Společnost Elbit Systems otevírá v Rumunsku závod na integraci a výrobu armádních pozemních systémů

Bukurešť (Rumunsko) 27. listopadu 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Pokročilé pozemní systémy jsou určeny jak pro uspokojení poptávky v Rumunsku, tak pro export

Společnost Elbit Systems dnes v Rumunsku otevřela závod na výrobu a návrh nových armádních pozemních systémů. Závod se nachází v blízkosti Bukurešti a dnešního slavnostního otevření se zúčastnili vrchní představitelé státu i zástupci průmyslu. Nový závod se bude zabývat vývojem, výrobou a integrací zbraňových systémů a obranných věží, které firma vyrábí. Výrobky jsou určeny jak pro domácí tak zahraniční trhy.

Yehuda (Udi) Vered, generální ředitel divize pozemních systémů C4I firmy Elbit Systems, řekl: "Je mi velkou ctí oznámit, že provoz tohoto nového závodu bude zahájen okamžitě a že již máme objednávky nejen od rumunského Ministerstva národní obrany, ale také od zahraničních zákazníků."

Firma Elbit Systems v Rumunsku úspěšně působí již více než 25 let a patří mezi dlouhodobé dodavatele rumunského Ministerstva národní obrany, spolupracuje s místními firmami a účastní se velkých projektů, jako je modernizace letové flotily či projekty pro rumunské pozemní vojsko a námořnictvo. Nový závod s výrobními a inženýrskými kapacitami o rozloze 1000 m2 se nachází blízko Bukurešti a jedná se o již 4. závod firmy Elbit Systems v Rumunsku. Tento nový podnik tak podstatně zvýší výrobní a inženýrské kapacity firmy Elbit Systems v Rumunsku a pomůže rozšířit zaměstnaneckou základnu. Navíc přinese do Rumunska další technologické know-how.

Pan Vered dodává: "Tento nový závod je dalším krokem v zapouštění našich kořenů v Rumunsku. Je pro nás velkou ctí dodávat rumunským armádním silám moderní technologicky vyspělé pozemní systémy. Jsme hrdí na rozšíření našich technologických a výrobních kapacit v zemi a věříme, že se nám podaří využít naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti pozemních systémů, přivést do Rumunska nové technologie, zaměstnat zde další lidi a posílit I naše vývozní aktivity."

O společnosti Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. je nadnárodní technologická společnost zabývající se širokým spektrem obranných, bezpečnostních a komerčních systémů po celém světě. Skupina do které patří firma Elbit Systems a její sesterské společnosti poskytuje služby v oblasti leteckých, pozemních a námořních systémů, kontrolních, komunikačních a zabezpečovacích technologií ("C4ISR"), bezpilotních letadel, pokročilých elektrooptických vesmírných systémů, EW technologií, datových systémů a systémů radiové komunikace. Firma se také zabývá modernizací stávajících platforem, vývojem nových obranných technologií a komerčními aplikacemi v oblasti technické podpory, školení a simulačních systémů.

Další informace najdete na webových stránkách: http://www.elbitsystems.com

Spojte se s námi na: FacebookTwitterYoutube

Elbit Systems Ltd., logo, značka, názvy produktů, služeb a procesů, které jsou uvedeny v této tiskové zprávě jsou registrovanými obchodními značkami firmy Elbit Systems Ltd. nebo jejích sesterských společností. Všechny ostatní názvy značek, produktů, služeb a procesů jsou obchodními známkami příslušných vlastníků. Odkazy na používání produktů, služeb nebo procesů jiných firem, než Elbit Systems Ltd. neznamenají, že by firma Elbit Systems Ltd. tyto produkty, služby nebo procesy třetích stran doporučovala, schvalovala či podporovala. Žádná část této tiskové zprávy nesmí být považována (vědomě či domněle) za poskytnutí licence či práva na užívání jakýchkoli patentů, práv duševního vlastnictví, obchodních značek či jiného duševního vlastnictví společnosti Elbit Systems Ltd. či třetích stran, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.

Kontaktní informace:

David Vaaknin

Viceprezident firemní komunikace

Tel: +972-77-2946691

Mobil: +972-52-8000403

david.vaaknin@elbitsystems.com

Dana Tal-Noyman

Manažerka pro firemní komunikaci a digitální média

Tel: +972-77-2948809

Mobil: +972-54-9998809

dana.tal@elbitsystems.com

Zdroj: Elbit Systems

Klíčová slova Rumunsko-stroje-zbraně-průmysl-Elbit Systems

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.