Asociace bývalých hráčů týmů NHL (NHLAA) zahájila spolupráci s firmou Canopy Growth v oblasti výzkumu účinku kanabinoidů na stavy po otřesu mozku

Toronto/Smiths Falls, Ontario (Kanada) 4. března 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Nová studie, kterou povede organizace NEEKA Health Canada bude ověřovat, zda léčba kanabinoidy dokáže zmírnit závažnost projevů post-komočních mozkových onemocnění u bývalých hráčů NHL.

Asociace bývalých hráčů NHL (NHL Alumni Association - NHLAA), organizace NEEKA Health Canada a firma Canopy Growth Corporation (dále jen "Canopy Growth" nebo "firma") (index TSX: WEED) (index NYSE: CGC) s potěšení oznamují, že uzavřely převratné partnerství v oblasti klinického výzkumu zaměřeného na zkoumání účinnosti kanabinoidů v léčbě post-komočních neurologických onemocnění u bývalých hráčů NHL.

Velké množství těchto špičkových bývalých profesionálních sportovců trpí celou řadou různých poruch, které souvisí s otřesy mozku (komocemi) prodělanými během své kariéry. Jedná se například o deprese, post-traumatické stresové poruchy (PTSD) a progresivní demence způsobené chronickými traumatickými encefalopatiemi (CTE). V některých případech mohou tato onemocnění vést až k invaliditě a podstatnému zhoršení kvality života. Organizace NEEKA Health Canada tyto stavy označuje jako takzvanou funkční dezintegraci.

Tato studie bude zkoumat účinnost lékařského konopí v kombinaci s ostatními prověřenými způsoby léčby post-komočních neurologických deficitů u těchto špičkových sportovců s cílem zjistit, zda lékařské konopí může zlepšit schopnosti těchto sportovců lépe komunikovat se svou rodinou, přáteli a komunitou a zlepšit tak kvalitu jejich života.

Výzkumníci odhadují, že každý rok zhruba 1,6 - 3,8 miliónů sportovců utrpí otřes mozku v souvislosti s provozováním sportovních aktivit*. U 10 - 15% z nich se následně rozvinou chronické post-komoční syndromu, které mohou negativně ovlivnit kvalitu jejich života a schopnost běžného každodenního fungování. Výsledky této originální studie tak mohou přinést nové způsoby léčby založené na užívání léčebného konopí, které pomohou sportovcům i v jiných odvětvích vrcholového sportu a také ostatním dospělým osobám, které utrpěly zranění mozku při autonehodách či jiných aktivitách.

"Bývalý hráči NHL během své kariéry ze sebe vydali maximum, ale zdravotní dopady poté, co pověsili brusle na hřebík, mohou být zničující jak pro samotné hráče, tak pro jejich blízké, a to po celý zbytek života," řekl Glenn Healy, výkonný ředitel NHLAA. "Tato studie nabízí bývalým hráčům příslib pomoci a naděje a my se velmi těšíme na naši účast v projektu, který může pro tyto bývalé profesionální sportovce představovat skutečně zásadní průlom a umožnit jim skončit se vztyčenou hlavou."

Do této randomizované, dvojitě zaslepené studie bude zařazeno zhruba 100 bývalých hráčů NHL. Výzkum povede doktor Amin Kassam z organizace NEEKA Health Canada, světově uznávaný neurochirurg, který získal lékařské vzdělání na Torontské univerzitě a v posledních dvaceti letech vedl čtyři neurochirurgické programy. Spolu s Dr. Kassamem se na výzkumu bude podílet také doktor Dr. Richard Rovin, neurochirurg, který získal postgraduální vzdělání na lékařské fakultě Harvardské univerzity, v rámci globálního klinického výzkumného vzdělávacího programu. Zkušenosti obou těchto osobností v neurovědách, molekulární buněčné signalizaci, mozkového mapování a provádění klinických hodnocení mohou pomoci objevit nové způsoby léčby založené na využívání léčebného konopí, které mohou zlepšit kvalitu života pacientů s post-komočními zdravotními obtížemi.

