Henry Schein a Vets First Choice oznamují jmenování představenstva pro společnost Covetrus

Melville (N.Y.) / Portland (Maine) 15. ledna 2019 (PROTEXT/BusinessWire)

David E. Shaw bude působit jako předseda představenstva; Philip Laskawy bude vedoucím nezávislým ředitelem

Společnosti Henry Schein, Inc. (burzovní index Nasdaq: HSIC) a Vets First Choice dnes oznámily jmenování 11 členů správní rady společnosti Covetrus, nové samostatné veřejné společnosti, která bude výsledkem plánovaného vyčlenění podniku Henry Schein Animal Health a následného sloučení se společností Vets First Choice. Očekává se, že fúze skončí přesně nebo kolem 4. února 2019.

Jak bylo oznámeno již dříve, David E. Shaw, spoluzakladatel a předseda společnosti Vets First Choice, se stane předsedou představenstva společnosti Covetrus. Pan Shaw pomohl vybudovat řadu úspěšných vědeckých společností, včetně Ikaria a IDEXX, kde byl zakladatelem a generálním ředitelem. Philip A. Laskawy, bývalý partner, předseda představenstva a generální ředitel účetní společnosti EY LLP a současně vedoucí nezávislý ředitel v představenstvu společnosti Henry Schein, bude působit jako vedoucí nezávislý ředitel společnosti Covetrus. Očekává se, že budou jmenováni také další členové představenstva společnosti Covetrus:

• Benjamin Shaw, prezident, generální ředitel společnosti Covetrus a spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Vets First Choice

• Betsy Atkins, generální ředitel společnosti pro rizikové investice Baja LLC

• Deborah G. Ellinger, vedoucí poradkyně skupiny Boston Consulting Group a bývalá generální ředitelka a / nebo předsedkyně čtyř firem podporovaných soukromým kapitálem, včetně společnosti Ideal Image

• Sandra L. Helton, bývalá výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti Telephone and Data Systems, Inc.

• Mark J. Manoff, bývalý partner a místopředseda společnosti EY pro obě Ameriky

• Edward M. McNamara, prezident a spoluzakladatel společnosti pro rozvoj kapitálu TeamLaunch, LLC

• Steven Paladino, výkonný viceprezident, finanční ředitel a člen představenstva společnosti Henry Schein

• Ravi Sachdev, partner ve společnosti Clayton Dubilier & Rice

• Benjamin Wolin, bývalý generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Everyday Health a poradce společnosti 3L Capital LLC

"Naším záměrem bylo vytvořit představenstvo, které by odráželo expanzivní a transformační povahu příležitosti pro společnost Covetrus. Věříme, že pokud jde o rozsah, rozmanitost, nezávislost a jiné kvality, tento návrh kandidátů tohoto cíle dosáhne," řekl David Shaw. "Tato skupina má silnou kombinaci relevantních zkušeností, znalostí globálních domén a rozsáhlých schopností ve všech klíčových funkcích, které pomohou společnosti Covetrus rozšířit její technologickou základnu pro poskytování služeb po celém světě a plnit své poslání: dosáhnout pokroku ve světě veterinární medicíny."

"Je pro mě ctí, že mi byla svěřena úloha vedoucího nezávislého ředitele a že se mohu připojit k týmu takových vysoce kvalitních ředitelů," řekl Philip Laskawy. "Ve společnosti Covetrus budeme mít pevný závazek zajistit silné vedení společnosti, protože se zaměřujeme na vytváření rámce odpovědnosti, který podpoří dlouhodobé vytváření hodnot."

Další informace a kde jej najdete

Registrační prohlášení na formuláři S-1 / S-4 týkající se této transakce bylo předloženo Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), ale dosud nenabylo účinnosti. Vyzýváme investory a držitele cenných papírů, aby si pečlivě přečetli registrační prohlášení a předběžný prospekt (včetně jakýchkoli dodatků nebo doplňků k těmto dokumentům a jakékoli dokumenty začleněné do tohoto dokumentu pomocí odkazů) a veškeré další příslušné dokumenty podané Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), pokud budou k dispozici, protože obsahují důležité informace o stranách a o navrhované transakci. Registrační prohlášení, předběžný prospekt a další související dokumenty, které jsou k dispozici Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), pokud jsou k dispozici, lze získat bezplatně na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Tyto dokumenty, pokud jsou k dispozici, je možné získat bezplatně také od společnosti Henry Schein, Inc. na základě písemné žádosti podané paní Carolynne Borders ve společnosti Henry Schein, Inc. na adrese 135 Duryea Road, Melville, NY 11747. Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce prodeje ani výzvu k nabídce nákupu jakýchkoli cenných papírů, ani k žádnému prodeji cenných papírů v jakékoli jurisdikci, ve které by tato nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech jakékoli takové jurisdikce. Navrhovaná nabídka se uskuteční pouze prostřednictvím prospektu, který splňuje požadavky § 10 Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů.

Výhledová prohlášení

V souladu s ustanoveními "bezpečného přístavu" (ochrana před odpovědností nebo sankcemi, pozn. překl.) Zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995 poskytují strany následující výstražné poznámky týkající se důležitých faktorů, které mohou mimo jiné způsobit, že budoucí výsledky se budou podstatně lišit od výhledových prohlášení, očekávání a předpokladů vyjádřených nebo předpokládaných v tomto dokumentu. Tato prohlášení jsou identifikována použitím výrazů jako "může", "měl by", "očekávat", "zamýšlet", "věřit", "plánovat", "odhadovat", "předvídat" nebo jiných srovnatelných výrazů. Taková výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení o výhodách transakce, včetně budoucích finančních a provozních výsledků, plánů, cílů, očekávání a záměrů. Veškerá prohlášení, která se týkají provozních výkonů, událostí nebo vývoje, které očekáváme nebo předvídáme do budoucna - včetně prohlášení o očekávaných synergiích a očekávaném časovém plánu pro dokončení navrhované transakce - jsou výhledová prohlášení.

