Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Praha 20. září 2018 (PROTEXT)

Předání petice na podporu biotroniky do Senátu Parlamentu České republiky

Předání petice na podporu biotroniky do Senátu Parlamentu České republiky

Sanátor Tomáš Pfeiffer na Mezinárodní konferenci o CAM v Evropském parlamentu 16. října 2017

Informace o předání petice na podporu biotroniky do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s počtem petentů přes 40 tisíc.

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky svolává tiskovou konferenci.

Dne 26. 9. 2018 v 10.30 hod. - Soukenická 21, Praha 1 s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě.

Seznámíme Vás s aktuálními informacemi o veřejném slyšení k "Petici na podporu biotroniky" v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, které proběhne 25. 9. 2018 od 14.05 hod.

Petice reaguje na jednostrannou mediální kampaň zaměřenou proti alternativní medicíně. Chceme upozornit na zájem veřejnosti o alternativní medicínu, resp. Biotroniku Josefa Zezulky. Naším krátkodobým cílem je účastnit se legislativního procesu a přinést odborné i laické veřejnosti relevantní informace o stavu v této oblasti ve světě.

Za tím účelem obdrží novináři nejnovější komplexní vědecky podložené informace ze světa. Bude jim promítnut i krátký záznam vyjádření zástupců světových autorit jako je EUROCAM nebo WHO, konzultanta pro oblast CAM (Complementary and Alternative Medicine), genetika pracujícího v Oxfordu, který je konzultantem britské vlády pro tuto oblast, a dalších. Získáte informace o jednání Evropského parlamentu, Světového zdravotnického shromáždění a ostatních. V neposlední řadě bude představen dokument financovaný americkou vládou, který mapuje možnost použití CAM ve vojenských zdravotnických systémech NATO. Snad nejzásadnější je zveřejnění zhodnocení studií "zlatého standardu" v databázi Cochrane porovnávající účinnost CAM a medicínských postupů, která je doslova průlomem v pohledu na CAM.

Naše komora se zúčastnila několika jednání na mezinárodní úrovni v Bruselu i jinde a stala se členem mezinárodní politické Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, proto se snažíme tyto informace přinést naší odborné i laické veřejnosti. Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky Vám poskytne informace k aktuálním otázkám komplementární a alternativní medicíny a otázkám připravovaného zákona o léčitelství, tedy o oblasti, kterou podporuje dle agentury STEM/MARK 85 % našich občanů.

ikona Pozvánka na tiskovou konferenci

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky,

Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00

Místo a čas konání tiskové konference:

26. 9. 2018 v 10.30 hod

Soukenická 21, Praha 1

e-mail: sbjz@dub.cz

tel: 603 723 713

www.dub.cz, www.sanator.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-Profesní komora Sanátor

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.