Společnost Mallinckrodt oznámila spolupráci s Transimmune AG na výzkumu extrakorporální fotochemoterapie (ECP)

Staines nad Temží 25. února 2019 (PROTEXT/PRNewswire)

-- Spolupráce s odborníky v oblasti fotoferézy by měla dále zvýšit pochopení vlivu fotoferézy na imunitní modulaci v celé řadě závažných a kritických stavů --

-- Dohoda zahrnuje společné aktivity při vývoji potenciálních fotoferézních systémů příští generace, které mohou být přínosem pro pacienty v různých fázích choroby --

Přední globální specializovaná farmaceutická společnost Mallinckrodt plc (NYSE:MNK) dnes oznámila, že uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti výzkumu se společností Transimmune AG, která vyvíjí nové imunoterapie založené na jedinečném poznání fyziologických procesů, které jsou základem aktivace buněk prezentujících antigen. Společnosti budou spolupracovat na translačním výzkumu s cílem dále rozvíjet porozumění základnímu mechanismu účinku (MOA) pro extrakorporální fotoferézu a její uplatnění při vývoji potenciální technologie fotoferézy nové generace s plány na rozšíření stávající platformy pro fotoferézu THERAKOSTM společnosti Mallinckrodt prostřednictvím nových klinických studiích.

Kromě zdokonalení porozumění a pokroku technologické platformy v oblasti základního mechanismu účinku (MOA) se také předpokládá, že poznatky získané prostřednictvím společného výzkumného úsilí s odborníky společnosti Transimmune mohou rozšířit potenciální klinickou využitelnost v různých chorobných stavech spojených s imunitou. Jak vykazují klinické důkazy, tyto stavy mohou zahrnovat kožní T-buněčný lymfom (CTCL), onemocnění štěpu proti hostiteli (GvHD), odmítnutí transplantovaného orgánu a všechna autoimunitní onemocnění - na základě dohody vše výlučně licencované společností Mallinckrodt.

Společnost Transimmune založil MUDr. Richard Edelson, Lerner profesor dermatologie, předseda a profesor, katedry dermatologie lékařské fakulty Univerzity Yale a průkopník fotoferézy. Dr. Edelson strávil desetiletí studiem mechanismu působení fotoferézy a společnost Transimmune založil, aby tyto poznatky mohl přenést do zlepšení léčby fotoferézou.

„Společnost Mallinckrodt investuje do aktiv a technologií s cílem podpořit jejich aplikaci v podmínkách s malými nebo omezenými terapeutickými možnostmi a pro terapii nedostatečně léčených pacientů v závažných a kritických stavech," uvedl MUDr. Steven Romano, výkonný viceprezident a vedoucí vědecký pracovník společnosti Mallinckrodt. „Tato dohoda je příkladem našeho modelu spolupráce a partnerství s odborníky v základním i klinickém výzkumu - podobně jako v nedávném partnerství společného výzkumu, které bylo oznámeno s Washingtonskou univerzitní lékařskou univerzitou v St. Louis - k rozšíření našeho přístupu k inovační vědě a technologiím v oblastech společného zájmu."

Společnosti Mallinckrodt a Transimmune zřídí společný řídicí výbor složený ze zástupců obou společností, který bude dohlížet, přezkoumávat a koordinovat činnosti podle dohody.

Společnosti mají v úmyslu rozšířit společnou dohodu o obchodní spolupráci týkající se systému fotoferézy nové generace společnosti Mallinckrodt. Společnost Mallinckrodt je jediným poskytovatelem integrované fotoferézní terapie uzavřeného okruhu, která je dodávána prostřednictvím nejnovější generace systému fotoferézy THERAKOS TM CELLEX TM.

O ECP imunomodulaci TherakosTM

Platforma pro fotoferézu THERAKOSTM je jediným schváleným, plně integrovaný systémem na světě k aplikaci ECP imunomodulace. Náš systém využívají akademická zdravotnická střediska, nemocnice a léčebná centra ve více než 30 zemích a celosvětově byl dodán ve více než milionu případů léčby.

Fotoferézní systémy THERAKOSTM jsou jedinými zařízeními s označením CE pro aplikaci ECP.

UPOZORNĚNÍ: PŘED PŘEDEPSÁNÍM NEBO VYDÁNÍM TOHOTO LÉČIVA SE SEZNAMTE S NÁVODEM K OBSLUZE SYSTÉMŮ THERAKOSTM UVAR XTSTM nebo THERAKOSTM CELLEXTM PRO FOTOFERÉZU.

