Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019

Praha 17. ledna 2019 (PROTEXT)

XII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019 proběhne ve dnech 22. až 24. 1. 2019 na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany v hale č. 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. a 23.1. od 8 do 16 hodin a 24.1. od 8 do 15 hodin.

Veletrh Gaudeamus v Praze je zaměřen zejména na pomaturitní vzdělávání a je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. i IV. ročníků středních škol. Návštěva studentů III. ročníků může přímo ovlivnit volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium.

Veletrh Gaudeamus v Praze nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.

Veletrh návštěvníkům nabídne 289 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 5000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny také univerzity a vysoké školy z patnácti zemí světa, především z České republiky Velké Británie, Dánska a Nizozemí. Zastoupeny budou i univerzity z Kanady, Švédska, Slovenska, Švýcarska, USA, Singapuru, Německa, Francie, Rakouska, Španělska a Malty.

Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:

- Přednášky vystavujících škol

- Testovací centrum

- Poradenský servis

- Věda pro život

- Centrum kariérového poradenství

- Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

Každý student návštěvou veletrhu získá:

- vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí

- informace o přijímacím řízení a podmínkách studia

- tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení

- elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů

- možnost otestovat se elektronickým testem předpokladů pro studium

- poradenství o studiu v zahraničí

- kariérové poradenství

- poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách o pro Studenty registrované na www.gaudeamus.cz, před návštěvou veletrhu, je připraven, kromě tištěného a elektronického katalogu, tištěný návod "Jak na VS" a "Slovníček VS pojmů".

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno nové Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších institucí.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student, Zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz, má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka Se Slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Na www.gaudeamus.cz probíhá registrace studentů a pedagogů. K dnešnímu dni je k návštěvě veletrhu zaregistrováno o 35 % více studentů ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. K návštěvě se také zaregistrovalo 270 pedagogů a výchovných poradců (o 10 % více ve srovnání s rokem 2018). Data vyplývající z registrace studentů:

- Zaregistrovaných je 60 % žen a 40 % mužů.

- 70 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 25 % tvoří studenti III. ročníků SŠ.

- 55 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 40 % střední odbornou školu.

- Mezi 5 nejvíce žádaných studijních směrů patří: ekonomika, společenské vědy, medicína, jazyky, a management.

- 68 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 40 % plánuje využít služeb poradenského servisu a testovacího centra a 50 % registrovaných by rádo navštívilo expozice doprovodného programu Věda pro život.

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 22.1.2019 v 9:00 v přednáškovém sále v hale 4 výstaviště PVA Expo Praha. Slavnostního zahájení se zúčastní vedoucí představitelé většiny vystavujících subjektů. Osobní účast na slavnostním zahájení potvrdili:

- PhDr. Tomáš Fliegl, vedoucí Oddělení koncepčního, Odboru vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

- Ing. Radek Holý, prorektor pro informační systémy Českého vysokého učení technického v Praze

- Ing. Václav Řezáč, ředitel výstaviště PVA Expo Praha

Tisková konference u příležitosti zahájení XII. ročníku veletrhu proběhne 22. 1. 2019, bezprostředně po slavnostním otevření veletrhu, které začíná v 9 hodin přímo v hale č. 4, v přednáškovém sále.

Novináři se mohou na tiskovou konferenci akreditovat na adrese info@gaudeamus.cz nebo telefonu 545 176 136.

Klíčová slova ČR-vzdělání-firmy-MP-Soft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.