Mezinárodní konference veřejného sektoru v Praze

Praha 25. ledna 2019 (PROTEXT)

Pan Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí ČR, je hlavním řečníkem 9. mezinárodní konference veřejného sektoru ACCA na téma "Trvale udržitelný veřejný sektor", která se koná 28. února a 1. března 2019 v Praze.

Od července 2015 má pan Vyhnánek odpovědnost za regulaci auditu a účetnictví veřejných financí a finanční audit evropských a národních fondů. Je absolventem oboru ekonomie z Karlovy Univerzity v Praze a také zastával různé manažerské pozice v Deloitte Advisory, ČSOB a na Ministerstvu zdravotnictví.

Tomáše doplní řada vysoce postavených řečníků, mezi nimiž je paní Monroe Ellis, generální auditorka Jamajky, spolu s Thomasem Müllerem-Marquésem Bergerem, předsedou panelu veřejného sektoru Accountancy Europe a Carl Dolanem, ředitelem společnosti Transparency International EU.

Konference ACCA na téma "Trvale udržitelný veřejný sektor" se bude věnovat řadě klíčových témat o finanční udržitelnosti a metodách financování infrastruktury - včetně nového reportu o překlenutí mezer v zajištění infrastruktury.

Pan Iain Mansfield, vedoucí oddělení veřejného sektoru společnosti ACCA, uvedl: "Naše konference není určena výhradně finančním profesionálům ve veřejném sektoru. Vzhledem k tomu, že soukromý a veřejný sektor nyní pracuje tak úzce, vítáme také finanční odborníky ze všech oblastí, aby se k nám připojili na této akci, která se bude zaměřovat na celou řadu důležitých otázek - od podvodů, korupce a závažného organizovaného zločinu až po inovace, které mohou pomáhat profesi v dalším rozvoji."

Oficiálním partnerem ACCA je Komora Auditorů České Republiky.

Podrobnosti o úplném programu a způsobu registrace naleznete na webu ACCA:

https://www.accaglobal.com/crsh/en/member/discover/events/crsh/2019/02/international-public-sector-conference-2019.html

www.accaglobal.com/IPSC

Klíčová slova ČR-finance-služby-hospodářství-firmy-ACCA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.