopěstitelé ve Spojených státech, aby zvýšili své výnosy, kvalitu a ochranu rostlin proti nemocím u tak ceněných plodin jako jsou jahody, hroznové víno, jablka a další.

Představitelé EDENU předvedli půldenní prezentaci na Subsistence Farming Project (naturální farmářský projekt) pro asi 40 lidí, kteří navštívili Forum, včetně 20 ministrů zemědělství z východní Evropy a afrických národů. "Messenger je tou pravou technologii pro malé farmáře," řekl Beat Adler. "Vzhledem k malé dávce na hektar za sezónu i farmáři zabývající se naturální hospodářskou výrobou mohou mít užitek z Messengeru. Je třeba pouze jedna aplikace na semena jednoděložných plodin jako je pšenice, rýže, kukuřice, milička a čirok, aby došlo k nárůstů celé produkce základních potravin v jakékoliv zemi, kde je to potřeba," vysvětlil.

"Nebudou zde žádné překážky přístupu k technologii EDENU," dodal na shromáždění výkonný ředitel společnosti Jerry Butler. "My ve společnosti EDEN věříme, že může být vytvořen lepší svět pokud bude Messenger přístupný všem - od nejzkušenějších západních pěstitelů až po drobné farmáře v těch nejméně vyvinutých zemích, kteří mohou mít užitek z lepších výnosů plodin a kvality bez toho, aby vykonávali další těžkou práci nebo si pořizovali nákladné zemědělské vybavení. Bude-li použit Messenger, věříme, že pěstitelé v méně vyvinutých zemích mohou být schopni podstatně zlepšit příjmy své farmy bez spoléhání se na druhé," řekl.

Messenger byl vyvinut a uveden na komerční trh ve Spojených státech společností EDEN Bioscience(R). Produkt je kombinací biotechnologie a ekologické chemie, která využívá přirozené obranné a růstové mechanismy rostlin tak, aby se rostliny staly odolnými vůči nemocím a hmyzu a aby došlo ke zvýšení množství živin a procesu fotosyntézy. Výnosy mohou vzrůst o 10 až 20 procent při pouhých 5 až 7,5 gramech na hektar aktivní ingredience - harpin protein.

Ukazuje se, že Messenger není riskantní pro lidi, zvířata a životní prostředí, řekl Adler účastníkům shromáždění. Nepožaduje se žádné speciální vybavení nebo aplikační technologie - farmáři prostě smíchají v nádobě Messenger s vodou, ponoří semena do směsi a pak je zasejí.

EDEN používá k životnímu prostředí šetrnou fermentaci a postupy na vytvoření harpin proteinů v Messengeru. Způsob přirozené přítomnosti harpin proteinů v spouštěcím mechanismu přirozeného obranného systému rostlin a aktivace růstového systému bez změny DNA rostlin byla objevena Zhongminem Wei, PhD, a jeho kolegy na Cornell University v New Yorku v roce 1992. Doktor Wei je nyní vicepresidentem pro oblast výzkumu ve společnosti EDEN, která se nachází v Bothell, ve Washingtonu.

Podle Adlera bude program zahájen v Etiopii a v Keni jakmile bude připraveno zkušební vybavení a budou vyřešeny některé technické nebo praktické otázky včetně objasnění registračního procesu. Projekt bude zahájen v Addis Abeba pod dohledem zemědělských odborníku z EDENU, kteří byli najati speciálně na zavedení tohoto projektu.

EDEN také oznámil, že minulý týden byla společnost oceněna cenou amerického prezidenta Green Chemistry Challenge Award za technické inovace při vývoji harpin technologie použité v Messengeru. Cena je každoročně poskytována prostřednictvím americké kanceláře zabývající se ochranou životního prostředí, prevencí proti znečištění ovzduší a toxickým látkám (U.S. Environmental Protection Agency Office of Pollution Prevention a Toxics) společnostem a jednotlivcům, kteří zkoumají, vyvíjejí a zavádějí technologie, které omezují nebo vylučují užívání nebo výrobu rizikových sloučenin.

Každý rok se schází na fóru Crans Montana Forum asi 1200 účastníků, mezi nimiž jsou hlavy států menších zemí, ministerští předsedové, členové vlád a mezinárodních organizací, aby se sešli s výkonnými řediteli a dalšími představiteli malého podnikání. Letos byly do Crans Montana pozváni někteří ministři zemědělství z celého světa, aby se zúčastnili presentace EDENU a diskuse. Shromáždění se uskutečnilo pod záštitou švýcarské vlády současně se světovým ekonomickým fórem v Davosu (World Economic Forum Davos), událostí, která se koná každý rok v lednu pro vrcholné čelní představitele a výkonné ředitele velkých společností.

(R) 2001 EDEN Bioscience Corporation. Vždy čtěte a dodržujte předepsané instrukce před tím než zakoupíte a použijete tento produkt. Messenger(R) a EDEN(R) a EDEN Bioscience(R) jsou registrovanými známkami společnosti EDEN Bioscience Corp.

Varování: Jistá prohlášení, která jsou obsažena v této tiskové zprávě jsou "očekávanými prohlášeními" v souladu se zákonem Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. V některých případech můžete rozpoznat očekávaná prohlášení pomocí použité terminologie jako je "možná", "mohlo by", "očekává se", "plánuje se", "zamýšlí se", "předvídá se", "věříme", "odhadujeme", "předpovídáme", "možné", "pokračující" a záporné termíny z této terminologie. Očekávaná prohlášení jsou založena na názorech a odhadech managementu a jsou předmětem jistých rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně odlišovat od těch, které jsou předvídané v těchto očekávaných prohlášeních. Faktory, které by mohly ovlivnit skutečné výsledky EDENU, zahrnují mezi jinými neschopnost přechodu mezi společností soustřeďující se na výzkum a společností schopnou podporovat obchodní aktivity, závislost na jednom produktu, vývoji a komercializaci, která může být neúspěšná, nedostatečnému přijetí od pěstitelů, neschopnost produkovat vysoce kvalitní produkt jak narůstá objem výroby, neschopnost získat regulační schválení a neschopnost vyvinout adekvátní prodej a tržní výkon. Více informací o faktorech, které by případně mohly ovlivnit finanční výsledky společnosti EDEN jsou obsaženy v poslední čtvrtletní zprávě na formuláři 10Q společnosti EDEN. Čtenáři jsou varováni před nepatřičným spoléháním se na tato očekávaná prohlášení, tak jak se o nich mluví v této zprávě. EDEN nemá žádnou povinnost doplňovat tato očekávaná prohlášení. Kontakt: EDEN Bioscience Janis Jones, 425/984-2133 jonesj@edenbio.com http://www.edenbio.com

Klíčová slova PROTEXT-EDEN Bioscience-farmy-ekologické

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.