Ambasadorem kvality ČR je ŠKODA AUTO

Praha 3. prosince 2018 (PROTEXT)

Cena Ambasador kvality ČR byla vyhlášena jako horká novinka v rámci podpory rozvoje a zavádění zásad managementu kvality v různých podobách. Určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě jako celku, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Organizace dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám.

První místo v soutěži získala největší tuzemská automobilka ŠKODA AUTO, a.s. Může se tak pyšnit titulem Ambasador kvality České republiky. ŠKODA AUTO je leaderem kvality v České republice nejen v oblasti automotive. Svojí dlouholetou činností se podílí na budování renomé značky a přispívá tím i k zviditelnění celé České republiky a jejich výrobců ve světě.

Na druhém místě se v ocenění umístila společnost Makro Cash & Carry ČR, s. r. o., řetězec samoobslužných obchodních domů, a na třetím významná pekárenská firma Penam, a.s.

I v dalších kategoriích uspěla ŠKODA AUTO: Vlastimil Krčma přebíral Cenu Anežky Žaludové za svůj mimořádný celoživotní příspěvek v oblasti kvality. Frank Schreier si odnesl titul Manažer kvality roku 2018.

Klíčová slova ČR-hospodářství-trh-automoto-potraviny-ocenění-firmy-Česká společnost pro jakost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.