Evropané žádají od Evropské unie větší regulaci technologických gigantů

Praha 18. března 2019 (PROTEXT)

Dva měsíce před evropskými volbami ukazuje průzkum agentury Harris Interactive, že evropští občané chtějí silnější regulaci velkých technologických firem jako Google a Facebook. Průzkum proběhl mezi 6600 obyvateli České republiky, Francie, Německa, Polska, Španělska, Itálie, Řecka a Rumunska.

Podle průzkumu se většina Evropanů domnívá, že Evropský parlament za poslední období neučinil v oblasti regulace velkých technologických společností dost. Před klíčovým hlasováním o směrnici EU o autorských právech by respondenti chtěli, aby Evropská unie vytvořila pravidla, podle nichž by dominantní technologické společnosti musely spravedlivě odměňovat používání děl na internetových platformách.

- Evropané chtějí, aby evropské instituce zvýšily úsilí

64 procent dotazovaných Evropanů (54 procent Čechů) věří, že v průběhu posledních pěti let Evropská unie nepodnikla dostatečné kroky v oblasti regulace technologických gigantů z USA.*

Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu jde o zásadní zprávu pro evropské politiky. Debata ohledně technologických obrů se stále více zaměřuje na problémy jako "falešné zprávy", tržní dominance - součástí diskuse je směrnice o ochraně autorských práv regulující šíření obsahu na velkých platformách - i plánovanou výnosovou daň na národní a evropské úrovni.

- Evropané jsou přesvědčeni, že velké americké technologické společnosti se nechovají čestně

74 procent Evropanů si myslí, že když technologičtí giganti hovoří o určitém problému, chrání své vlastní ekonomické zájmy a nikoli zájem veřejnosti.

Využívání infrastruktury pro hromadnou komunikaci pro vlastní komerční a politické cíle a milióny, které firmy utrácejí za obranu svých pozic, přivedly Evropany k názoru, že velké technologické firmy se nechovají neutrálně ani altruisticky.

- Evropané by chtěli, aby umělci a tvůrci měli lepší smlouvy o šíření jejich děl na internetu

80 procent Evropanů souhlasí se zavedením pravidel Evropské unie, která zajistí odměňování umělců a tvůrců obsahu za šíření jejich děl v rámci internetových platforem.

Výsledky průzkumu ukazují, že Evropanům záleží na tom, aby velké internetové platformy tvůrcům spravedlivě platily. Týden před klíčovým hlasováním o autorských právech představuje pohled občanů zásadní poselství směrem ke členům Evropského parlamentu, kteří brzy rozhodnou o osudu směrnice o autorských právech, již se technologičtí giganti usilovně snaží zablokovat.

Toto chování završuje dojem, že velké platformy získávají téměř celou tržní hodnotu. Je jen spravedlivé, aby se o tuto hodnotu podělily milióny evropských tvůrců, jejichž práce se šíří online a vytváří zisky pro velké platformy.

Hlasování o závěrečném znění evropské směrnice o autorských právech se odehraje během plenárního zasedání Evropského parlamentu od 25. do 28. března. Směrnice o autorských právech se v průběhu téměř tříletého legislativního procesu zlepšila a bylo dosaženo několika kompromisů a opatření pro občany Evropské unie.

Tento text hovoří o opětovném nastolení rovnováhy mezi silnými platformami jako je YouTube, Facebook a Google News a umělci, vydavateli tisku a dalšími tvůrci, díky jejichž obsahu jsou uvedené platformy tak úspěšné. Směrnice o autorských právech rovněž přináší komunitě tvůrců a celému kulturnímu odvětví právní jistotu a poskytuje širší přístup ke vzdělávacím materiálům, textům a datům a lepší smluvní záruky pro spravedlivé odměňování.

* velké americké internetové společnosti jako Google, Facebook atd.

O Europe for Creators

EUROPE FOR CREATORS je iniciativa občanů, tvůrců a organizací z celé Evropy bojujících za podporu směrnice o autorském právu. Představuje přibližně 12 milionů pracovních míst v evropských kulturních a tvůrčích odvětvích. Hlavním posláním iniciativy je bránit kulturu a umělce s cílem zachovat rovnováhu a rozmanitost v oblasti zábavy, vzájemném obohacování a inspirace. Více informací naleznete na www.article13.org/about-us .

Kontakt pro média:

PRAM Consulting s.r.o.

Zuzana Záhorová

E: zuzana.zahorova@pram.cz

www.pram.cz

Klíčová slova ČR-EU-parlament-právo-autorské-firmy-PRAM Consulting

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.