Evropská komise schválila lék ARANESP od firmy Amgen pro použití k léčbě pacientů s chronickým selháním ledvin v důsledku anémie * Tento nový lék tak nabízí evr

LUCERN (Švýcarsko) 12. června (PROTEXT/Businesswire)

Společnost Amgen (index Nasdaq: AMGN) včera oznámila, že evropská komise schválila lék ARANESP (darbepoetin alfa) pro léčbu pacientů, kteří trpí chronickým selháním ledvin v důsledku anémie a nejsou ještě připojeni na dialyzační jednotku.

Profesor Francesco Locatelli, jeden z nejvýznamnějších evropských specialistů na ledvinová onemocnění, k tomu řekl: "ARANESP představuje významný pokrok v léčbě anémie, protože působí delší dobu. Proto předpokládáme, že pacienti budou využívat tento nový lék, protože budou moci dostávat méně injekcí, než tomu bylo u dosavadních léků." Profesor Locatelli je lékařem na italské klinice Azienda Ospadialiera di Lecco ve městě Lecco.

Lék ARANESP je podáván jednou týdně nebo jednou za dva týdny, což usnadní situaci pro pacienty i pro léčebná zařízení. Dosavadní způsoby léčby (terapie rHuEPO) vyžadují až tři injekce týdně pro pacienty na hemodialýze nebo před ní.

Kevin Sharer, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Amgen k tomu řekl: "Po objevení léku rHuEPO na počátku osmdesátých let jsme se zaměřili na hledání ještě lepších způsobů léčby anémie. Lék ARANESP představuje první významný pokrok v této léčbě za posledních 10 let."

Aart Brouwer, viceprezident firmy Amgen pro Evropu, k tomu poznamenal: "Účinky nového léku ARANESP byly zkoumány v posledních 4 letech ve více než 400 významných výzkumných ústavech v celé Evropě. Díky tomuto léku se nám podařilo zvýšit účinnost léčby anémie a zároveň snížit počet dávek léků."

Anémie je onemocnění které je způsobeno nedostatkem červených krvinek. Anémií často trpí pacienti s poruchou funkce ledvin, které v případě tohoto onemocnění neprodukují dostatek hormonu erythropoietinu, který podporuje tvorbu červených krvinek. ARANESP stimuluje kostní dřeň k tvorbě červených krvinek, čímž dochází ke značnému zlepšení stavu anemických pacientů s chronickým selháním ledvin.

Anémie může vést k vážným zdravotním problémům

Anémie může, spolu s chronickým selháním ledvin, způsobit vážné zdravotní problémy. Dr. Iain Macdougall, konzultant pro ledvinová onemocnění při King's College v Londýně, k tomu řekl: "Anémie výrazně zhoršuje kvalitu života a zdravotní stav pacientů. Pokud je neléčená, může způsobit vážné poruchy srdeční činnosti, především hypertrofii levé srdeční komory, která může vést až k zástavě srdce. Lék ARANESP by měl pomoci pacientům a jejich lékařům překonat problémy, které přináší dosavadní způsoby léčby anémie. Jedná se především o nutnost častých injekcí." Anthony Gringeri, vedoucí projektu ARANESP u firmy Amgen, k tomu poznamenal: "Při vývoji léku ARANESP jsme prováděli dosud nejrozsáhlejší rozbor jeho účinků a testování, který jsme kdy prováděli u jiných léků. Přímé srovnání léku ARANESP s lékem rHuEPO ukazuje, že léčba lékem ARANESP je účinnější a není nutno lék dávkovat tak často jako tomu bylo u léku rHuEPO."

Sharer k tomu řekl: "Společnost Amgen se hodlá dále věnovat výzkumu léku ARANESP tak, aby jej bylo možno nasadit i při dalších indikacích."

O společnosti Amgen

Firma Amgen je globální biotechnologickou společností, která se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou léků z oblasti molekulární a buněčné biologie. Firma sídlí v USA ve státě Kalifornie ve městě Thousand Oaks a její evropské sídlo se nachází ve švýcarském Luzernu.

UPOZORNĚNÍ

Toto prohlášení obsahuje předpovědi, které podléhají jistým rizikům a nejistotám. Tato rizika a nejistoty jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti Amgen pro Federální úřad pro akcie a cenné papíry. Společnost Amgen se zabývá biotechnologiemi a farmaceutickým výzkumem, kde jsou výsledky nejisté, a proto nemůžeme zaručit, že se výsledná léčiva dostanou do volného prodeje.

Kromě toho, testování léků, jejich oceňování, inzerce a výzkumná činnost v této oblasti podléhají přísným schvalovacím procedurám v daných zemích. Někdy je také prodej léků ovlivňován tím, že zdravotní pojišťovny proplácejí nebo neproplácejí pacientům náklady na jistá léčiva, a to může ovlivnit ceny a použití našich léků. Dalším problémem může být porušování našich patentů a porušování práv na naše léky dalšími firmami z řad našich konkurentů. Protože se v předpovědích skrývají jistá rizika a nejistoty, mohou se výsledky a zisky firmy Amgen značně odlišovat od těchto předpokladů. Společnost Amgen vydává toto prohlášení k 11. 6. 2001 a vyhrazuje si právo neprovádět žádné aktualizace tohoto prohlášení.

Poznámka vydavatele - Tisková konference společnosti Amgen International

Více informací o tomto důležitém prohlášení lze získat na tiskové konferenci, kterou pořádá společnost Amgen a které se zúčastní přední světoví experti z dané oblasti. Firma Amgen bude tuto konferenci pořádat v rámci mezinárodního setkání Evropské dialyzační a transplantační asociace (European Dialysis and Transplantation Association), v pondělí 25. 6. 2001. Na konferenci budou probírány nové metody léčby pomocí léku ARANESP. Více informací Vám podá Sally Baxandallová z Velké Británie na telefonním čísle + 44 207 318 8304.

Kopie protokolu o schválení léku ARANESP je k dispozici na požádání. Elektornickou verzi tohoto tiskového prohlášení najdete na adrese http://www.amgen.com. Navštivte server a klikněte na Amgen News. Novináři a zástupci médií se zde mohou zaregistrovat a zajistit si tak nejnovější informace o aktivitách firmy Amgen. Kontakt: Amgen Europe Frans Wuite, 41-41-3690-300 nebo Amgen, Thousand Oaks, Calif. USA Jeff Richardson, 805/447-3227 (sdělovací prostředky) Cary Rosansky, 805/447-4634 (investoři)

Klíčová slova PROTEXT-Amgen-ARANESP-lék-ledviny-anémie

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.