Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019

Praha 14. ledna 2019 (PROTEXT)

XII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019 proběhne ve dnech 22. až 24. 1. 2019 na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany v hale č. 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. a 23.1. od 8 do 16 hodin a 24.1. od 8 do 15 hodin. Pro návštěvníky bude zdarma v provozu autobusová linka od stanice metra "Letňany" ke vstupu do haly.

Veletrh návštěvníkům nabídne 289 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 5000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny také univerzity a vysoké školy z patnácti zemí světa, především z České republiky, Velké Británie, Dánska a Nizozemí. Zastoupeny budou i univerzity z Kanady, Švédska, Slovenska, Švýcarska, USA, Singapuru, Německa, Francie, Rakouska, Španělska a Malty.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy a poradenství návštěvníci veletrhu najdou přímo v hale č. 4 a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v hale č. 4. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2019/2020 i informace ze zákulisí studia, přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Pro XII. ročník veletrhu je připraveno celkem 42 přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je portál VysokeSkoly.cz.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry, na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet nejnovější vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia, či výzkumu v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu Věda pro život se zapojí:

- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

- UNIVERZITA KARLOVA

- VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

- VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Pro studenty, zajímající se o studium v zahraničí, je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem, od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení, až po organizaci cesty a ubytování. Ve stánku Poradenského centra je také připravena nabídka studia na partnerských univerzitách z Velké Británie.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších institucí.

Pro pedagogy je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 600 vzdělávacích institucí a 10 000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti zdarma dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

- Rektor Českého vysokého učení technického v Praze pan doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

- Poslanec Parlamentu ČR pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

- Hejtmanka Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

- Radní hlavního města Prahy paní Ing. Mgr. Irena Ropková

- Velvyslanec Francie v České republice pan Roland Galharague

- Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Dr. Christoph Israng

Tisková konference u příležitosti zahájení XII. ročníku veletrhu proběhne 22. 1. 2019, bezprostředně po slavnostním otevření veletrhu, které začíná v 9 hodin přímo v hale č. 4, v přednáškovém sále.

Novináři se mohou na tiskovou konferenci akreditovat na adrese info@gaudeamus.cz nebo telefonu 545 176 136.

Klíčová slova ČR-vzdělání-Gaudeamus-firmy-MP-Soft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.