AWT Rekultivace navrací do krajiny původní čistou tvář

Ostrava 26. března 2019 (PROTEXT)

Golf Resort Lipiny

Golf Resort Lipiny

Sanace Karolina Aglomerace Ostrava

Společnost AWT Rekultivace, která je členem skupiny PKP CARGO, nabízí komplexní služby týkající se rekultivačních a zemních prací, stavební, demoliční a projekční činnosti. V současnosti získala významnou zakázku na demolici a rekultivaci území, kde se dříve nacházel závod "aglomerace" (úprava železné rudy) v rámci Vítkovických železáren. Celá zakázka je financována prostřednictvím Ministerstva financí ČR ze státního rozpočtu a jejím cílem je dále modernizovat širší centrum města Ostrava, které je historicky velmi těžce poznamenáno místním těžkým průmyslem.

Společnost se tradičně zabývá zejména odstraňováním negativních následků průmyslové a hornické činnosti a to především v Ostravsko-karvinském regionu, ale i ve všech průmyslových oblastech na území ČR nebo za hranicemi v Polsku.

"Dnešní know-how je výsledkem dlouholeté činnosti a zkušeností několika generací pracovníků, kdy dokážeme efektivně a komplexně propojit služby v oblasti stavebnictví, rekultivace, sanace, dopravy a projekce," říká Kamil Holenda, předseda představenstva a ředitel společnosti.

Do portfolia služeb patří především zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, stavební práce, speciální zemní práce, demolice, výstavba skládek, likvidace průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminace kontaminovaných zemin, sanace starých zátěží a obnova funkce krajiny zasažené důlní činností. Provozuje rovněž skládky odpadů nebo recykluje druhotné suroviny.

Společnost disponuje potřebnou speciální technikou i vyškolenými pracovníky. Jde o unikátní know-how, které nachází své využití i v lokalitách, kde je nutné řešit staré ekologické zátěže. Kromě tradičních činností, které jsou z velké části navázány na důlní činnost, v poslední době společnost pracuje na diverzifikaci svých služeb a vstupuje na trh odstraňování starých ekologických zátěží a regenerací brownfieldů.

Příkladem této činnosti je úspěšné získání zakázky na demolici a rekultivaci území, kde se dříve nacházel závod „aglomerace“ (úprava železné rudy) v rámci Vítkovických železáren. "Kromě demolic starých objektů jsou součástí zakázky také přeložky inženýrských sítí, celková regenerace území včetně odstranění nebezpečných materiálů a související terénní úpravy. Celá zakázka je financována prostřednictvím Ministerstva financí ČR ze státního rozpočtu a jejím cílem je dále modernizovat širší centrum města Ostrava, které je historicky velmi těžce poznamenáno místním těžkým průmyslem," dodává Kamil Holenda.

Mezi nejvýznamnější projekty společnosti z minulosti patří například sanace území, kde dnes stojí obchodní centrum Nová Karolina v Ostravě, výstavba městského fotbalové stadionu v Karviné, rekultivace odvalu v Tuchlovicích, výstavba I. etapy obchodního centra Hornbach v lokalitě Ostrava-Jih nebo realizace golfového hřiště v Karviné Lipiny, které vzniklo na území zasaženého důlní činností a před několika lety se zde nacházela tzv. "měsíční krajina".

Kontakt:

Kontakt: Lukáš Kresač

Mluvčí Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO

Telefon: +420 596 166 425

Mobil: +420 734 163 022

E-mail: kresac@awt.eu

Web: www.awt.eu

Web: www.awt-rekultivace.cz

Klíčová slova ČR-příroda-správa-stavby-firmy-AWT Rekultivace-Advanced

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.