Pro fotoferézu THERAKOS® UVAR XTS®/CELLEX®:

INDIKACE

Systémy THERAKOSTM UVAR XTSTM a THERAKOSTM CELLEXTM jsou určeny pro léčení fotoferézou.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Kontraindikace

Fotoferéza THERAKOSTM je kontraindikována u pacientů, kteří mají specifickou anamnézu onemocnění citlivosti na světlo. Fotoferéza THERAKOS TM je kontraindikována u pacientů, kteří nemohou tolerovat mimotělní ztrátu objemu nebo kteří mají počty bílých krvinek větší než 25 000/mm3. Fotoferéza THERAKOS TM je kontraindikována u pacientů, kteří mají poruchy koagulace nebo kteří dříve absolvovali splenektomii.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Léčba fotoferézou THERAKOSTM by měla být vždy prováděna v místech, kde jsou k dispozici standardní lékařská nouzová zařízení. V průběhu celého procesu by měly být snadno dostupné tekutiny pro náhradu objemu a/nebo objemové expandéry. Muži i ženy by měli podniknout přiměřená antikoncepční opatření během a po ukončení léčby fotoferézou. Bezpečnost u dětí nebyla stanovena.

Nežádoucí příhody

Během jakékoli léčby zahrnující mimotělní oběh může dojít k hypotenzi. Během celé léčby pozorně sledujte pacienta pro možnou hypotenzi.

U některých pacientů byly pozorovány přechodné horečnaté reakce, 37,7-38,9 °C (100-102 ° F) během šesti až osmi hodin po infuzi fotoaktivované krve obohacené leukocyty. Horečnatou reakci může doprovázet dočasné zvýšení erytrodermie.

Frekvence léčby, která přesahuje doporučení dle označení, může mít za následek výskyt anémie.

Venózní přístup je spojen s malým rizikem infekce a bolesti.

Pro úplné informace o produktu se seznamte s příslušným návodem k obsluze systému THERAKOSTM pro fotoferézu.

O SPOLEČNOSTI MALLINCKRODT

Mallinckrodt je globální společnost, která vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje specializované farmaceutické produkty a terapie. Oblasti zájmu zahrnují autoimunitní a vzácná onemocnění ve specializovaných oblastech, jako je neurologie, revmatologie, nefrologie, pulmonologie a oftalmologie; imunoterapie a neonatální respirační terapie pro kritickou péči; analgetika a gastrointestinálních přípravky. Další informace o společnosti Mallinckrodt naleznete na webových stránkách www.mallinckrodt.com.

Společnost Mallinckrodt využívá své webové stránky jako kanál distribuce důležitých firemních informací, jako jsou tiskové zprávy, prezentace investorů a další finanční informace. Své webové stránky využívá také k urychlení přístupu veřejnosti k časově důležitým informacím o společnosti před nebo při distribuci tiskové zprávy nebo podání u americké Komise pro cenné papíry (SEC), která zveřejňuje stejné informace. Proto by investoři měli na stránce pro vztahy s investory vyhledávat důležité a časově kritické informace. Návštěvníci webových stránek se také mohou zaregistrovat, aby jim byly zasílány automatické e-mailové zprávy a další oznámení, která je upozorňují, když jsou na odkazu stránek Vztahy s investory k dispozici nové informace.

Varovná prohlášení vztahující se k výhledovým prohlášením

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se spolupráce se společností Transimmune AG, včetně očekávání ohledně budoucích výzkumných a klinických studijních plánů, možných obchodních dohod a možného dopadu na pacienty. Prohlášení vycházejí z předpokladů ohledně mnoha důležitých faktorů, včetně následujících, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků ve výhledových prohlášeních: dodržení regulačních a jiných požadavků; činnosti regulačních orgánů a dalších vládních orgánů; změny zákonů a předpisů; problémy týkající se kvality výrobků, výroby nebo dodávek nebo otázky bezpečnosti pacientů; a další rizika identifikovaná a podrobněji popsaná v části „Rizikové faktory" v nejnovější výroční zprávě společnosti Mallinckrodt ve formuláři 10-K a dalších podáních u Komise pro cenné papíry (SEC), které jsou všechny dostupné na jejích internetových stránkách. Výhledová prohlášení uvedená v tomto dokumentu se promítají pouze k datu jejich zveřejnění a společnost Mallinckrodt nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí a vývoje nebo jiných, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

KONTAKTY

Vztahy s investory

Daniel J. Speciale, CPA

Viceprezident, vztahy s investory a IRO

314-654-3638

daniel.speciale@mnk.com

Média

Daniel Yunger

Kekst CNC

212-521-4879

mallinckrodt@kekstcnc.com

Mallinckrodt, značka „M" a logo Mallinckrodt Pharmaceuticals jsou ochranné známky společnosti Mallinckrodt. Jiné značky jsou ochranné známky společnosti Mallinckrodt nebo jejich příslušných vlastníků. © 2019 Mallinckrodt. 02/19

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

Klíčová slova Británie-zdraví-Mallinckrodt

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.