Společnost Mallinckrodt uvádí studii, která demonstruje účinnost imunomodulace ECP jako doplněk lokální standardní terapie při léčbě pacientů s transplantací plic se syndromem peribronchiální fibrózy (bronchiolitis obliterans - BOS)

Staines nad Temží (Británie) 6. dubna 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

-- Retrospektivní studie ukazuje, že pokud je imunomodulace ECP přidána ke standardní lokální terapii, zlepšuje ve srovnání s kontrolními skupinami pravděpodobnost přežití přibližně o 30 % u pacientů po transplantaci plic diagnostikovaných se syndromem BOS --

-- Přídavná terapie ECP také ukázala, že snižuje náklady spojené s hospitalizací u pacientů s BOS --

Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), přední světová specializovaná farmaceutická společnost, oznámila prezentaci retrospektivní studie, která demonstruje účinnost extrakorporální fotochemoterapie (ECP) jako doplněk lokální standardní terapie u příjemců plicního transplantátu se syndromem peribronchiální fibrózy (BOS)1.

Tato studie, vedená Dr. Christianem Joukhadarem ze společnosti J&P Medical Study Ltd., byla přednesena v pátek 5. dubna 2019 na 39. výročním zasedání a vědeckém setkání Mezinárodní společnosti pro transplantaci srdce a plic v Orlandu v americkém státě Florida. Společnost Mallinckrodt podpořila zveřejnění této studie.

Práce doktora Joukhadara se zabývala použitím extrakorporální fotochemoterapie ECP na Lékařské univerzitě ve Vídni jako empirické možnosti léčby příjemců plicního transplantátu trpících syndromem BOS. Cílem studie bylo zhodnotit náklady nemocnic a klinickou hodnotu ECP při aplikaci jako doplňku k lokální standardní terapii BOS ve srovnání se samotnou standardní léčbou. V této studii byl jako technologie ECP použit systém UVAR XTS™.

Retrospektivní studie ukazuje, že ve srovnání se samotnou standardní terapií léčení syndromu BOS přidání ECP významně zlepšuje pravděpodobnost přežití u pacientů s dvojitou plicní transplantací diagnostikovaných s BOS. Ve sledovaném období až do 15,5 roku byla pravděpodobnost přežití u pacientů léčených ECP ve srovnání s odpovídajícími kontrolními hodnotami zlepšena přibližně o 30 procent.2

Navíc bylo zjištěno, že přidání ECP ke standardní terapii má výrazně pozitivní vliv na celkový počet opakovaných příjmů do nemocnice, celkový počet dnů péče a celkový počet dnů pacientů ve srovnání s léčbou samotnou standardní terapií. Studie dospěla k závěru, že „extrakorporální fotochemoterapie ECP se ukázala jako vysoce účinná a šetřící náklady při léčbě pacientů po transplantaci plic s BOS."3

"Společnost Mallinckrodt, průkopník ve vývoji a dodávkách imunomodulace EPC, s potěšením sleduje, že tato studie dokazuje klinickou účinnost u příjemců plicních transplantátů s BOS a pozoruhodné úspory nákladů, které tato terapie může poskytnout nemocnicím," řekl MUDr. Steven Romano, výkonný viceprezident a vědecký ředitel společnosti Mallinckrodt. „Jsme hrdí na to, že podporujeme úsilí o hodnocení ECP v této kritické oblasti péče o pacienty."

Výběr z prezentace můžete zhlédnout zde.

Společnost Mallinckrodt je jediným poskytovatelem schválených, plně integrovaných systémů pro použití imunomodulační terapie prostřednictvím ECP. Její terapeutické platformy Therakos, včetně fotoforézního systému nejnovější generace THERAKOS™ CELLEX™, využívají akademická zdravotnická střediska, nemocnice a léčebná střediska v téměř 40 zemích a celosvětově poskytly více než 1 milion léčebných postupů. Další informace naleznete na webových stránkách www.therakos.co.uk.

Fotoforézní systémy UVAR XTS a THERAKOS CELLEX jsou pro aplikaci fotoferézy schváleny na řadě globálních trhů, včetně Evropy. Další informace o schváleném použití pro konkrétní terapeutické oblasti naleznete v místním schváleném označení.

Důležité bezpečnostní informace pro fotoferézu THERAKOS™

Indikace

Systémy THERAKOS UVAR XTS a THERAKOS CELLEX jsou určeny pro léčení fotoferézou. Seznamte se prosím s příslušným návodem k produktu pro úplný seznam upozornění a bezpečnostních opatření.

Kontraindikace

Fotoferéza THERAKOS™ je kontraindikována u pacientů, kteří mají specifickou anamnézu onemocnění citlivosti na světlo. Fotoferéza THERAKOS™ je kontraindikována u pacientů, kteří nemohou tolerovat mimotělní ztrátu objemu nebo kteří mají počty bílých krvinek větší než 25 000/mm3. Fotoferéza THERAKOS™ je kontraindikována u pacientů, kteří mají poruchy koagulace nebo kteří dříve absolvovali splenektomii.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Léčba fotoferézou THERAKOS™ by měla být vždy prováděna v místech, kde jsou k dispozici standardní lékařská nouzová zařízení. V průběhu celého procesu by měly být snadno dostupné tekutiny pro náhradu objemu a/nebo objemové expandéry. Muži i ženy by měli přijmout přiměřená antikoncepční opatření během a po ukončení léčby fotoferézou. Bezpečnost u dětí nebyla stanovena.

