Jak digitalizace a 3D modely pronikají do dopravních staveb

Praha 29. října 2018 (PROTEXT)

Ministerstvo dopravy pořádá 30. října Odborný kulatý stůl, kde budou představeny návrhy technických předpisů a metodik pro zavedení metody BIM. Debatu, v níž k metodě promluví zahraniční odborníci, bude ČTK vysílat živě v servisu PROTEXT VIDEO od 9:00 do 13:00 hod.

Metoda BIM (Building Information Modelling) která pracuje s 3D modelem umožňujícím lepší plánování, přehlednější analýzy pro výběr variant, předcházení kolizím a prodloužení výstavby. Pomůže také vytvoření přesnější zadávací dokumentace a koneckonců i předvedení plánů veřejnosti prostřednictvím digitální vizualizace.

Státní fond dopravní infrastruktury na svých webových stránkách uvádí, že digitální model je dostupný jak investorovi, tak jednotlivým dodavatelům. Je využitelný po celou dobu životnosti stavby, což znamená, že jsou k dispozici strukturovaná data již od prvotního návrhu, přes výstavbu, až po provozování stavby nebo správu budovy a případné rekonstrukce až po její demolici a ekologickou likvidaci nebo opětovné využití stavebního materiálu. "Výsledkem celého procesu je zvýšení efektivity při řízení přípravy, výstavby a správy stavby a snížení nákladů na její realizaci," zdůrazňuje SFDI.

Výhody zavedení BIM se projevují již v procesu přípravy projektu, kde lze odhalovat kolize a problémy, které by se musely řešit až na staveništi za mnohem vyšší náklady. Jedná se zejména o takzvané ´clash detection´, kdy 3D model ukáže prostorové uspořádání, odhalí nežádoucí kolize konstrukcí, inženýrských sítí, mostních konstrukcí či zakládání.

V procesu výstavby je například dosahováno výrazných přínosů využitím BIM modelu k automatickému navádění zemních strojů, aktuální kontrole harmonogramu stavby, řízení nákladů v čase a v neposlední řadě také k projednávání a odsouhlasení případných změn.

Přes všechny známé výhody je v České republice zavedení informačního modelování u dopravních staveb v současnosti na počátku cesty. Kulatý stůl na ministerstvu dopravy má pomoci tento proces zrychlit.

Tisková konference proběhne od 9:00 do 13:00 hod. Přímý přenos můžete sledovat na portále České noviny zde.

Klíčová slova ČR-doprava-správa-služby-stavby-ministerstvo

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.