Nové údaje ze společnosti Johnson & Johnson Vision zdůrazňují potřebu a potenciální standardy rozhodování na bázi důkazů v oblasti myopie

Jacksonville (Florida) 5. listopadu 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Dvě metaanalýzy, včetně první svého druhu zaměřené na krátkozraké děti, budou prezentovány na výročním setkání Americké akademie optometrie roku 2018

Společnost Johnson & Johnson Vision dnes oznámila, že Noel A Brennan, PhD, ředitel globální platformy pro léčení krátkozrakosti a známý výzkumník a specialista v oboru, ve dnech 7. - 10. listopadu představí údaje o progresi krátkozrakosti a metodách vyšetřování pro její léčení na výročním zasedání Americké akademie optometrie v roce 2018 v San Antoniu v Texasu.

Myopie, neboli krátkozrakost, je oční onemocnění, při kterém se vzdálené objekty jeví rozmazané. Je to nejčastější příčina poškození zraku a je spojena se zvýšeným výskytem katarakty, glaukomu, degenerací sítnice a slepotou. Při zanedbání kontroly se komplikace způsobené krátkozrakostí pravděpodobně v příštích několika desetiletích stanou hlavní příčinou nevratné ztráty zraku a slepoty, kdy se očekává, že se jejich výskyt do roku 2050 celosvětově zdvojnásobí.

„Navzdory exponenciálnímu nárůstu výskytu krátkozrakosti se ukázalo, že jen málo strategií používaných pro kontrolu krátkozrakosti je efektivních a že toto onemocnění nemá stejnou vědeckou pozornost jako ostatní vady zraku," uvedl Dr. Brennan. „Vzhledem k nedostatku globálně schválené modality pro kontrolu krátkozrakosti se odborníci na oční péči v celém světě při intervenci významně spoléhají na své odborné znalosti a úsudek, často bez důkazních dat, které by dále podporovaly rozhodnutí pro léčbu pacientů."

Dvě metaanalýzy, které byly prezentovány na setkání, zahrnují:

Údaje pro rozhodování založené na důkazech při léčbě krátkozrakosti

Ve studii s názvem „Účinnost myopických kontrolních intervencí založená na důkazech" Dr. Brennan vyhodnotil účinnost současných způsobů léčby krátkozrakosti včetně 0,01% atropinu, ortokeratologie, vícezónových měkkých kontaktních čoček, brýlí (E-line, DIMS) a zvýšeného venkovního času z 32 publikovaných studií.

Tato analýza zjistila, že největší účinky léčby, které byly dosud zaznamenány, jsou 0,34 mm axiálního prodloužení a refrakční chyba 1,05 D - účinky, které mohou být omezeny na určité pacienty a může dojít k návratu vady. Ve světě podávání zpráv o lékařských datech založených na důkazech představují tyto hodnoty nejlepší možný scénář a jsou základem pro vzdělávání praktických lékařů a pacientů při pomoci zvládnout očekávání v oblasti léčby a řízení myopie. Analýza také uvádí, že 0,01 % atropinu je při léčbě axiálního prodloužení klinicky neúčinné.

Dr. Brennan představí tuto studii v pátek 9. listopadu od 10:00 do 12:00 hod. ve výstavní síni Kongresového centra Henry B. Gonzalez.

Axiální délka jako měřítko progrese krátkozrakosti u dětí

„Vliv věku a rasy na axiální prodloužení u krátkozrakých dětí" je první metaanalýzou axiálního prodloužení u krátkozrakých dětí. Údaje byly shrnuty ze 63 studií progrese dětské myopie a Dr. Brennan vyvinul nové rovnice, které namísto progrese refrakce zkoumaly axiální délku myopických subjektů - opakovatelné měření, které lze získat bez cykloplegie, což je paralýza ciliárního svalu, která zabraňuje zakřivení čočky umožňující zaměření na blízké objekty.

Vzhledem k tomu, že snahy o dosažení kontroly krátkozrakosti jsou stále rozšířenější, měření axiální délky má potenciál stát se častějším ukazatelem progrese, které pomůže odborníkům lépe vyhodnotit a posoudit účinnost zákroků pro své pacienty.

„Tato studie nás zavádí do oblasti, ve které lze posoudit budoucí očekávání ohledně účinnosti kontroly krátkozrakosti a způsobu měření individuálního pokroku u pacienta," uzavírá Dr. Brennan.

Dr. Brennan představí tento dokument ve čtvrtek 8. listopadu ve 13:00 hod. v místnosti č. 304 Kongresového centra Henry B. Gonzalez.

Objevování nesplněných potřeb

Společnost Johnson & Johnson Vision je zaměřena na pomoc lidem, aby lépe viděli, lépe se začleňovali a lépe žili. Společnost podporuje pokračující výzkum, který může mít dopad na oblasti s výraznou nesplněnou potřebou, včetně krátkozrakosti, která je jedním z největších ohrožení zdraví oka v 21. století. Kromě novátorského výzkumu a vývoje se společnost také podílí na několika programech, které rozšiřují pro lidi na celém světě v průběhu jejich života přístup k vysoce kvalitní oční péči. Společnost Johnson & Johnson Vision je dlouholetým podporovatelem programu Sight for Children (Zrak pro děti), který od roku 2002 poskytuje přístup k oční péči a službám pro více než 24 miliónů dětí, se silným zaměřením na Asii, kde je krátkozrakost nejrozšířenější.

Další informace o společnosti Johnson & Johnson Vision na Akademii 2018 naleznete na webových stránkách www.jnjvisionpro.com/academy.

Johnson & Johnson Vision

Ve společnosti Johnson & Johnson Vision máme odvážnou ambici: změnit trajektorii zdraví očí na celém světě. Prostřednictvím našich provozních společností poskytujeme inovace, které umožňují odborníkům v oblasti oční péče přinášet lepší výsledky pacientů v průběhu jejich života, s produkty a technologiemi, které řeší nesplněné potřeby, včetně refrakční chyby, katarakty a syndromu suchého oka. V komunitách s největší potřebou spolupracujeme na rozšíření přístupu ke kvalitní oční péči a zavazujeme se pomáhat lidem lépe vidět, lépe se začleňovat a lépe žít. Navštivte nás na stránkách www.jjvision.com. Sledujte @JNJVision na Twitteru a Johnson & Johnson Vision na LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600714/Johnson_and_Johnson_Vision_Logo.jpg

KONTAKT: Kara Peterson, 904-443-3480 (kancelář), 817-374-3960 (mobil), kpeter9@its.jnj.com

Klíčová slova USA-věda-zdraví-Johnson & Johnson Vision

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.