Muži i ženy by měli přijmout adekvátní antikoncepční opatření, a to jak během, tak i po ukončení terapie fotoferézou.

Nežádoucí příhody

- Během jakékoli léčby zahrnující mimotělní oběh může dojít k hypotenzi. Během celé léčby pozorně sledujte pacienta pro možnou hypotenzi.

- U některých pacientů byly pozorovány přechodné horečnaté reakce, 37,7-38,9 °C (100-102 °F) během šesti až osmi hodin po infuzi fotoaktivované krve obohacené leukocyty. Horečnatou reakci může doprovázet dočasné zvýšení erytrodermie.

- Frekvence léčby, která přesahuje doporučení dle označení, může mít za následek výskyt anémie.

- Venózní přístup je spojen s malým rizikem infekce a bolesti.

Pro úplné informace o produktu se seznamte s příslušným návodem k obsluze systému THERAKOS™ pro fotoferézu.

1. Joukhadar C, Knobler R, Cho A, et al. Extracorporeal Photopheresis Improves Survival Probability and Lowers Hospital-Related Expenses In Lung Transplant Recipients With Bronchiolitis Obliterans Syndrome, The Journal of Heart and Lung Transplantation. Svazek 38, vydání 4, S1-S526. doi: 10.1016/j.healun.2019.01.287

2. ibid

3. ibid

O SPOLEČNOSTI MALLINCKRODT

Mallinckrodt je globální společnost, která vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje specializované farmaceutické produkty a terapie. Oblasti zájmu zahrnují autoimunitní a vzácná onemocnění ve specializovaných oblastech, jako je neurologie, revmatologie, nefrologie, pulmonologie a oftalmologie; imunoterapie a neonatální respirační terapie pro kritickou péči; analgetika a gastrointestinálních přípravky. Její známý segment speciálních generických léků a aktivátoru chloridových kanálů Amitiza obsahuje speciální generické léky, účinné farmaceutické látky a přípravek AMITIZA® (lubiproston). Další informace o společnosti Mallinckrodt naleznete na webových stránkách www.mallinckrodt.com.

Společnost Mallinckrodt využívá své webové stránky jako kanál distribuce důležitých firemních informací, jako jsou tiskové zprávy, prezentace investorů a další finanční informace. Své webové stránky využívá také k urychlení přístupu veřejnosti k časově důležitým informacím o společnosti před nebo při distribuci tiskové zprávy nebo podání u americké Komise pro cenné papíry (SEC), která zveřejňuje stejné informace. Proto by investoři měli na stránce pro vztahy s investory vyhledávat důležité a časově zásadní informace. Návštěvníci webových stránek se také mohou zaregistrovat, aby jim byly zasílány automatické e-mailové zprávy a další oznámení, která je upozorňují, když jsou na odkazu stránek Vztahy s investory k dispozici nové informace.

Varovná prohlášení vztahující se k výhledovým prohlášením

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se systému THERACOS, včetně očekávání ohledně studie popsané v této zprávě. Prohlášení vycházejí z předpokladů ohledně mnoha důležitých faktorů včetně následujících, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků ve výhledových prohlášeních: dodržení regulačních a jiných požadavků; činnosti regulačních orgánů a dalších vládních orgánů; změny zákonů a předpisů; problémy týkající se kvality výrobků, výroby nebo dodávek nebo otázky bezpečnosti pacientů; a další rizika identifikovaná a podrobněji popsaná v části „Rizikové faktory" v nejnovější výroční zprávě společnosti Mallinckrodt ve formuláři 10-K a dalších podáních u Komise pro cenné papíry (SEC), které jsou všechny dostupné na jejích internetových stránkách. Výhledová prohlášení uvedená v tomto dokumentu se promítají pouze k datu jejich zveřejnění a společnost Mallinckrodt nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí a vývoje nebo jiných, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

KONTAKTY:

Dotazy z médií ze zemí EMEA

James Tate

The Henley Group

+1 44 1491 570 971

james@henley.co.uk

Dotazy z médií z USA

Daniel Yunger

Kekst CNC

+1 212 521 4879

mallinckrodt@kekstcnc.com

Vztahy s investory

Daniel J. Speciale, CPA

Vice President, Investor Relations and IRO

314-654-3638

daniel.speciale@mnk.com

Mallinckrodt, značka „M" a logo Mallinckrodt Pharmaceuticals jsou ochranné známky společnosti Mallinckrodt. Jiné značky jsou ochranné známky společnosti Mallinckrodt nebo jejich příslušných vlastníků. (C) 2019 Mallinckrodt. 4/19.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

Klíčová slova Británie-zdraví-léky-firmy-Mallinckrodt

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.