První etapa výstavby jihlavské metropolitní sítě dokončena

Společnost PRAGONET, a.s. úspěšně dokončila první etapu výstavby jihlavské metropolitní sítě a dne 26. června 2001 slavnostně zahájila za účasti zástupců města Jihlavy a dalších hostů její provoz. PRAGONET, a.s. tak splnila jeden ze svých rozvojových plánů vyhlášených u příležitosti vstupu strategického partnera Deutsche Telekom AG a zahájila přímé poskytování služeb mimo území hlavního města Prahy.

PRAGONET, a.s. zvolila jako pilotní projekt město Jihlavu poté, co zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele telekomunikačních služeb pro Magistrát města. V této chvíli má však dostatečně rozvinutou základní vlastní infrastrukturu, která jí umožní poskytovat širokopásmové služby nejvyšší kvality i pro další uživatele. Město Jihlava tak bude vedle Prahy prvním městem v řadě dalších, kterým bude nabídnuto úplné portfolio telekomunikačních služeb s podporou mezinárodních služeb světového telekomunikačního giganta Deutsche Telekom.

Oddělení vnějších vztahů PRAGONET, a.s.

Kontakt:

PRAGONET, a.s.

Ing. Březina Lukáš

tel.: (02)72125111

Klíčová slova PROTEXT-spoje-Pragonet

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.