Začíná festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Praha 1. března 2019 (PROTEXT)

Více než 40 partnerů a na programu 44 akcí v sedmi krajích v České republice. Takový bude letošní - již 7. ročník - festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Smyslem akce je šířit osvětu v oblasti sluchového postižení a upozornit na vhodné komunikační prostředky jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Ani letos nebude chybět výstava velkoformátových fotografií. Téma skrytých titulků "888" se stalo výzvou pro známé fotografy Michaela Kratochvíla a Petra Kurečku. Fotografie, které svou účastní podpořila populární herečka Hana Vagnerová, budou k vidění na Novotného lávce v Praze.

Letošní ročník se uskuteční od 1. do 8. března, doprovodné akce po celé republice se budou konat až do konce měsíce. Návštěvníci festivalu se tak mohou mimo jiné těšit na výstavu fotografií Kapky Jaroslava Wintera a divadelní představení s titulky Bratr spánku ve Švandově divadle, degustaci českých vín tlumočenou do českého znakového jazyka či divadelní experiment Doživotí? na Divadelní fakultě JAMU v Brně.

Zatímco předchozích šest ročníků se uskutečnilo vždy na konci září v rámci oslav Mezinárodního dne neslyšících, letošní ročník přináší velkou změnu. "Vzhledem k tomu, že cílem festivalu je šířit osvětu nejen o neslyšících, ale obecně o lidech se sluchovým postižením, kterých je v České republice více než půl milionu, rozhodli jsme se pro změnu termínu. Festival nově přesouváme na březen. Světová zdravotnická organizace vyhlásila 3. březen Světovým dnem sluchu," vysvětluje organizátorka festivalu Monika Jindrová. "Tématem Světového dne sluchu je pro letošní rok výzva Zkontrolujte si svůj sluch," dodává Jindrová.

Záštitu nad festivalem převzali Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, gestorem je předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.; Ministerstvo zdravotnictví ČR, ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a za hlavní město Praha Mgr. Milena Johnová.

Hlavním partnerem festivalu je od prvního ročníku ČSOB, a. s., sociální podnik Transkript online, Městská část Praha 5, ČTK Protext, BuduPomahat.cz. Seznam všech partnerů je uveřejněn v programu festivalu.

Více informací na www.orbipontes.cz a FB @TydenKomunikace.

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení. Pořádáme pravidelně festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Naše motto: NENÍ TICHO JAKO TICHO

Sluchové postižení (SP) je Světovou zdravotnickou organizací označováno jako druhé nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu.

Kontakt pro novináře:

Veronika Cézová

tel.: 735 613 101

e-mail: cezova@orbipontes.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-menšiny-zdraví-handicapovaní-festival-Orbi Pontes

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.