Česká moderní historie očima studentů z celého světa

Praha 27. února 2019 (PROTEXT)

Anglo-americká vysoká škola, Norwich University a Post Bellum připravují třídenní Interdisciplinární konferenci o lidských právech zaměřenou na klíčové momenty 20. století ve středoevropském regionu. Výjimečnost plánované akce spočívá ve výrazném zapojení zahraničních studentů, kteří vedle akademiků a oborníků přinesou více než třicet prezentací (a článků) z pohledu vícero disciplín, především historie, práva, politologie a etiky.

Slavnostní zahájení konference (čtvrtek 7. 3. 2019 09:00-12:00) se simultánním překladem se bude konat v prostorách České národní banky, kde mj. vystoupí Dr. Daniel Kroupa (filozof, politik a signatář Charty 77), Dr. Alexandr Vondra (diplomat, politik a signatář Charty 77), Prof. Thomas Schirrmacher (prezident Mezinárodní společnosti pro lidská práva), dále spoluzakladatel konference Petr Jan Pajas (fyzik, disident, pozdější výkonný ředitel Nadace Charty 77) a mnozí další.

Tradiční diskuse a prezentace budou doplněny řadou jiných zajímavých součástí programu. Partner konference Post Bellum nabídne promítání několika filmů s diskusí a výstavu fotografií Lukáše Žentela "Setkání". Na interaktivní výstavu Aleny Foustkové "Slovník" navážou studenti uměleckých oborů obou univerzit, kteří vytvoří památník obětem komunismu, který plánují vystavovat střídavě na půdě obou univerzit.

Jedinečnou součástí bude i učení se na základe zkušenosti: univerzity připravují autentickou simulaci soudního procesu týkajícího se lidských práv a také "Komisi pro pravdu", kde studenti budou diskutovat s přímými oběťmi nebo svědky období komunismu.

Web: https://www.aauni.edu/human-rights-conference-2019/

Kontakt:

Ing. Peter Bolcha, Ph.D.

Prorektor pro vědu a výzkum

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Letenská 5, 118 00 Praha 1

M: + 420 725 392 351

peter.bolcha@aauni.edu

Klíčová slova ČR-historie-školy-vysoké-Anglo-americká vysoká škola

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.