Organizace Y Analytics spojí kapitál a výzkum pro dobrou věc

Washington(USA) / Davos (Švýcarsko) 24. ledna 2019 (PROTEXT/ BusinessWire)

Y Analytics pomůže těm, kdo přidělují kapitál lépe pochopit, hodnotit a řídit sociální a environmentální dopady a zvýšit efektivitu a dosah kapitálu, který jako společnost investujeme.

Dnešní den je ve znamení založení společnosti Y Analytics, nové nezávislé organizace, která by měla iniciovat větší a efektivnější investice do sociální a environmentální sféry. Bude poskytovat těm, kdo přidělují kapitál, informace podložené výzkumem, díky nimž budou mít možnost efektivněji chápat dopady svých rozhodnutí. Organizace se sídlem ve Washingtonu, D.C., pod vedením Maryanne Hancockové, pomůže vytvořit most mezi sférou výzkumu a těmi, kteří přidělují kapitál. V zásadě to zajistí, aby byl kapitál určený pro projekt Cíle udržitelného rozvoje OSN, využit co nejefektivněji a v širší míře, a posune naše schopnosti směřovat kapitalismus k řešením, která mají potenciál vytvářet skutečný hmatatelný dopad.

Maryanne Hancocková, generální ředitelka společnosti Y Analytics: „Stavíme na rozsáhlém úsilí těch, kteří desítky let pracovali na lepším pochopení dopadů rozhodování. Organizace Y Analytics je budována na předpokladu, že využijeme poznatky jejich práce a výzkum, abychom pochopili, čím jsou tvořeny důsledky, vybudujeme efektivní nástroje pro jejich předvídání, připravenost a jejich řízení a budeme sdílet tuto práci s ostatními pro lepší rozhodnutí. Zajištění lepšího rozhodování bude klíčové pro dosažení vývoje, který bychom chtěli.“

Bono, spoluzakladatel fondu The Rise Fund: “Kapitalismus není nemorální, ale postrádá smysl pro morálku a potřebuje nasměrovat. Pokud je kapitalismus silou k dosažení dobra, musíme být schopni posoudit, kdy pomáhá a kdy škodí. Abychom přesvědčili největší institucionální investory použít jejich fondy k řešení nejnaléhavějších světových problémů, musíme být přesvědčení o důsledcích dopadu, stejně jako jsme přesvědčeni o finančních výsledcích - fuzzy myšlení to prostě neomezí. Potřebujeme chladná a jasná fakta a to je to, co by společnost Y Analytics měla poskytovat.“

Bill McGlashan, spoluzakladatel a generální ředitel fondu The Rise Fund: „Stojíme tváří v tvář sérii znepokojujících globálních ekonomických environmentálních problémů, a jak ukazuje program Cíle udržitelného rozvoje OSN, musíme aktivovat podnikatele, abychom těchto cílů dosáhli. Za tím účelem musíme lidem pomoci lépe pochopit, co způsobuje opravdové změny a oprávnit je k tvorbě řešení, která fungují. Společnost Y Analytics pomůže informovat o kapitálu z hlediska změny, aby bylo zajištěno, že každý dolar je využit co nejefektivněji a vytvoří jednotný jazyk pro dosažení pozitivního dopadu a redukci problémů k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a posílení rozvoje směrem k udržitelnosti a ekonomické inkluzi.“

Sir Ronald Cohen, předseda představenstva společnosti Global Steering Group for Impact Investment:“Založení společnosti Y Analytics představuje další krok v klíčovém úsilí nasměrovat rostoucí investice na zlepšování života a planety. To, že dopad nelze spolehlivě měřit a srovnávat je jen mýtus. Pokud jsou důsledky investic raketovou lodí pro zlepšení sociálních podmínek, posuzování dopadu je pro nás navigačním systémem. Těším se na to, že budeme podporovat úsilí společnosti Y Analytics, abychom urychlili revoluci v oblasti důsledků investic.“

Anders Stromblad, vedoucí oddělení externího vedení ve společnosti AP2:“Podporujeme misi společnosti Y Analytics zajistit lepší pochopení toho, jak zajistit pozitivní sociální a environmentální dopad zároveň s finanční návratností. Pro investory nemůže být dopad jen kvalitativním pojmem, měl by být přirozeně a plně začleněn do obchodního modelu a měl by vyčíslitelný. Společnost Y Analytics usiluje o lepší porozumění a posouzení faktorů, které ovlivňují důsledky rozhodnutí. Jejich sledování a hodnocení v celém průběhu je nezbytné. My všichni víme, proč je nutné zvažovat sociální a environmentální dopady, ale hlavní podstatou pro dosažení našeho cíle je to, jak jsme zodpovědní.“

