Předseda představenstva společnosti Trina Solar Jifan Gao se vyjádřil k pokračujícímu stabilnímu růstu výrobce fotovoltaických zařízení v roce 2018

Čchang-čou (Čína) 23. srpna 2018 (PROTEXT/PRNewswire)

Společnost Trina Solar se dostala do středu pozornosti poté, co v březnu 2017 došlo k jejímu delistování z americké burzy a stala se soukromou společností. Ačkoliv většina hráčů na poli fotovoltaiky se v poslední době potýkala s problémy, předseda představenstva Jifan Gao v nedávném rozhovoru uvedl, že společnost má i nadále vysoké hotovostní rezervy. V první polovině roku 2018 prodala více než 4 GW svého prodejního objemu, včetně modulů a solárních farem, v hodnotě více než 2,04 miliardy USD, tedy o 13 procent více než za předchozí roční období. Lze se proto domnívat, že za celý rok 2018 dosáhne společnost vyššího celkového výnosu z prodeje než v roce 2017.

Dobrá globalizační strategie snižuje riziko

Společnost Trina Solar expandovala do 103 zemí a regionů s kancelářemi v přibližně 40 zemích a zaměstnanci pocházejícími z 38 zemí. Podle statistik má celosvětové pokrytí s výkonem více než 9 GW. Jifan Gao věří, že vytvoření globalizovaného obchodního systému upevňuje schopnost společnosti Trina Solar odolávat volatilitě trhu; když se na jednom trhu objeví volatilita, ostatní trhy to mohou vyrovnat.

„I když jsou trhy v nejlepší kondici - čínské i ty zahraniční - jsme schopni garantovat dodávky do zahraničí. V roce 2017 dosáhla společnost Trina Solar vyšších prodejů v zahraničí než v Číně. Z úhlu pohledu dodávek se zahraniční trhy podílely na celkovém objemu prodeje více než z 55 %. Proto fluktuace trhu nevyvádí společnost Trina Solar z rovnováhy a společnost na základě těchto skutečností věří, že dosáhne svého ročního růstu navzdory vývoji na trhu," uvedl Jifan Gao.

Trina Solar má 6 hlavních řídicích center v Číně, Japonsku, Singapuru, USA, Evropě a Latinské Americe. Jejím cílem není pouze dosáhnout globalizace, ale postupně i lokalizace. Kromě vyspělých trhů, jako jsou USA, Evropa a Japonsko, společnost Trina Solar začala od roku 2016 prozkoumávat také rozvíjející se trhy, včetně těch, na nichž se těšila rychlému růstu, jako jsou Ukrajina, Blízký východ, Vietnam, Thajsko, Filipíny a Malajsie. Trina Solar dosáhla více než 60% podílu na trhu v některých rychle se rozvíjejících zemích a minimálně 20-30% tržního podílu v jiných zemích.

Vytrvat na zvolené cestě se zdravým cash flow

Pan Gao prozradil, že v první polovině roku prodala společnost několik solárních farem o celkové kapacitě 900 MW. Díky tomu získala Trina Solar dostatečnou hotovost a mohla účinně snížit své zadlužení. „Navíc budeme i nadále poskytovat službu střednědobé a dlouhodobé správy, abychom pomohli s provozem těchto solárních farem", dodává.

Zadlužení společnosti bylo k polovině tohoto roku sníženo na 62 % oproti 67,5 % na jeho začátku. Hotovostní rezervy společnosti také zůstávají na relativně zdravé úrovni. Ke konci loňského roku činily hotovostní rezervy společnosti Trina Solar 643 milionů USD a k 30. červnu 2018 se zvýšily na 687 milionů USD.

Zároveň přesáhl celkový úvěrový limit společnosti 2,9 miliard amerických dolarů. Stále má tedy zůstatek ve výši 1 miliardy USD. Ve světle změn v tomto průmyslovém odvětví může Trina Solar dále snadno růst. Pod rozhodným vedením Jifana Gao společnost Trina Solar již dávno založila výbor pro řízení rizik. „Vyhodnocujeme hlavní předpovídaná rizika a následně se zabýváme jejich zvládnutím", dodává.

