Boston Scientific přináší do Evropy systém GUIDE™ XT pro vizualizaci hluboké mozkové stimulace

Edinburgh (Skotsko) 27. září 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) dnes představila nový systém GUIDE™ XT pro vizualizaci hluboké mozkové stimulace (DBS) v Evropě. Systém GUIDE XT je první vizualizační systém DBS vyvinutý s ohledem na direkcionalitu využívající specifickou anatomii pacienta a stimulační modelaci pole. Tato technologie poskytuje lékařům možnost 3-D plánování obrazu a při použití ve spojení se systémy VerbiseTM DBS jim umožňuje přizpůsobit a optimalizovat léčbu pomocí DBS.

DBS léčí symptomy pohybové poruchy u pacientů s Parkinsonovou chorobou, dystonií nebo esenciálním třesem. Postup stimuluje cílenou oblast mozku prostřednictvím implantovaných elektrod, které jsou napájeny zařízením nazývaným implantabilní pulzní generátor (IPG).

Systém GUIDE XT automaticky detekuje umístění elektrod implantovaných neurochirurgem ve zobrazení mozku. Po implantaci naprogramuje klinický lékař pacientovo zařízení, přičemž systém GUIDE XT lze použít k vizualizaci stimulačního pole a efektivnímu určení nejvhodnějšího nastavení pro každého pacienta.

„Současná praxe v programování DBS může zahrnovat několik návštěv a hodiny pokusů a omylů, než se podaří zjistit správné stimulační nastavení," uvedl profesor Jens Volkmann, ředitel a předseda Neurologického oddělení Fakultní nemocnice v německém Würzburgu. "Na rozdíl od vizualizačních systémů, které používají obecný atlas, systém GUIDE XT nám umožňuje vizualizovat umístění elektrod v mozku pacienta. Simulací a vizualizací různých stimulačních nastavení je mnohem jednodušší zvolit takové počáteční naprogramování, u kterého je pravděpodobné, že povede u daného pacienta k očekávaným výsledkům."

„Přímá vizualizace příslušných struktur uvnitř mozku jednotlivých pacientů je u DBS velmi důležitá. Toto je "zlatý standard" při plánování chirurgické trajektorie pro implantaci elektrod", vysvětluje profesor Ludvic Zrinzo, vedoucí oddělení funkční neurochirurgie na institutu UCL Queen Square v Londýně. „Systém GUIDE XT integruje chirurgické plánování s radiologickým ověřením umístění elektrod, slibuje hladší pracovní postup a umožňuje chirurgům lépe pomáhat jejich klinickým kolegům při programování parametrů DBS pro každého pacienta."

Studie zjistila, že celkový programovací čas používající první generaci systému GUIDE byl výrazně kratší než tradiční programovací čas (n = 10, p <0,0001).1 Kratší programovací čas je přínosný jak pro lékaře, tak pro pacienty, protože může eliminovat potřebu dalších návštěv a zkrátit dlouhé časové prodlevy nutné pro úpravu nastavení stimulace, které mohou být pro pacienta stresující a únavné.

„Systém GUIDE XT je navržen tak, aby programování DBS zjednodušil a zároveň poskytoval lékařům individuální a doplňkové informace, které by mohly vést k lepším výsledkům u pacientů," řekl Maulik Nanavaty, seniorní viceprezident a prezident společnosti Neuromodulation, Boston Scientific. "Společnost Boston Scientific se věnuje poskytování pokročilých řešení a významným inovacím, které pomáhají klinickým lékařům zlepšit život pacientů pomocí personalizované léčby."

Od okamžiku, kdy společnost Boston Scientific získala značku CE pro systém Vercise DBS v roce 2012, nasadila stálé tempo inovací v oblasti DBS, a to včetně uvedení systému Verbise GeviaTM DBS* v roce 2017, který je vybaven funkcí CartesiaTM Directional Lead** představující podmíněně bezpečný systém2 pro magnetickou rezonanci (MR) s direkcionalitou a s možností dobíjení. Společnost představila v loňském roce systém Vercise DBS také ve Spojených státech.

