Brno hostilo Čínsko-české sympozium elektronové mikroskopie

Brno 16. října 2018 (PROTEXT)

Pozvání na sympozium přijalo šestnáct profesorů z čínských univerzit, které spolupracují s firmou TESCAN

Pozvání na sympozium přijalo šestnáct profesorů z čínských univerzit, které spolupracují s firmou TESCAN

Výměna zkušeností a sdílení nejnovějších poznatků v oboru elektronové mikroskopie, to byly dva hlavní cíle prvního ročníku Čínsko-českého sympozia elektronové mikroskopie, které se uskutečnilo 11. října v brněnském Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

Pozvání na sympozium přijalo šestnáct profesorů z čínských univerzit, které spolupracují s firmou TESCAN. Někteří z nich v Brně přímo prezentovali výsledky svých výzkumů. "Úroveň akademického výzkumu v Číně dlouhodobě roste. Čínské univerzity jsou masivně dotovány státem a dosahují porovnatelných výsledků s vyspělými státy. V tak globálním oboru, jakým je elektronová mikroskopie, je důležité sdílet poznatky s celosvětovou vědeckou komunitou a já jsem velmi rád, že náš ústav je toho součástí," uvedl Ludvík Kunz, ředitel Ústavu fyziky materiálů.

Jeho slova potvrdil i Maroš Karabinoš, ředitel obchodu a marketingu firmy TESCAN, která sympozium spolupořádala: "Růst čínského výzkumu dobře vidíme na počtu našich prodaných mikroskopů v tomto regionu. Z Brna jich tam jen v posledních letech zamířilo více než 200 kusů. Budoucnost prakticky všech hi-tech oborů je spojena právě s elektronovou mikroskopií a i Čína v tomto oboru má co nabídnout."

Podle organizátorů sympozium přineslo transfer znalostí a zkušeností zejména v oblasti materiálových věd, což je jeden z cílů Programu Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů Strategie AV21. Témata odborných přednášek se týkala například vlivu okolního prostředí na šíření únavových trhlin nebo biokompatiblity materiálů používaných v medicíně. Sympozia se zúčastnili i specialisté z čínské dceřiné společnosti TESCAN China.

Kontakt:

e-mail: marketing@tescan.com

Klíčová slova ČR-Čína-stroje-elektronika-firmy-Tescan

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.