První dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity

Praha 14. prosince 2018 (PROTEXT)

Otevřena první dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity u dětí v České republice.

Každé 4. dítě v České republice trpí nadváhou a každé 7. obezitou, závažným chronickým onemocněním majícím negativní vliv na celkové zdraví dítěte po celý jeho život. Bohužel vzhledem k již nastalým nevratným metabolickým změnám není obezita zcela vyléčitelná, ale lze ji účinně předcházet. Medasol ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou v Říčanech otevírá první dětskou ambulanci, která se výlučně zabývá prevencí a léčbou dětské obezity a léčí nejen dítě samotné, ale spolupracuje s jeho celou rodinou, neboť klíčem úspěchu je nastavení správných stravovacích návyků, které pomohou dětem a jejich rodinám dělat správná rozhodnutí vedoucí ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu.

Nadváha a obezita zabíjí v současné době více lidí než podvýživa. Obezita se stala jednou z největších výzev veřejného zdraví 21. století. Statistiky uvádějí, že ve světě trpí více než 2 miliardy dospělých obezitou a 340 milionů dětí je obézních, nebo mají nadváhu.

Olivova dětská léčebna o.p.s. v Říčanech byla založena v roce 1896 manželi Aloisem a Luisou Olivovými s cílem poskytovat dětem zdravotní a sociální služby. V současné době poskytuje léčebně-rehabilitační a následnou péči dětem se zaměřením na léčbu a prevenci onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Nově otevřenou ambulanci vede přední odborník na léčbu a prevenci dětské obezity MUDr. Zlatko Marinov z FN Motol. "Již více než 10 let používáme originální léčebný program, který pomohl více než 2000 dětských pacientů. Náš program je zaměřen na 5 základních pilířů: jídlo, pití, pohyb, spánek a rodina," uvedl MUDr. Marinov. "Vytvořili jsme nejen originální postup vedoucí k účinné optimalizaci a snížení váhy, ale především program, který vede k dlouhodobému udržení výsledků. Léčíme jak pacienta, tak ale zejména jeho celou rodinu, která nastavuje principy antiobezitogenního prostředí. Náš přístup není o tom doporučit pouze dietu. Klíčem úspěchu je nastavení správných stravovacích návyků, které pomohou dětem a jejich rodinám dělat rozhodnutí vedoucí ke zdravému a dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu," uvádí dále Marinov.

Dle potřeby lze dětské pacienty zařadit i na intenzivní 5 týdenní léčebný pobyt, který je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče. Více informací naleznete na https://www.olivovna.cz/

V současné době neexistuje v ČR síť ambulancí zabývající se péčí o dětské pacienty s nadváhou nebo obezitou. A to i přesto, že počet těchto pacientů roste a potřebují dlouhodobou a specializovanou péči. Ani situace s odborníky na dětskou obezitu, není příznivá a jejich počet zůstává stále velmi nízký.

Do ambulance je možné se objednat a rezervovat termín na: www.butterflycare.sdetmiprotiobezite.cz/butterfly/objednavka/

Nebo pište na: butterfly@medasol.eu, nebo volejte: 323 619 103 (105)

Kontakt: V případě zájmu o další informace, prosím kontaktujte:

MUDr. Cecilia Marinová, tel: 724 333 313, mail: cecilia.marinova@medasol.eu

Klíčová slova ČR-zdraví-obezita-děti-Mirapol

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.