Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2018

Brno 18. října 2018 (PROTEXT)

XXV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2018 proběhne ve dnech 23. až 26. 10. 2018 na brněnském výstavišti v pavilonu V. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 23. až 25. 10. od 8 do 16 hodin a 26. 10. od 8 do 14 hodin.

Veletrh proběhne pod záštitou:

- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

- Rektora Vysokého učení technického v Brně pana prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

- Poslance Parlamentu ČR, pana prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA

- Hejtmana Jihomoravského kraje, pana JUDr. Bohumila Šimka

- Primátora statutárního města Brna, pana Ing. Petra Vokřála

- Velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice pana Dr. Christopha Isranga

- Velvyslance Francie v České republice, pana Rolanda Galharaque

Veletrh Gaudeamus v Brně je zaměřen na pomaturitní vzdělávání je významným informačním zdrojem pro studenty středních škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. i IV. ročníků středních škol. Návštěva studentů III. ročníků může přímo ovlivnit, například, volbu maturitních předmětů a následně budoucí studium.

Veletrh Gaudeamus v Brně nabízí informace, které studenti nenajdou na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů, možnost osobního setkání se zástupci, a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí.

Veletrh návštěvníkům nabídne 438 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10.000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze čtrnácti zemí světa. Zahraniční vystavovatelé přijedou z Velké Británie, Číny, Dánska, Slovenska, Nizozemí, Švýcarska, Francie, Německa, Singapuru, Švédska, Slovinska, USA a Španělska.

Novinkou letošního ročníku veletrhu Gaudeamus bude prezentace Jihomoravského kraje a jeho top zaměstnavatelů. Studenti budou moci na veletrhu navštívit stánky významných technologických firem, setkat se s jejich zaměstnanci a dozvědět se spoustu zajímavostí o jejich činnosti, o nabídce praxí, stáží a uplatnění v průběhu i po skončení studia.

Pro studenty jsou připraveny tyto doprovodné programy:

- Přednášky vystavujících škol

- Testovací centrum

- Poradenský servis

- Věda pro život

- Centrum kariérového poradenství

- Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii

Každý student návštěvou veletrhu získá:

- vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí

- informace o přijímacím řízení a podmínkách studia

- tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení

- elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů

- možnost otestovat se elektronickým testem předpokladů pro studium

- poradenství o studiu v zahraničí

- kariérové poradenství

- poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách

- pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven, kromě tištěného a elektronického katalogu, tištěný návod "Jak na VŠ" a "Slovníček VŠ pojmů".

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra vzdělávání Všem a dalších institucí.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Registrace studentů a pedagogů probíhá na www.gaudeamus.cz. K dnešnímu dni je k návštěvě veletrhu zaregistrováno o 9 % více studentů ve srovnání

se stejným obdobím minulého roku. K návštěvě veletrhu se zaregistrovalo 378 pedagogů a výchovných poradců (o 4 % více ve srovnání s rokem 2017).

Data vyplívající z registrace studentů:

- Zaregistrovaných je 69 % žen a 31 % mužů

- 75 % registrovaných jsou studenti IV. ročníku SŠ, 20 % tvoří studenti III. ročníků SŠ

- 60 % registrovaných nyní studuje gymnázium, 32 % střední odbornou školu

- Mezi 5 nejvíce žádaných studijních směrů patří: ekonomika, společenské vědy, management, jazyky, a učitelství

- 78 % registrovaných se během veletrhu chystá navštívit doprovodné přednášky, 45 % plánuje využít služeb poradenského servisu a testovacího centra a 60 % registrovaných by rádo navštívilo expozice doprovodného programu Věda pro život.

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 23. 10. 2018 v 08:30 v přednáškovém sále B v pavilonu V brněnského výstaviště. Slavnostního zahájení se zúčastní vedoucí představitelé většiny vystavujících subjektů. Osobní účast na slavnostním zahájení potvrdili:

- JUDr. Bohumil Šimek, Hejtman Jihomoravského kraje

- prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Prorektor pro zahraniční vztahy VUT v Brně

- Tomáš Fliegel, vedoucí Koncepčního oddělení odboru vysokých škol MŠMT ČR

- Ing. Pavel Mikula, organizační garant a ředitel veletrhu Gaudeamus

Bezprostředně po slavnostním zahájení proběhne v přednáškovém sále B tisková konference.

Kontakt:

Dana Jakubjanská, DiS.

asistentka ředitele

MP-Soft, a.s.

info@gaudeamus.cz

http://www.gaudeamus.cz

Klíčová slova ČR-vzdělání-Gaudeamus-firmy-MP-Soft

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.