Společnost Y Analytics je pobočkou fondu The Rise Fund a informace získává částečně díky aktivním zkušenostem s investováním. Celkově investoval téměř 2 miliardy amerických dolarů v rámci 25 transakcí v celé řadě průmyslových sektorů a na mnoha trzích na celém světě. Na základech práce fondu The Rise Fund ve spolupráci s firmami Bridgespan a KPMG a týmem zaměstnanců z řad ekonomů a výzkumníků, se bude společnost Y Analytics snažit využít poznatky výzkumu k tomu, aby pomáhaly těm, kdo o kapitálu rozhodují, posoudit dopady na samém začátku procesu alokace kapitálu a přesně řídit důsledky i poté. Bude rovněž spolupracovat s jinými organizacemi na tvůrčím přístupu v tomto prostoru a bude se dělit o své poznatky pro zajištění rozvoje znalostí v oboru. Zaměří se na dva primární směry práce:

 • Vytvoření, vývoj a řízení disciplin založených na výzkumu Budování mechanismů a metodologie, které spojí výzkumníky s těmi, kteří přidělují kapitál a dalšími osobnostmi, která dělají klíčová rozhodnutí. Společnost Y Analytics se bude aktivně dělit o přístupy a poznatky s veřejností, aby byl zajištěn další vývoj.

 • Posouzení dopadu a analytické služby Pomůže investorům, aby dělali efektivnější a důkazy podložená rozhodnutí prostřednictvím rigorózního přístupu, který sleduje a interpretuje výzkum tak, aby přinášel informace o odhadovaných dopadech investice z ekonomického hlediska na několik oblastí, které ovlivní.
 • Společnost Y Analytics bude aktivně spolupracovat s předními představiteli v celé řadě disciplin, aby zajistila, že to do její práce přinese různé perspektivy. Redakční poradenskou radu tvoří Helene Gayleová (prezidentka a generální ředitelka společnosti The Chicago Community Trust a bývalá generální ředitelka společnosti CARE), Lenny Mendonca (emeritní partner společnosti Emeritus, McKinsey and Company), Judith Rodinová (bývalá prezidentka Rockefellerovy nadace a emeritní prezidentka Pennsylvánské univerzity), Laura Tysonová (profesorka postgraduálního studia na Haas School of Business a předsedkyně správní rady Blum Center for Developing Economies při Kalifornské univerzitě v Berkeley), a Robert J. Zimmer (prezident Univerzity v Chicagu). Navazuje spolupráci s předními výzkumnými institucemi, jako například laboratoří Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab při Massachusettském technickém institutu, společností World Resources Institute a předními vědci, kteří budou součástí vědeckého poradenského výboru. Tito partneři pomohou společnosti Y Analytics vytvořit lepší proces porozumění cest potencionálního dopadu investic a soustavný vývoj její práce.

  Společnost Y Analytics bude v průběhu času spolupracovat a sloužit celé řadě organizací a průmyslových odvětví.

  O společnosti Y Analytics: Y Analytics je nová nezávislá veřejně prospěšná korporace, která využívá výzkum a kapitál pro dobro věci. Y Analytics překlenuje prostor mezi těmi, kdo rozhodují a zástupci výzkumu, posiluje vědecky podložený přístup k lepšímu pochopení dopadů rozhodnutí o alokaci kapitálu. Společnost Y Analytics umožní zlepšit efektivitu a přínos každého investovaného dolaru a v zásadě pomůže nastartovat trvale udržitelnou budoucnost. Nezisková organizace má sídlo ve Washingtonu DC a v jejím čele stojí generální ředitelka Maryanne Hancocková.

  Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005305/en/

  Kontakty:

  Frank Thomas

  The Rise Fund

  Frank.Thomas@therisefund.com

  nebo

  Francesca Gilmore

  Freuds

  Francesca.gilmore@freuds.com

  Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

  Klíčová slova USA-Švýcarsko-finance-trh-ekonomický-Y Analytics

  Oblast
  USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

  Kategorie
  Obchod, marketing
  Finance, ekonomika

  ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
  Přihlásit k odběru

  Upozornění:
  Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.