Quarry Life Award 2018: Kdo zvítězil ve 4. ročníku?

Praha 13. listopadu 2018 (PROTEXT)

Studenti Šimon Zeman a Jakub Vácha zvítězili v kategorii výzkumných projektů

Studenti Šimon Zeman a Jakub Vácha zvítězili v kategorii výzkumných projektů

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Quarry Life Award. Vítězné projekty byly oceněny trofejemi, diplomy a šeky v hodnotě 2 500 a 5 000 eur. Celkem byly uděleny ceny za 17 500 eur.

Se svými návrhy projektů se do posledního ročníku soutěže, kterou v ČR a SR pořádají společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a Českomoravský cement, a.s., přihlásilo 10 týmů, z nichž 6 vybraných realizovalo od 1. ledna do 20. září 2018 své projekty v lomech Pohled, Hrabůvka a Mokrá a na štěrkopískovnách Planá nad Lužnicí a Bytča (Slovensko). Týmy usilovně pracovaly na svých projektech až do 20. září, kdy byly povinny odevzdat závěrečné zprávy, které hodnotila česká porota složená z řad odborníků a zástupců obou pořádajících společností.

Všechny předložené projekty byly velmi dobře a podrobně zpracované, s velkým entuziasmem, pílí a nápady. Porota oceňovala především inovativnost, přenositelnost závěrů a jejich aplikovatelnost v terénu.

Výzkumné projekty

1. místo: Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven (J. Vácha, Š. Zeman)

2. místo: Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů (L. Tichý, P. Dundek, L. Růžičková, S. Švédová)

3. místo: Kamenolom Hrabůvka: potenciál pro refugium vzácných druhů (J. Růžičková, L. Harmáčková, M. Hykel, O. Popelka, V. Taraška)

Veřejné komunitní projekty

1. místo: Biodiverzita a člověk: propojení antropologických a ekologických souvislostí ve štěrkopískovně Bytča (K. Zahradníčková, R. Krylová, A. Pelikánová, V. Jurek, J. Lojda)

2. místo: Hoď krátký pohled na kamenolom Pohled (kolektiv studentů gymnázia Chotěboř pod vedením E. Jirsové)

2. místo: Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)

Vítěz veřejného hlasování: Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)

Za nejlepší v kategorii Výzkumné projekty vyhodnotila porota projekt dvou gymnazistů: Jakuba Váchy a Šimona Zemana řešící biodiverzitu bezobratlých v pískovně Planá nad Lužnicí v jižních Čechách. Tým nalezl celkem 344 druhů bezobratlých, 30 druhů obratlovců, 46 druhů cévnatých rostlin a 3 druhy mechorostů. Na základě tohoto zjištění byla pískovna týmem vyhodnocena jako biologicky vysoce významná, s výskytem mnoha ohrožených druhů a biotopově specializovaných živočichů. Součástí navrhovaných opatření jsou doporučení, jak postupovat při rekultivaci a sanaci pískovny, návrh Edukačního biocentra a brožura o geologii.

První místo v kategorii Veřejné komunitní projekty získal projekt zabývající se antropologickými a ekologickými souvislostmi ve štěrkopískovně Bytča na Slovensku. Soutěžní tým pracoval především s místní komunitou, oslovoval kolemjdoucí, prováděl hloubkové rozhovory se zdejšími klíčovými stakeholdery a také uspořádal mezioborovou procházku za účasti místních obyvatel a vedoucího pískovny. Antropologický výzkum doplnil tým o terénní šetření, monitoringy druhů, ať už rostlinných či živočišných, a o přehled biotopů. Praktickými závěry jsou návrhy řešení jak na podporu biodiverzity, tak na podporu společného užívání možných vodních ploch pro volnočasové aktivity místních občanů jako je např. koupání či procházky.

Všech šest projektů se nezávisle na výsledcích českého kola účastní i mezinárodního kola soutěže. Vyhlášení proběhne 5. prosince v Bruselu a vítězné projekty v šesti kategoriích budou oceněny částkou 10 000 eur. Celkový vítěz ročníku získá 30 000 eur.

Více informací o soutěži, aktuality i blogy týmů najdete na webové stránce soutěže http://www.quarrylifeaward.cz.

KONTAKT:

Českomoravský cement, a.s.

Mokrá 359

664 04 Mokrá-Horákov

Tel.: +420 544 122 111

E-mail: info@cmcem.cz

Klíčová slova ČR-stavebnictví-příroda-ekologie-školy-věda-zajímavosti-Českomoravský cement

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Stavebnictví, bydlení a reality
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.