Volba 2 členů Rady Českého rozhlasu

Praha 24. ledna (PROTEXT)

Výzva předsedy Poslanecké sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 24. ledna do 7. února 2019 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu

Mgr. Radek Vondráček, v.r.

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

tel. 25717 3562, E-mail: nardelli@psp.cz

V Praze dne 22. ledna 2019

Klíčová slova ČR-média-sněmovna-rádia-ČRo-rada

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.