Veškerá prohlášení týkající se budoucnosti podléhají rizikům a nejistotám a nepředstavují záruku budoucí výkonnosti. Proto byste se na žádné z těchto výhledových prohlášení neměli spoléhat. Tato výhledová prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že naše skutečné výsledky, výkonnost a úspěchy nebo výsledky v odvětví se budou podstatně lišit od jakýchkoli budoucích výsledků, výkonnosti nebo úspěchů vyjádřených nebo předpokládaných takovými výhledovými prohlášeními. Tato výhledová prohlášení by například mohla být ovlivněna faktory zahrnujícími mimo jiné rizika související se schopností dokončit transakci a s načasováním uzavření transakce; schopností získat požadovaná povolení; schopností úspěšně integrovat provoz a zaměstnance; schopností realizovat očekávané výhody a synergie transakce; potenciálním dopadem oznámení o transakci nebo uskutečnění transakce na vztahy, včetně vztahů se zaměstnanci, zákazníky a konkurenty; schopností udržet klíčový personál; schopností dosáhnout výkonnostních cílů; změnami na finančních trzích, úrokovými sazbami a směnnými kurzy cizích měn, a další rizika a faktory uvedené v registračním prohlášení, včetně těch, které jsou uvedeny pod nadpisem "Rizikové faktory" v registračním prohlášení. Nepřijímáme žádný závazek a nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení uvedené v tomto dokumentu.

O společnosti Henry Schein

Henry Schein, Inc. (burzovní index Nasdaq: HSIC) je společnost zaměřená na řešení pro zdravotnické odborníky podporovaná sítí lidí a technologií. Tým společnosti Schein má přes 22 000 členů, kteří slouží více než jednomu milionu zákazníků na celém světě. Společnost je největším světovým poskytovatelem řešení v oblasti obchodních, klinických, technologických a dodavatelských řetězců, která zvyšují efektivitu zubařů, veterinářů a praktických lékařů v ordinacích. Společnost slouží také zubním laboratořím, vládním a institucionálním zdravotnickým klinikám a dalším místům náhradní péče.

Společnost je na žebříčku Fortune 500 a je členem indexů S&P 500® a Nasdaq 100®. Síť důvěryhodných poradců společnosti Henry Schein poskytuje zdravotnickým pracovníkům cenná řešení, která potřebují k posílení provozního úspěchu a klinických výsledků. Společnost nabízí zákazníkům exkluzivní, inovativní produkty a řešení, včetně softwaru pro řízení ordinace, řešení v oblasti e-commerce, specializovaných a chirurgických produktů a široké škály finančních služeb. Společnost Henry Schein působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě, která má na skladě výběr více než 120 000 značkových výrobků a produktů vyrobených jinými společnostmi pod značkou Henry Schein, stejně jako více než 180 000 dalších produktů, které jsou k dispozici jako zboží na speciální objednávku.

Společnost Henry Schein sídlí v Melville ve státě New York a má provozy a pobočky ve 34 zemích. Tržby společnosti v roce 2017 dosáhly rekordních 12,5 miliardy dolarů, a od roku 1995 se Henry Schein stala veřejnou společností. Další informace najdete na stránkách společnosti Henry Schein na adrese www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein a @HenrySchein na Twitteru.

O společnosti Vets First Choice

Společnost Vets First Choice je inovátorem v odvětví technologicky podporovaných služeb poskytujících veterinářům poznatky, jejichž účelem je zlepšit zapojení zákazníků a zdraví ve veterinární ordinaci. Platforma společnosti Vets First Choice, která je integrována se softwarovým pracovním postupem pro správu veterinární ordinace, využívá poznatky a analýzy, služby zapojení zákazníků a lékárenských služeb a zajišťuje lepší harmonii ve zdravotnictví prostřednictvím proaktivní správy předpisů. Prostřednictvím přímé spolupráce s veterinárními ordinacemi za účelem řešení nedostatků v péči se společnost Vets First Choice snaží umožnit zákazníkům ve veterinárních ordinacích vytvářet nové tržní příležitosti, přizpůsobovat se měnícím se nákupním zvyklostem majitelů zvířat, zlepšovat jejich vztahy s klienty a zlepšovat kvalitu péče a zdravotní výsledky. Další informace najdete na adrese www.vetsfirstchoice.com.

Zdrojovou verzi zprávy najdete na serveru businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en/

Kontakty

William Durling

Viceprezident pro firemní komunikaci

wdurling@vetsfirstchoice.com

603-769-7471

Nicholas Jansen

Viceprezident pro vztahy s investory

nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com

407-761-8172

Ann Marie Gothard

Viceprezident pro firemní vztahy s médii

annmarie.gothard@henryschein.com

631-390-8169

Carolynne Borders

Viceprezident pro vztahy s investory

carolynne.borders@henryschein.com

631-390-8105

Zdroj: Vets First Choice

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-zdraví-zvířata-počítače-Vets First Choice

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.