Průzkum říká: Vedoucí projektů potřebují více PMTQ

Philadelphia 20. března 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

Zpráva Pulse of the Profession (Rytmus profese) společnosti PMI z roku 2019 identifikuje mezery - a některá řešení - špatné návratnosti investic v řízení projektů.

Společnost Project Management Institute (PMI) dnes vydala zprávu Pulse of the Profession®, která ukazuje, že organizace ztratily téměř 12 procent svých investic, které vložily v minulém roce do výdajů na projekty, a to z důvodu špatného výkonu - což je číslo, které těsně přesahuje rozpočet za posledních pět let. Společnost PMI vyzývá v rámci řešení vedoucí pracovníky na celém světě, aby vyhodnotili a zlepšili svůj kvocient PMTQ (Project Management Technology Quotient, Technologický kvocient projektového řízení). Společnost PMI vyvinula principy PMTQ na základě poznatků inovátorských společností, které kladou vysoký důraz na získávání digitálních dovedností a znalosti spojených se závazkem silné kultury řízení projektů.

PMTQ přidává ke konceptu technologického kvocientu (TQ) úroveň projektového řízení, která je definována jako schopnost osoby přizpůsobit, řídit a integrovat obsahové pokroky v technologii pro projekt nebo organizaci.

"Na pracovních pozicích budoucnosti budou projektové týmy stále více závislé na technologiích, ať už na úrovni poskytovatelů nebo členů týmu," řekl Murat Bicak, viceprezident pro strategii PMI. "Silný kvocient PMTQ a technologická připravenost bude zásadní pro každého, kdo bude pověřen realizací strategie."

Údaje zprávy Pulse of the Profession z roku 2019, každoročního globálního průzkumu odborníků na projektové řízení společnosti PMI, byly použity k identifikaci inovátorů PMTQ - organizací, které upřednostňují rozvoj digitálních dovedností při řízení projektů - a také k identifikaci opozdilců.

KLÍČOVÉ SLOŽKY PMTQ

- Neustálá zvědavost: Projektoví manažeři s vysokým PMTQ vždy hledí do budoucnosti a zkoušejí nové přístupy, nápady, perspektivy a technologie pro realizaci nových projektů. Údaje zprávy Pulse of the Profession ukazují, že inovátoři PMTQ prokázali silnou schopnost rozvíjet svůj způsob práce. Je skutečností, že použití hybridních postupů při řízení projektů uvádí 60 % organizací, avšak pouze 29 procent PMTQ opozdilců.

- Komplexní vůdcovství: Lídři s vysokým kvocientem PMTQ efektivně řídí nejen lidi, ale také technologie - stejně jako lidi, kteří řídí technologie. Podle údajů zprávy Pulse of the Profession impozantních 78 % PMTQ inovátorů upřednostňuje v oblasti řízení projektů rozvoj obchodních manažerských dovedností, včetně řízení lidí, oproti pouhým 5 % PMTQ opozdilcům.

- Fond talentů připravených na budoucnost: Inovátoři PMTQ přijímají a udržují projektové talenty s dovednostmi potřebnými pro digitální pracovní sílu. Identifikují zaměstnance, kteří dokážou držet krok s trendy a odpovídajícím způsobem přizpůsobovat své schopnosti. Údaje zprávy Pulse of the Profession ukazují, že 82 procent inovátorů PMTQ (oproti 9 procentům opozdilcům PMTQ) upřednostňuje rozvoj technických dovedností projektového řízení, a 81 procent inovátorů PMTQ (oproti 34 procentům opozdilců PMTQ) poskytuje manažerům projektů průběžné školení.

Dosažení a udržování vynikajícího kvocientu PMTQ vyžaduje podporu ode všech úrovní organizace. Na jedné straně manažeři podniků často vyjadřují přání získávat stále více a více pracovníků s know-how pro využití technologií, na druhé straně stále existuje rozpor v tom, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout. Společnost Accenture zjistila, že zatímco 60 % vedoucích pracovníků firem v roce 2017 zvýšilo své investice do umělé inteligence, pouze 3 % uvedlo, že prostřednictvím 2020.i budou významně investovat do programu vzdělávání a rekvalifikace. Manažeři organizací musí uznat důležitost budování digitální připravenosti v rámci celé organizace, aby projektoví manažeři mohli co nejlépe plnit úkoly, které se od nich požadují.

Naše údaje zprávy Pulse of the Profession ukazují, že když to manažeři firem vezmou na vědomí a podpoří své projektové manažery v jejich úsilí o zlepšení kvocientu PMTQ, pak organizace, které jsou PMTQ inovátory, se prostřednictvím svých výsledků stanou lídry v řízení projektů. Jejich projekty splní své původní cíle s větší pravděpodobností, a budou dodány včas a v rámci rozpočtu, přičemž se sníží rozsah odchylek a úplného selhání.

To znamená, že inovátoři PMTQ nejen šetří peníze a zlepšují míru spokojenosti zúčastněných stran, ale když se projekty nezdaří, část ztraceného rozpočtu je nižší, než u opozdilců PMTQ (8,5 procenta proti 16,3 procentům).

Více o PMTQ si můžete přečíst v nejnovější zprávě Pulse of Profession - Budoucnost práce: Vůdcovství prostřednictvím PMTQ, na stránkách www.PMI.org/Pulse.

O průzkumu Pulse of the Profession® společnosti PMI

Průzkum byl Pulse of the Profession online v listopadu až prosinci 2018. Zpráva uvádí zpětnou vazbu od 3 133 profesionálů v oblasti projektového řízení, 441 ředitelů kanceláří projektového managementu (PMO) a 368 vedoucích pracovníků z různých průmyslových odvětví, včetně informačních technologií, finančních služeb, výroby, vlády, energetiky, zdravotnictví, stavebnictví a telekomunikací na celém světě.

O společnosti Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) je přední světová asociace pro ty, kteří se zabývají řízením projektů, programů nebo portfolia. Společnost PMI byly založena v roce 1969. Slouží více než třem milionům profesionálů pracujících téměř ve všech zemích světa, a to prostřednictvím globální podpory, spolupráce, vzdělávání a výzkumu. Podporujeme kariérní pokroky, zlepšujeme organizační úspěchu a rozvíjíme profesi řízení projektů prostřednictvím globálně uznávaných standardů, certifikací, komunit, zdrojů, nástrojů, akademického výzkumu, publikací, kurzů profesního rozvoje a možností vytváření sítí. Jako součást rodiny PMI vytváří ProjectManagement.com online globální komunity, které poskytují více zdrojů, lepší nástroje, větší sítě a širší perspektivy. Navštivte nás na stránkách www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute a na Twitteru @PMInstitute.

i Reworking the Revolution, Accenture (2018)

Originální verzi zprávy najdete na serveru businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190318005462/en/

Kontakty

Mary Ortega

Specialista na styk s veřejností

Project Management Institute

14 Campus Blvd.

Newtown Square, PA 19073

Telefon: +1 610 356 4600 X7030

E-mail: mary.ortega@pmi.org

Webové stránky: www.pmi.org

Zdroj: Project Management Institute

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-finance-trh-Project Management Institute

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.