Zůstat ve špičkové formě díky navýšení kapacity a iteracím

Nárůst překážek mezinárodnímu obchodu jde zcela proti trendu globalizace obchodu. Výrobce fotovoltaických zařízení Trina Solar to vše bral v potaz v době, kdy před pár lety začínal načrtávat plány na globalizaci svých kapacit. Poté, co společnost uvedla v Thajsku do provozu články o kapacitě 1 GW a moduly o kapacitě 1 GW, pokračovala s uváděním do provozu elektráren ve Vietnamu s kapacitou článků 1 GW a v Malajsii s kapacitou modulů 700 MW. Společnost Trina Solar má partnery na výrobu modulů i v Turecku. Dohromady s domácí kapacitou dosáhly nyní celosvětová kapacita jejích článků i kapacita modulů každá přibližně 8,5 GW.

„Co se týče kapacity, ujistili jsme se, že naše výrobní portfolio má smysluplnou strukturu, spíš než abychom se honili pouze za množstvím, jelikož musíme naši vlastní kapacitu udržet konkurenceschopnou a na přední pozici", vysvětluje Jifan Gao. Co se týče kapacity, musí být spolupráce s externími partnery vždy v přísném souladu se systémem kvality společnosti Trina Solar, a to včetně požadavků na materiál a dodavatele, abychom uzavřeli naši mezeru v kapacitě a zároveň zachovali kvalitu produktu.

Při plánování strukturálního portfolia se zaměřila společnost na iterace kapacit. Nicméně po celkovém zvážení schopnosti zásobování trhu a technologickém plánu se v letošním roce Trina Solar rozhodla provést modernizaci své kapacity a transformovat ji. V současné době prochází 2GW kapacita přeměnou na polykrystalický vysoce účinný proces MCCE. Společnost dokončí do konce roku přechod na metodu PERC a PERT s kapacitou přibližně 3,5 GW, následně přidá dodatečné 3 GW do poloviny roku 2019, čímž celková kapacita metod PERC a PERT dosáhne 6,5 GW.

Kromě toho usiluje Trina Solar o další rozšíření kapacity za současného snížení počtu pracovníků prostřednictvím automatizace a inteligentní modernizace. V roce 2010 měla Trina Solar 16 000 zaměstnanců při kapacitě 1,5 GW. Společnost snížila své stavy na 15 000, zatímco kapacita se postupně navyšuje až na více než 8,5 GW. Trina Solar rovněž používá inteligentní a integrovaná řešení pro fotovoltaické panely a energetický internet, jako jedny z mnoha nových oblastí vývoje.

Výzvy překonáte úplnou transformací obchodu

V reakci na výzvy digitálního věku prochází Trina Solar důkladnou inovací a revolucí, a to interně na straně managementu i externě na straně produktu. Společnost se proměnila z dřívějšího modelu profesionálních manažerů na model podobný obchodnímu partnerství. Od roku 2017 se Trina Solar rozhodla agresivně řídit obchodní jednotky a platformy včetně výrobních sektorů i oblasti prodeje a také pokrýt navazující řešení solárních modulů a aspekty energetického internetu.

Při pohledu zvnějšku by dalším příkladem, který by vedle výše uvedené změny systému řízení nejlépe ilustroval reformní směr společnosti, bylo spuštění chytrých fotovoltaických řešení v březnu tohoto roku zvané „TrinaPro".

Podle Jifana Gao je TrinaPro chytrým solárním systémem „vše v jednom", který se vyznačuje prvotřídními komponenty, optimalizovanou systémovou integrací a inteligentním propojením O&M. „Systém TrinaPro dokáže detekovat celé prostředí a automaticky vypočítat, jak nejlépe maximalizovat výrobu elektřiny. TrinaPro dokáže zvýšit výkon až o 30 % optimalizovanou kombinací oboustranných solárních modulů, systémů pro sledování a střídačů napětí", uvádí Jifan Gao. „Nepoužíváme už jednoduché moduly pro výrobu energie, ale za pomoci síly dat a optimalizovaného designu celého systému dále zvyšujeme celkovou účinnost. Tím, že našim zákazníkům nabízíme vyšší hodnotu, se může Trina Solar proměnit z dodavatele produktu na dodavatele s přidanou hodnotou."

Jifan Gao věří, že se obchody Trina Solar dobře vyvíjí částečně díky systému TrinaPro a dalším systémům chytré výroby energie. „To je ten hlavní důvod růstu společnosti Trina Solar v první polovině tohoto roku", dodává.

KONTAKT: Ching Wang, +86-21-6057-5302, qing.wang04@trinasolar.com

Klíčová slova Čína-energie-Trina Solar Limited

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.