"Vidíme devastující účinky chronických opakovaných poranění hlavy na životy pacientů a jejich rodin," řekl Dr. Amin Kassam, zakladatel a generální ředitel organizace NEEKA Health Canada. "Náš tým je potěšen možností spolupracovat s firmou Canopy Growth, světovou jedničkou v oblasti výzkumu účinků léčebného konopí a s asociací bývalých hráčů NHL (NHLAA), která se snaží podporovat své hráče a doufáme, že se nám podaří vyzkoumat nové terapeutické možnosti založené na léčebném konopí, které by pacientům mohly, spolu s ostatními moderními metodami, jako je digitální duševní zdraví nebo behaviorální léčba, pomoci."

"Tato rozsáhlá a multidimenzionální studie nám umožní pochopit interakce mezi kanabidiolem (CBD), mozkem a chováním bývalých hráčů NHL, kteří trpí post-komočními potížemi," řekl Dr. Mark Ware, vrchní lékařský ředitel firmy Canopy Growth. "Děkujeme členům asociace NHLAA za jejich ochotu zapojit se do tohoto jedinečného výzkumu zaměřeného na hledání alternativních způsobů léčby dlouhotrvajících a často devastujících důsledků opakovaných otřesů mozku."

Studie by měla začít v létě 2019 a bude trvat jeden rok. Výsledky tohoto pozoruhodného výzkumu by také mohly podpořit nové výzkumné iniciativy v oblasti studování účinků kanabidiolu jako léku, který by lidem pomohl zmírnit dopady poranění mozku.

O NHLAA

Asociace bývalých hráčů NHL (NHL Alumni Association - NHLAA), založená v roce 1999, je charitativní organizace v Kanadě a Spojených státech amerických, která usiluje o zlepšování kvality života všech svých členů (všech bývalých hráčů NHL). Asociace NHLAA svým členům pomáhá celou řadou různých způsobů, jako je například finanční pomoc, prodej hráčských práv, poskytování duševní podpory a lékařské péče, poradenství při výběru další profese po ukončení kariéry, poradenství pro rodiny hráčů a své úsilí také směřuje do „oslav minulosti“. Od svého založení má organizace NHLAA 29 místních poboček a stala se největší profesionální asociací pro bývalé profesionální hráče ledního hokeje.

O společnosti Canopy Growth Corporation

Canopy Growth je světová jednička v oblasti léčebného konopí, která nabízí produkty různých značek v různých lékových formách (sušené konopí, olej nebo kapsle Softgel). Firma Canopy Growth také nabízí schválené zdravotnické odpařovače, prostřednictvím své dceřiné firmy Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Firma Canopy Growth využívá inovativních řešení k naplnění svého cíle - vytvořit špičkovou celosvětovou firmu v oblasti léčebného konopí. V současné době máme pobočky ve více než 12 zemích světa na pěti světadílech.

Firma se snaží vzdělávat lékaře, provádět klinický výzkum a rozšiřovat povědomí veřejnosti o léčebném konopí. Prostřednictvím své stoprocentní dceřiné společnosti Canopy Health Innovations (dále jen "Canopy Health") jsme investovali milióny dolarů do špičkových výzkumných technologií a duševního vlastnictví (IP). Canopy Growth spolupracuje s nadací Beckley Foundation a společně založili firmu Beckley Canopy Therapeutics jejímž cílem je zkoumat a vyvíjet nová léčiva s léčebným konopím a zajistit maximální ochranu duševního vlastnictví. Firma Canopy Growth odkoupila majetek výzkumné firmy ebbu, Inc. (dále jen "ebbu"), která se zabývá výzkumem v oblasti léčebného konopí. Duševní vlastnictví (dále jen IP) a pokrok, kterého tým firmy ebbu dosáhl na poli vědeckého výzkumu dobře zapadají do strategie firmy Canopy Growth v oblasti pěstování a prodeje léčebného konopí, pěstování rostlin s vysokým obsahem THC a nápojů s obsahem kanabinoidů. Prostřednictvím své částečně vlastněné dceřiné společnosti Canopy Rivers Corporation, se firma Canopy Growth snaží poskytovat zdroje a investovat do uvádění nových produktů na trh a do budování stabilního investičního portfolia v této oblasti.

Firma Canopy Growth je dlouhodobě kotována na burzách Toronto Stock Exchange a New York Stock Exchange a neustále se snažíme o mezinárodní expanzi a o zvyšování hodnoty pro naše akcionáře. Firma Canopy Growth uzavřela partnerství s předními subjekty v oboru, včetně ikonické firmy Snoop Dogg, pěstitelských legend DNA Genetics a Green House nebo firmy Battelle, světové jedničky v oblasti neziskového výzkumu a vývoje a také firmy Constellation Brands, která patří do žebříčku 500 největších firem časopisu Fortune 500.

