Nebezpečí nákazy BSE nehrozí ze želatinových výrobků HARIBO CZ

PRAHA 8. června (PROTEXT)

V současné době jsou spotřebitelé zneklidněni vzhledem k výskytu BSE a Creuzfeldt-Jakobovy choroby. Vyhýbají se proto výrobkům, které mají cokoli společného s hovězím masem.

Společnost HARIBO CZ, s.r.o., prohlašuje tímto, že nehrozí nebezpečí přenosu žádné z výše uvedených chorob prostřednictvím želatiny, z níž jsou vyráběny její produkty. K tomuto tvrzení ji opravňují výsledky analýz a testů i veškerá hygienická opatření dlouhodobě uplatňovaná při výrobě želatinových cukrovinek.

Želatinové výrobky firmy HARIBO CZ se vyrábějí pouze z vepřové želatiny, což podle současných vědeckých výzkumů vylučuje nebezpečí nákazy BSE a novou variantou Creuzfeldt-Jakobovy choroby, neboť nebyl prokázán její přenos na prasata. Kromě toho se při výrobě želatiny, používané pro produkty značky HARIBO, dodržuje výrobní postup, který vylučuje jakákoli rizika nákazy. Konkrétně se jedná o zpracování při vysokých teplotách

Naprostou nezávadnost želatiny, kterou HARIBO CZ používá při výrobě cukrovinek, dokládá certifikát výrobce želatiny ISO 9000, jejž společnost od svých dodavatelů vyžaduje. K ochraně spotřebitele slouží také ochranný program HACCP.

Dále chce společnost HARIBO CZ uvést na pravou míru informaci o tom, že by její produkty pocházely z prasat kontaminovaných antibiotiky. Zkoušky želatiny zaměřené na zbytky léčiv, respektive tetracyklin, jenž se používá nejčastěji ve veterinární medicíně a výživě zvířat, vyloučily přítomnost těchto látek. Rovněž tzv. inhibiční test neprokázal přítomnost inhibitorů (látek, zpomalujících vývoj či růst organismů) v želatině, užívané při výrobě želatinových cukrovinek HARIBO.

Vzhledem k současné situaci iniciuje společnost HARIBO CZ další rozsáhlé testy u dodavatelů surovin pro své výrobky i v nezávislých výzkumných laboratořích, nicméně může ujistit spotřebitele o naprosté nezávadnosti a pozitivním zdravotním vlivu želatiny používané na výrobky značky HARIBO.

Kontakt:

CIA Czech Republic, s. r. o.

Hybernská 32, 110 00 Praha 1

Eva Boková

tel. č.: 02/2422 2322, fax: 02/2422 3222

e-mail: e.bokova@ciacz.com .

Klíčová slova PROTEXT-potravinářství-Haribo-BSE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.