Počet stížností zajišťoven na společnost Suntech patří mezi nejnižší v oboru, což odráží její důraz na zákaznické služby a kvalitu produktů

Wu-si (Čína) 3. března 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

Podle údajů shromážděných od zajišťoven k 31. prosinci 2018 byl podíl stížností týkajících se produktů Suntech mezi všemi stížnostmi, které obdržely zajišťovny, jako je Munich RE a Čínská lidová pojišťovna (PICC), za posledních pět let pouhých 100 ppm. Tento podíl je mnohem nižší než průměr v průmyslu a představuje pouze 0,01 %. Společnost Suntech byla ve fotovoltaickém průmyslu vždy uznávána za svou mimořádně vysokou kvalitu produktů. Solární moduly společnosti Suntech vždy zajišťují stabilní a spolehlivý výkon bez ohledu na náročnost klimatických podmínek.

Přísné požadavky na kvalitu zajišťují kvalitní výrobky

Každý solární modul společnosti Suntech je na výrobní lince podroben řadě přísných testů. Zvláštní pozornost je věnována zkoušce EL, kterou moduly procházejí po procesu laminování. EL test je podobný ultrazvukovému testu B-mode, který se používá v nemocnicích. Na základě elektroluminiscence (EL) krystalického křemíku pořizuje infračervená kamera s vysokým rozlišením infračervené snímky solárních modulů Suntech. Díky tomu jsou odhaleny trhliny, špatné pájení, narušené mřížky a další defekty, které nelze vidět pouhým okem, a umožňuje odstranění skrytých nebezpečí na začátku.

Konečný testovací proces využívá testery BoGe zakoupené v Německu. V jiných společnostech se toto zařízení používá pouze v laboratořích, ale ve společnosti Suntech se používají k provádění rutinních testů modulů, což zaručuje jednotnou kvalitu výrobků a spolehlivou výrobu energie. Výrobky jsou také testovány s použitím přísných bezpečnostních protokolů a jsou testovány na bezpečnost výrobku až do napětí 3 600 V. Tyto přísné odborné testy umožňovaly v posledních 25 let společnosti Suntech zaručit spolehlivou kvalitu produktů. „Každý ví, že průmyslové standardy mohou být nastaveny na velmi vysoké úrovni, nicméně implementace specifických testů společnosti Suntech jsou klíčem k výjimečné kvalitě našeho produktu," řekl pan Fei, manažer oddělení kvality společnosti Suntech.

Kromě testů na výrobní lince prochází každý solární modul Suntech před odesláním ještě dalším testem. Obecně platí, že podle národní normy GB2828 budou prováděny náhodné kontroly pro přijatelnou úroveň kvality (AQL), aby byla stanovena kvalita vyrobené šarže solárních modulů. Podle provozních požadavků společnosti Suntech však kontrola kvality kontroluje všechny EL snímky pořízené na výrobní lince. Výrobky, které neodpovídají národním normám a požadavkům zákazníků, jsou identifikovány a celé šarže produktů mohou být přepracovány a znovu zkontrolovány. Pan Fei s hrdostí řekl: „Pouze když jsme sami na sebe přísní a identifikujeme a řešíme naše nedostatky, můžeme shromažďovat data, analyzovat je s konstantní frekvencí a nakonec tyto problémy vyřešit."

Stát se důvěryhodným výrobcem solárních produktů díky neustálé inovaci a vynikajícímu řízení

Společnost Suntech získala certifikaci ISO9000 pro svůj systém řízení jakosti a certifikaci ISO14000 pro svůj systém správy životního prostředí. Společnost Suntech získala rovněž certifikáty IEC, DNV GL, TÜV a další certifikace. Suntech má osvědčenou technologii, bohaté zkušenosti a silnou reputaci v oblasti návrhu, výstavby a údržby různých rozsáhlých solárních síťových a nezávislých systémů výroby elektrické energie.

„Kromě našich přísných testů na výrobních linkách jsme prověřili dodavatelský řetězec a oproti tradičním dodavatelským řetězcům jsme zde zachovali mnohem vyšší standardy," řekl pan Fei. Společnost Suntech pro výběr a kontrolu surovin vždy volí nejlepší postupy, včetně kontroly řazení baterií, správu standardních zkušebních desek (standardní zkušební desky jsou kalibrovány každé 4 hodiny), teploty a podobně. „Pro tyto účely jsme stanovili praktické cíle: všechny dodávané produkty musí splňovat požadavky našich zákazníků. Naše výrobky jsou schopny projít zkouškou času. Bez neobvyklé kvality výrobků bychom nemohli toto sebevědomé prohlášení vydat," dodal pan Fei.

Společnost Suntech usiluje o soustředění veškerého úsilí na výrobu „orientovanou na zákazníka" díky využití řádného řízení výrobních linek s cílem snížit náklady a zvyšovat kvalitu. Společnost Suntech se rovněž zaměřuje na zákaznické služby, rychlou reakci na požadavky zákazníků a rychlou implementaci. Pokud jde o obsluhu zákazníků, společnost Suntech považuje svou schopnost uspokojit zákazníky za hlavní hodnotu svého týmu. Za tímto účelem byl vybudován profesionální tým pro zákazníky, který má sloužit jako komunikační most mezi zákazníky a společností Suntech. Právě tento praktický a vynikající mechanismus správy způsobuje povědomí kvality Suntech v očích zákazníků a činí společnost Suntech nejdůvěryhodnějším výrobcem fotovoltaických článků na světě.

KONTAKT: Chen Tianheng, +86-13585097646

Klíčová slova Čína-trh-energie-firmy-Suntech

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.