Firma Canopy Growth provozuje 10 licencovaných středisek pro pěstování a výrobu léčivého konopí s celkovou výrobní kapacitou více než 418063,7 čtverečných metrů, z čehož více než 46451,52 čtverečných metrů připadá na certifikované výrobní kapacity pro pěstování geneticky upravených plodin (GMO). Firma provozuje maloobchodní prodejny Tweed ve městech Newfoundland a Manitoba a má uzavřené smlouvy o dodávkách s každou kanadskou provincií a oblastí. Více informací najdete na webových stránkách www.canopygrowth.com

O společnosti NEEKA

Firmu NEEKA Enterprises založil neurochirurg Dr. Amin Kassam, jako zdravotnickou firmu, která nabízí širokou paletu služeb, včetně ekonometrického modelování a strategické transformace zdravotní péče. Kanadská klinická pobočka firmy NEEKA Enterprises, společnost NEEKA Health Canada, bude koordinátorem tohoto jedinečného klinického hodnocení, prováděného ve spolupráci s Asociací bývalých hráčů NHL (National Hockey League Alumni Association). Koordinační práce budou prováděny z centrály společnosti ve městě Charlottetown, na Ostrově prince Edwarda v Kanadě.

Firma NEEKA Health Canada využívá zkušeností Dr. Amina Kassama a Dr. Richarda Rovina s vědeckým výzkumem a chce dále expandovat do oblasti ekonomického modelování, strojového učení, bioinformatiky a poskytování informací pacientům s cílem změnit životy lidí s post-komočními zdravotními problémy.

www.neekahealth.ca

www.neekaenterprises.com

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu novely Zákona Spojených států amerických o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 a "výhledové informace" ve smyslu kanadských zákonů o cenných papírech.

Často, ale ne vždy, jsou výhledová prohlášení a výhledové informace v této tiskové zprávě uvozeny slovy jako například „plánujeme“, „očekáváme“, „neočekáváme“, „zamýšlíme“, „hodláme“, „nehodláme“, „věříme“ či slovy podobného významu a také slovy, jako jsou „možná“, „mohli bychom“, „budeme“. Výhledová prohlášení a informace podléhají známým a neznámým rizikům, nejistotám a ostatním faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky či výkony firmy Canopy Growth či jejích sesterských a dceřiných společností budou podstatně lišit od informací uvedených v této tiskové zprávě. Mezi příklady takových výhledových prohlášení patří například věty „přelomové partnerství v oblasti klinického výzkumu“ nebo „výsledky této originální studie mohou vést k novým lékům na bázi léčebného konopí“.

Rizika, nejistoty a ostatní faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy budou podstatně lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních (včetně informací týkajících se výsledků výzkumu, nových příležitostí či možností), jsou uvedeny ve výroční zprávě firmy ze dne 27. června 2019, kterou jsme podali kanadským orgánům státního dozoru pro cenné papíry. Tuto výroční zprávu najdete v profilu upisovatele akcií na SEDAR, www.sedar.com.

I když se firmy Canopy Growth domnívá, že předpoklady a faktory, na kterých se výhledová prohlášení a informace uvedené v této tiskové zprávě zakládají, jsou správné a přiměřené, neměli byste na tyto informace spoléhat a neposkytujeme žádné záruky, že se výše uvedená výhledová prohlášení naplní.

Výhledová prohlášení a výhledové informace uvedené v této tiskové zprávě platí pouze k datu vydání této tiskové zprávy a společnost Canopy Growth nepřijímá žádnou povinnost veřejně upravovat či aktualizovat tato výhledová prohlášení či výhledové informace, a to ani ve světle nadcházejících budoucích událostí či jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony o cenných papírech.

Kontaktní informace:

NHLAA, Tyler Currie, představenstvo NHLAA, tyler@highmark.tech;

NEEKA Health Canada, Belinda Dorn, ředitelka pro komunikaci, NEEKA Health Canada, Press@neekahealth.ca;

Canopy Growth

Vztahy s médii: Caitlin O'Hara, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239;

Vztahy s investory: Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 linka 122;

Ředitel: Bruce Linton, tmx@canopygrowth.com

*Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987636/

Klíčová slova Kanada-zdraví-kondice-věda-Canopy Growth Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.