Firma Diligent spouští v rámci projektu Diligent Institute první globální think-tank o chování a odpovědnosti firem

New York 6. prosince 2018 (PROTEXT/BusinessWire)

Diligent Institute má globální síť více než 500 tisíc předsedů správních rad a profesionálů z oblasti chování a odpovědnosti firem, kteří se své zkušenosti a znalosti rozhodly předat ostatním prostřednictvím nové výzkumné platformy

Společnost Diligent Corporation dnes představila Diligent Institute, špičkový think-tank, který má uspokojit poptávku vyššího managementu firem po službách v oblasti chování a odpovědnosti firem.

Diligent Institute nabídne předsedům správních rad a manažerským týmům výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti chování a odpovědnosti firem, což jim umožní činit kvalifikovanější rozhodnutí a zmírnit sociální a environmentální dopady jejich činnosti. Díky tomu, že má firma Diligent přístup do správních rad více firem, než kdokoli jiný, má jedinečnou příležitost sdílet s ostatními ty nejlepší postupy používané v oblasti odpovědnosti a chování firem na celém světě.

Toto prohlášení firmy Diligent přichází v rámci roku plného inovací a ukazuje na pokračující investice firmy Diligent do sektoru chování a odpovědnosti firem. Tato nová výzkumná divize nabídne ředitelům správních rad a vyššímu managementu možnost získávat aktuální informace o nejnovějších trendech a postupech v oboru od těch nejlepších odborníků na danou problematiku. To jim umožní činit informovanější rozhodnutí a vytvářet strategie pro další úspěšný rozvoj jejich firem.

“Jako jednička v oblasti softwarových řešení pro chování a odpovědnost firem a zajišťování souladu s platnými zákony, jsme se rozhodli vytvořit Diligent Institute, abychom pomohli ředitelům a vyššímu managementu sdílet a získávat nové informace z oboru,“ řekl Brian Stafford, generální ředitel firmy Diligent.

“Dnes jsou pro představenstva firem důležité jiné věci než dříve. Tato jedinečná organizace tak dává vedoucím pracovníkům příležitost získat nové výzkumy podložené informace a nástroje potřebné k přijímání strategických rozhodnutí, která posouvají jejich podniky vpřed.”

Díky globálnímu záběru firmy Diligent se tento nový výzkumný institut odlišuje od ostatních a nabídne výsledky výzkumu založené na konkrétních zkušenostech získaných z různých oborů a zeměpisných oblastí. Diligent Institut tak prostřednictvím dotazníků, případových studií a rozhovorů s předními profesionály a odborníky pomůže zlepšit transparentnost, důvěryhodnost a kvalitu podnikání na celém světě. Institut již nedávnou zveřejnil výstupy z globálního panelu předsedů správních rad a přinesl odpovědi na aktuální palčivé problémy, které musí členové správních rad řešit v rámci série „Ptejte se ředitele (Ask a Director)“.

Institut také založil poradní sbor, jehož členové jsou zástupci různých oborů z různých zeměpisných oblastí světa. Členové poradního sporu mají rozsáhlé zkušenosti a patří mezi ně:

- Anastassia Lauterbach, předsedkyně správních rad firem Dun & Bradstreet, Wirecard a Censhare, hlavní poradkyně firmy McKinsey and Company a autorka knihy The Artificial Intelligence Imperative: A Practical Roadmap for Business (Umělá inteligence: Praktická cesta pro podniky)

- David Larcker, profesor účetnictví na škole James Irvin Miller a ředitel oddělení pro výzkum chování a odpovědnosti firem na ekonomické škole Stanford Graduate School of Business

- Dottie Schindlinger, viceprezidentka a zástupkyně firmy Diligent Corporation pro technologie používané ve službách zaměřených na chování a odpovědnost firem , spoluautorka díla Governance in the Digital Age (Chování v digitálním věku), renomovaná odbornice na chování a odpovědnost firem a zakladatelka projektu BoardEffect.

- Peter Gleason, prezident a generální ředitel Národní asociace ředitelů firem (National Association of Corporate Directors)

- Susan Kilsby, předsedkyně představenstva firmy Shire plc. a čestná ředitelka bez exekutivních funkcí ve firmách Diageo, Goldman Sachs International, Fortune Brand Home & Security a BBA Aviation

- Susan Forrester, předsedkyně představenstva firem G8 Education Ltd, Over the Wire a Xenith IP Group, a též předsedkyně představenstva společnosti National Veterinary Care Ltd.

- TK Kerstetter, zakladatel a ředitel Boardroom Resources, šéfredaktor, člen představenstva a moderátor pořadu “Ze zasedacích síní správních rad Ameriky - Inside America’s Boardrooms”

- Brian Stafford, generální ředitel firmy Diligent Corporation a spoluautor knihy Governance in the Digital Age

“Diligent Institute se snaží řešit globální problémy, které se dnes řeší v zasedacích místnostech správních rad,” řekla Anastassia Lauterbach, členka poradního sboru Diligent Institute. “V dnešní době nastupující umělé inteligence, globálních obav z nerovnosti příležitostí a zmatků kolem vlivu informací na naše životy a rozhodování je stále obtížnější udržet konkurenceschopnost a hodnotu firem. Diligent Institute tak nabízí fantastickou platformu, která členům správních rad umožní získávat nové informace prostřednictvím případových studií a ověřených nejlepších postupů, a pomůže jim tak činit lepší a kvalifikovanější rozhodnutí.”

Diligent Institute je globální výzkumné centrum firmy Diligent Corporation, jejíž služby v oblasti chování a odpovědnosti firem využívá více než 500 tisíc osob, ze 14 tisíc organizací v 90 zemích světa. Institut bude fungovat samostatně a odděleně od vlastního podnikání firmy. Výzkum je prováděn zdarma a můžete s jeho výsledky seznámit na webových stránkách DiligentInstitute.com.

O Diligent Institute

Projekt Diligent Institute vznikl v roce 2018 jako odpověď na otázky ohledně chování a odpovědnosti firem, které trápí ředitele a manažerské týmy. Tento institut slouží jako globální výzkumné centrum firmy Diligent Corporation, přední firmy v oblasti služeb pro správní rady a vyšší manažery firem, týkajících se chování, odpovědnosti a firemní kultury. Diligent Institute je financován výhradně firmou Diligent Corporation.

O společnosti Diligent

Diligent je přední firma v oblasti služeb pro správní rady a vyšší manažery firem, týkajících se chování, odpovědnosti a firemní kultury. Společnost má více než 14 tisíc zákazníků v 90 zemích světa, kteří spoléhají na služby společnosti Diligent v oblasti bezpečného šíření materiálů pro správní rady, bezpečného předávání zpráv, zajišťování souladu firemních procesů s platnými zákony a správy pobočkové sítě. Governance Cloud je jediné cloudové řešení, které splňuje rostoucí nároky předních organizací a firem v oblasti chování a odpovědnosti firem. Další informace získáte na webových stránkách www.diligent.com.

Přečtěte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181205005043/en/

Kontaktní informace

Diligent Corporation

Greg Nyhan, 646-215-6884

gnyhan@mww.com

Zdroj: Diligent Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-trh-služby-Diligent

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.