Výrobci krmných směsí pro telata zametají stopy ?

PRAHA 11. června (PROTEXT)

Reakce společnosti SCHAUMANN ČR s.r.o. na článek v Zemských novinách ze dne 11.6.2001 :

Všechny SCHAUMANN - výrobky jsou vyráběny a uváděny na trh podle směrnic a předpisů německého zákona o krmivech (včetně k tomu náležejících nařízení a jejich příloh).

Zvláštní pozornost je věnována příloze 3 (doplňkové látky), příloze 5 (nežádoucí látky, dříve nazývané jako škodlivé látky) a příloze 6 (zakázané látky) nařízení o krmivech.

Ubezpečujeme, že tyto směrnice a předpisy jsou námi dodržovány.

Plnou pozornost věnujeme také zákonu o zákazu zkrmování produktů obsahujících proteiny a tuky z tkání pozemských teplokrevných zvířat (savců) a ryb, který vstoupil v platnost 2,12.2000.

V SCHAUMANN - výrobcích nepoužíváme zvířecí moučku, krevní moučku, krevní plazmu, proteinové hydrolyzáty, kopytní moučku, moučku rohoviny, péřovou moučku, drůbeží moučku, škvarky, rybí moučku, hovězí lůj, vepřové sádlo, drůbeží tuk, tuk z mořských živočichů.

Produkty pro telata jsou prosté živočišných tuků kafilérních a těch, které mají svůj původ ze skotu.

Tukové komponenty (vepřové sádlo, kokosový olej a ztužený rybí tuk), které jsou pravidelně dodávány firmou Unimils firmě SCHAUMANN jsou plně rafinované a vhodné pro lidskou spotřebu.

Všechny plně rafinované produkty, které jsou vyrobeny firmou Unimils BV Zwijndrecht, jsou vhodné pro lidskou spotřebu.

Toto vysvětlení je založené na použité produkční technice, která se skládá z předrafinace (hydrogenizace) a následného procesu další rafinace které způsobují, že všechny proteiny a proteinům podobné látky jsou během dostatečně dlouhého času buď z produktu odfiltrovány, nebo jsou vysokou teplotou (> 200 C) zničeny.

Ve výrobcích zařazené hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany jsou výhradně vysoce stravitelné látky anorganického původu. Fosfáty z odtučněných kostí (kostní precipitáty) se nepoužívají. V souladu se zákonem používáme jen takové vitaminy, které jsou stabilizovány želatinou od nepřežvýkavců. za SCHAUMANN ČR s.r.o. Miroslav Jakubec jednatel společnosti Kontakt: Miroslav Jakubec Mobil 0602/443091 e-mail: schaumann@strakonice.cz

Klíčová slova PROTEXT-BSE-zemědělství-SCHAUMANN

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.