Rok 2018 byl významný i pro přehrady

Praha 7. prosince 2018 (PROTEXT)

Český přehradní výbor, z. s. si v letošním roce připomíná několik významných výročí: 25 let své samostatné existence, 50 let od založení Československého přehradního výboru a v neposlední řadě 90. výročí založení Mezinárodní přehradní komise.

V prosinci roku 1928 byla v Paříži založena Mezinárodní přehradní komise (International Commission On Large Dams, ICOLD). Mezi 11 zakládajících států patří i Československo. Hlavním posláním ICOLD je sdílení informací o přehradním stavitelství napříč členskými státy, kterých je k dnešnímu dni rovných sto. ICOLD jako nevládní mezinárodní organizace též spravuje světový registr velkých přehrad, jenž obsahuje více než 60 000 záznamů. Česká republika přispívá do tohoto soupisu 118 přehradami. „Přehrady jsou na Zemi pro potřeby lidí využívány již 7000 let. Historické záznamy lokalizují výstavbu prvních přehrad do oblastí dnešního Iránu, Indie a Ázerbájdžánu. U nás k nejstarším patří nádrž Jordán z roku 1492,“ připomněl z historie přehradního stavitelství předseda Českého přehradního výboru doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. „Užitečnost a nenahraditelnost přehrad dokládá minulost. Budoucnost lidí bez přehrad je nemyslitelná,“ doplnil dále k významu velkých vodních staveb doc. Satrapa.

Tento týden proběhla v Paříži za účasti českých delegátů konference k 90. výročí založení ICOLD. Diskutovala se témata týkající se dalšího rozvoje přehradního stavitelství i vzájemné spolupráce členských států. „Sdílení znalostí a zkušeností z oblasti přehradního stavitelství na mezinárodní úrovni má jednoznačný podíl na zvýšení bezpečnosti i našich přehrad. V době společenského požadavku na vysokou bezpečnost a maximální užitek ze stárnoucích přehrad za využití omezených zdrojů nelze přínosy našeho členství v ICOLD docenit,“ připomněl přítomný člen výkonné rady ČPV Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.

Český přehradní výbor, slavící čtvrt století své samostatné existence, sdružuje téměř sto odborníků a společností zabývajících se projektováním, provozem a výstavbou přehrad. Český přehradní výbor zprostředkovává odborné informace z mezinárodního fóra ICOLD pro využití českým členům, vede český registr přehrad, pořádá odborná setkání a konference. Bohatou a úspěšnou historii ČPV lze doložit řadou vydaných publikací nebo konstatováním, že letos proběhl již 36. ročník mezinárodní konference Přehradní dny (pořádané pravidelně od roku 1961), na které se ČPV organizačně i odborně podílí.

Kromě jubileí uvedených institucí připadají na rok 2018 i výročí některých českých přehrad. Vodní dílo Pastviny na Divoké Orlici (rok dokončení 1938), vodárenské nádrže Křímov a Vír I. (dokončené roku 1958), významná přehrada Nechranice a vodárenská nádrž Ludkovice (rok dokončení 1968) či v roce 1978 uvedená do provozu vodní díla Římov (vodárenská nádrž pro zásobování Českobudějovicka), Stanovice (zásobování Karlovarska) a Dalešice (s hlavním využitím pro energetické účely) patří také mezi oslavence roku 2018.

Kontakt:

Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Tajemník, Český přehradní výbor, z.s.

Email: zukal@czcold.cz

Klíčová slova ČR-stavby-stavebniny-zajímavosti

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.