Systém GUIDE XT** byl vyvinut ve spolupráci se společností Brainlab AG vyrábějící zdravotnickou techniku na bázi softwaru, která pomáhá zlepšit plánování léčby pacienta a chirurgickou navigaci. Exkluzivní spolupráce mezi společnostmi Brainlab a Boston Scientific poskytuje komplexní portfolio zahrnující všechny klíčové prvky léčby hlubokou mozkovou stimulací (DBS) pro pacienty a lékaře.

O společnosti Boston Scientific

Společnost Boston Scientific proměňuje životy po celém světě prostřednictvím inovativních lékařských řešení, která zlepšují zdraví pacientů. Coby celosvětový lídr v oblasti zdravotnických technologií již více než 35 let činíme vědecké pokroky pro lepší život tím, že nabízíme širokou škálu vysoce výkonných řešení, která uspokojují potřeby pacientů a snižují náklady na zdravotní péči. Více informací naleznete na webových stránkách: www.bostonscientific.eu a spojit se s námi můžete na Twitteru a Facebooku.

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu ustanovení článku 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a článku 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934. Výhledová prohlášení jsou obvykle uvozena slovy jako například „předvídat", „očekávat", „předpokládat", „věřit", „plánovat", „odhadovat", „zamýšlet". Tato výhledová prohlášení jsou založena na našem přesvědčení, předpokladech a odhadech s použitím informací, které máme v dané době k dispozici, a nemají být zárukou budoucích událostí nebo výsledků. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné výroky týkající se uvádění produktů na trh, jejich výkonnosti a dopadu. Pokud se naše základní předpoklady ukáží jako nesprávné nebo se projeví určitá rizika či nejistoty, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání a odhadů vyjádřených nebo naznačených našimi výhledovými prohlášeními. Tyto faktory v některých případech ovlivnily a v budoucnosti (spolu s dalšími faktory) by mohly ovlivnit naši schopnost realizovat naši obchodní strategii a mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny v této tiskové zprávě. Z tohoto důvodu upozorňujeme čtenáře, aby se na žádná z našich výhledových prohlášení přehnaně nespoléhali.

Mezi faktory, které mohou způsobit takové rozdíly, patří mimo jiné: budoucí hospodářské, konkurenční, vyrovnávací a regulační podmínky; představení nových produktů; demografické trendy; uzavření a integrace akvizic; duševní vlastnictví; soudní spory; podmínky na finančních trzích; a budoucí obchodní rozhodnutí učiněná námi či našimi konkurenty. Všechny tyto faktory je obtížné nebo nemožné předvídat přesně a mnohé z nich jsou mimo naši kontrolu. Podrobnější seznam a popis těchto a dalších důležitých rizik a nejistot, které mohou ovlivnit naše budoucí činnosti, viz část I bod 1A - Rizikové faktory v naší poslední výroční zprávě na formuláři 10-K předložené Komisi pro cenné papíry, kterou můžeme aktualizovat v části II bodu 1A - Rizikové faktory ve čtvrtletních zprávách na formuláři 10-Q, který jsme již předložili nebo následně předložíme. Odmítáme jakýkoli záměr nebo povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, aby odrážela jakoukoli změnu v našich očekáváních nebo v událostech, podmínkách nebo okolnostech, na kterých se tato očekávání mohou zakládat nebo která by mohla ovlivnit pravděpodobnost, že se skutečné výsledky budou lišit od těch obsažených ve výhledových prohlášeních. Toto varování platí pro všechna výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu.

KONTAKTY

Rosie Ireland

EMEA Vztahy s médii

+44 (0)7585 403359

rosie.ireland@bsci.com

Susie Lisa, CFA

508-683-5565 (kancelář)

Vztahy s investory

Boston Scientific Corporation

BSXInvestorRelations@bsci.com

1 Pavese et al. Traditional trial-and-error versus neuroanatomical-3D-image software-assisted deep brain stimulation programming in patients with Parkinson's disease, 2017 WSSFN Conference, Berlin.

2 1.5 Lze použít pro magnetickou rezonanci Tesla MRI v případě, že jsou splněny všechny podmínky použití.

*Systém VerciseTM GeviaTM DBS není dostupný k použití nebo prodeji v USA.

**Vercise CartesiaTM Directional Lead a GUIDE XT - varování: výzkumné zařízení. Omezeno federálním (nebo americkým) právem pouze pro účely výzkumu. V USA není dostupné k prodeji.

Klíčová slova Británie-věda-zdraví-Boston Scientific Corporation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.